So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
 
Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:141337

Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:141337

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ : Lục Yên - Việt Nam
Mã Sản Phẩm : 141337
Kích Thước : 15.3 x 8.9 x 5.4 mm
Trọng Lượng : 7.13g
Mầu Sắc :Đỏ tím
Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ  đá Ruby có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

2.450.000 đ

chi tiết
So sánh
Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:141343

Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:141343

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ : Lục Yên - Việt Nam
Mã Sản Phẩm : 141343
Kích Thước : 14.4 x 9.4 x 6.3 mm
Trọng Lượng :  7.36g
Mầu Sắc :Đỏ tím
Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ  đá Ruby có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

3.800 đ

chi tiết
So sánh
Tỳ Hưu Ruby Trang Sức Cao Cấp MSP:163074

Tỳ Hưu Ruby Trang Sức Cao Cấp MSP:163074

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ : Lục Yên - Việt Nam
Mã Sản Phẩm : 136074
Kích Thước : 19.0 x 13.0 x 8.5 mm
Trọng Lượng :  3.64 g
Mầu Sắc :Đỏ tím
Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ  đá Ruby có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

3.700.000 đ

chi tiết
So sánh
Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:136073

Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:136073

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ : Lục Yên - Việt Nam
Mã Sản Phẩm : 136073
Kích Thước : 20.0 x 12.0 x 8.0 mm
Trọng Lượng : 3.78g
Mầu Sắc :Đỏ tím
Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ  đá Ruby có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

3.200.000 đ

chi tiết
So sánh
Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP: 136080

Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP: 136080

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ : Lục Yên - Việt Nam
Mã Sản Phẩm : 136080
Kích Thước : 17.0 x 11.0 x 6.0 mm
Trọng Lượng :  2.45g
Mầu Sắc :Đỏ phớt tím
Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ  đá Ruby có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

2.600.000 đ

chi tiết
So sánh
Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP: 141333

Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP: 141333

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ : Lục Yên - Việt Nam
Mã Sản Phẩm :141333
Kích Thước : 15.3 x 10.3 x 6.1 mm
Trọng Lượng : 8.30g
Mầu Sắc :Đỏ tím
Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ  đá Ruby có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

3.100.000 đ

chi tiết
So sánh
Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:136082

Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:136082

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ : Lục Yên - Việt Nam
Mã Sản Phẩm : 136082
Kích Thước : 18.8 x 11.0 x 6.0 mm
Trọng Lượng :  2.71g
Mầu Sắc :Đỏ tím
Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ  đá Ruby có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

3.800.000 đ

chi tiết
So sánh
Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:136081

Tỳ Hưu Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:136081

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ : Lục Yên - Việt Nam
Mã Sản Phẩm : 136081
Kích Thước : 19.0 x 11.8 x 8.0 mm
Trọng Lượng : 4.30g
Mầu Sắc :Đỏ tím
Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ  đá Ruby có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

3.200.000 đ

chi tiết
So sánh
chi tiết >>
Cầu Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên MSP:141314

Cầu Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên MSP:141314

Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên
Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
Đường Kính : 8.8cm
Trọng Lượng : 1.05kg
Mầu Sắc : vàng nâu
Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

2.730.000 đ

chi tiết
So sánh
Cầu Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên MSP:164099

Cầu Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên MSP:164099

Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên
Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
Đường Kính : 10.8cm
Trọng Lượng : 2.3kg
Mầu Sắc : vàng nâu sáng
Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

7.130.000 đ

chi tiết
So sánh
Cầu Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên MSP:1230

Cầu Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên MSP:1230

Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên
Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
Đường Kính : 10.3cm
Trọng Lượng : 1,83kg
Mầu Sắc : Vân gỗ
Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

4.758.000 đ

chi tiết
So sánh
Cầu Gỗ Hóa Thạch Tự Nhiên MSP:13399

Cầu Gỗ Hóa Thạch Tự Nhiên MSP:13399

Chất Liệu :  Đá Gỗ Hóa Thạch Tự Nhiên
Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
Đường Kính : 12cm
Trọng Lượng : 1,79kg
Mầu Sắc : Vân gỗ
Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

656.000 đ

chi tiết
So sánh
Cầu Gỗ Hóa Thạch Tự Nhiên MSP:13398

Cầu Gỗ Hóa Thạch Tự Nhiên MSP:13398

Chất Liệu :  Đá Gỗ Hóa Thạch Tự Nhiên
Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
Đường Kính : 8.0cm
Trọng Lượng : 0.82kg
Mầu Sắc : Vân gỗ phớt đỏ
Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

1.728.000 đ

chi tiết
So sánh
Cầu Gỗ Hóa Thạch Tự Nhiên MSP:133100

Cầu Gỗ Hóa Thạch Tự Nhiên MSP:133100

Chất Liệu :  Đá Gỗ Hóa Thạch Tự Nhiên
Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
Đường Kính : 12cm
Trọng Lượng : 1,79kg
Mầu Sắc : Vân gỗ
Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

5.370.000 đ

chi tiết
So sánh
Cầu Ngọc Bích (Japer) Tự Nhiên MSP: JP005

Cầu Ngọc Bích (Japer) Tự Nhiên MSP: JP005

Chất Liệu :  Đá Ngọc Bích (Japer) Tự Nhiên
Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
Đường Kính : 8.1cm
Trọng Lượng : 0,8kg
Mầu Sắc : Đỏ Cam
Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

2.080.000 đ

chi tiết
So sánh
Cầu Ngọc Bích (Japer) Tự Nhiên MSP:1066

Cầu Ngọc Bích (Japer) Tự Nhiên MSP:1066

Chất Liệu :  Đá Ngọc Bích (Japer) Tự Nhiên
Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
Đường Kính : 6.6cm
Trọng Lượng : 0,41kg
Mầu Sắc : Đỏ Cam
Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

1.066.000 đ

chi tiết
So sánh
chi tiết >>
Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:

Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:

Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Lục Nhạt
Kích Thước (dài x dầy x cao) :  34,5 x 11,0 x 65 mm
Trọng Lượng : 54,60 g
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

12.800.000 đ

chi tiết
So sánh
Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143176

Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143176

Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Trắng,Cam,đỏ
Kích Thước (dài x dầy x cao) :  37 x 10 x 60 mm
Trọng Lượng : 32,74 g
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

24.000.000 đ

chi tiết
So sánh
Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143177

Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143177

Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc :Cam,đỏ
Kích Thước (dài x dầy x cao) :  32 x 0,9 x 63.0mm
Trọng Lượng : 26,38 g
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

18.500.000 đ

chi tiết
So sánh
Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1

Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1

Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Trắng,Cam,đỏ
Kích Thước (dài x dầy x cao) : 37 x 0.8 x 66,6mm
Trọng Lượng : 28,71 g
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

Liên hệ

chi tiết
So sánh
Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143175

Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143175

Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Trắng,Cam,đỏ
Kích Thước (dài x dầy x cao) :  38,5 x 0,8 x 67.0mm
Trọng Lượng : 28,76 g
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

24.500.000 đ

chi tiết
So sánh
Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:142836

Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:142836

Chất Liệu : Saphire Di Linh Tự Nhiên
Xuất xứ : Di Linh -Việt Nam
Mầu Sắc : Lục vàng
Kích Thước (dài x rộng x cao) : 23,6 x 16,6 x 5,7mm
Trọng Lượng : 18,17 cts
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

Liên hệ

chi tiết
So sánh
Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135778

Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135778

Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Xanh Lục
Kích Thước (dài x rộng x cao) : 31,1 x 16,4 x 4,1 mm
Trọng Lượng : 3,35 g
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

Liên hệ

chi tiết
So sánh
Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135781

Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135781

Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Xanh Lục
Kích Thước (dài x rộng x cao) :  35,9 x 18,7 x 5,0mm
Trọng Lượng :3,80 g
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

Liên hệ

chi tiết
So sánh
chi tiết >>
Phật Di Lặc Trang Sức Saphire MSP: 142873

Phật Di Lặc Trang Sức Saphire MSP: 142873

Chất Liệu : Saphire Di Linh Tự Nhiên
Xuất xứ : Việt Nam
Mầu Sắc : lục Vàng
Kích Thước (dài x rộng x cao) : 23,5 x 20,3 x 6,3 mm
Trọng Lượng :23,9 cts
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

10.516.000 đ

chi tiết
So sánh
Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135784

Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135784

Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Xanh Lục
Kích Thước (dài x rộng x cao) : 48,8 x 30,6 x 6,3 mm
Trọng Lượng : 17,22 g
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

5.800.000 đ

chi tiết
So sánh
Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135785

Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135785

Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Xanh Lục
Kích Thước (dài x rộng x cao) : 46,4 x 29,8 x 9,1 mm
Trọng Lượng : 23,58 g
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

5.800.000 đ

chi tiết
So sánh
Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135777

Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135777

Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Xanh Lục
Kích Thước (dài x rộng x cao) : 32,6 x 24,6 x 4,2 mm
Trọng Lượng : 50,38 cts
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

2.500.000 đ

chi tiết
So sánh
Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:142834

Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:142834

Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
Kích Thước (dài x rộng x cao) : 32,6 x 24,6 x 4,2 mm
Trọng Lượng : 50,38 cts
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

16.200.000 đ

chi tiết
So sánh
Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:136074

Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:136074

Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
Kích Thước (dài x rộng x cao) : 31,0 x 26,7 x 9,4 mm
Trọng Lượng : 15,19  
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

13.500.000 đ

chi tiết
So sánh
Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:135747

Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:135747

Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
Kích Thước (dài x rộng x cao) : 27,5 x 19,8 x 8,9mm
Trọng Lượng : 10,51 g
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

14.500.000 đ

chi tiết
So sánh
Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:160699

Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:160699

Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
Kích Thước (dài x rộng x cao) : 25,5 x 22,4 x 6,4mm
Trọng Lượng : 39,92 cts
Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

10.500.000 đ

chi tiết
So sánh
chi tiết >>
Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141276

Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141276

Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Lục tối
Đường Kính Trong: 5,8mm
Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

4.700.000 đ

chi tiết
So sánh
Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135790

Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135790

Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Lục nhạt
Đường Kính Trong: 5,3 mm
Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

4.200.000 đ

chi tiết
So sánh
Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135795

Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135795

Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Trắng Phớt Lục
Đường Kính Trong: 5,4 mm
Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

7.600.000 đ

chi tiết
So sánh
Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141277

Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141277

Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Lục nhạt
Đường Kính Trong: 5,9mm
Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

6.570.000 đ

chi tiết
So sánh
Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135788

Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135788

Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Lục nhạt
Đường Kính Trong: 5,4 mm
Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

3.500.000 đ

chi tiết
So sánh
Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141278

Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141278

Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Lục Nhạt
Đường Kính Trong: 5,4 mm
Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

6.600.000 đ

chi tiết
So sánh
Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:G152226

Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:G152226

Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
Mầu Sắc : Lục nhạt
Đường Kính Trong: 5,2 mm
Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

6.200.000 đ

chi tiết
So sánh
Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11689

Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11689

Chất Liệu :Cãendon Tự Nhiên
Xuất xứ : Việt Nam
Mầu Sắc : Nâu + nhiều mầu
Đường Kính Trong:  6mm
Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

3.600.000 đ

chi tiết
So sánh
chi tiết >>
Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Tím MSP:559

Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Tím MSP:559

Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự nhiên
Xuất xứ  Đá : Brazil
Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn Việt Nam

Kích Thước (Dường Kính x Dầy) :2,0 x 0,5 cm
Trọng Lượng : 4.04cts
Mầu Sắc : vàng 
Ý Nghĩa : Mang lại phú quý - tình yêu - sự quyến rũ - hạnh phúc.
Cách Sử Dụng : Làm nhẫn, mặt dây chuyền đeo cổ
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

950.000 đ

chi tiết
So sánh
Hoa Mẫu Đơn Ngọc Phỉ Thúy MSP:141290

Hoa Mẫu Đơn Ngọc Phỉ Thúy MSP:141290

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ :Miến Điên - Miamar
Kích Thước :29,5 x 5,5mm
Trọng Lượng : 6.04cts
Mầu Sắc : Xanh Lục
Ý Nghĩa : Mang lại phú quý - tình yêu - sự quyến rũ - hạnh phúc.
Cách Sử Dụng : Làm nhẫn, mặt dây chuyền đeo cổ
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

1.250.000 đ

chi tiết
So sánh
Hoa Mẫu Đơn Ngọc Phỉ Thúy MSP:141291

Hoa Mẫu Đơn Ngọc Phỉ Thúy MSP:141291

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ :Miến Điên - Miamar
Kích Thước : 30 x 5,0mm
Trọng Lượng : 5,07cts
Mầu Sắc : Xanh Lục
Ý Nghĩa : Mang lại phú quý - tình yêu - sự quyến rũ - hạnh phúc.
Cách Sử Dụng : Làm nhẫn, mặt dây chuyền đeo cổ
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

1.150.000 đ

chi tiết
So sánh
Hoa Mẫu Đơn Ngọc Phỉ Thúy MSP:141289

Hoa Mẫu Đơn Ngọc Phỉ Thúy MSP:141289

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ :Miến Điên - Miamar
Kích Thước : 26.0 x 5,0mm
Trọng Lượng : 4.28cts
Mầu Sắc : Xanh Lục
Ý Nghĩa : Mang lại phú quý - tình yêu - sự quyến rũ - hạnh phúc.
Cách Sử Dụng : Làm nhẫn, mặt dây chuyền đeo cổ
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

1.150.000 đ

chi tiết
So sánh
Hoa Mẫu Đơn Phong Thủy Saphire MSP:160700

Hoa Mẫu Đơn Phong Thủy Saphire MSP:160700

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ : Di Linh - Việt Nam
Kích Thước : 17,4 x 7,0mm
Trọng Lượng : 17,67cts
Mầu Sắc : Lam Tối
Ý Nghĩa : Mang lại phú quý - tình yêu - sự quyến rũ - hạnh phúc.
Cách Sử Dụng : Làm nhẫn, mặt dây chuyền đeo cổ
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

5.301.000 đ

chi tiết
So sánh
Hoa Mẫu Đơn Phong Thủy Saphire MSP:160701

Hoa Mẫu Đơn Phong Thủy Saphire MSP:160701

Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
Xuất xứ : Di Linh - Việt Nam
Kích Thước : 19,2 x 7,5mm
Trọng Lượng : 22,99cts
Mầu Sắc : Lam Tối
Ý Nghĩa : Mang lại phú quý - tình yêu - sự quyến rũ - hạnh phúc.
Cách Sử Dụng : Làm nhẫn, mặt dây chuyền đeo cổ
Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

6.897.000 đ

chi tiết
So sánh
chi tiết >>
Nhẫn tỳ hưu ruby MSP 1204

Nhẫn tỳ hưu ruby MSP 1204

Chât LiệuĐá tỳ hưu ruby bọc vàng 18k
Tăng cường: Sức khỏe - Công Danh - Tài Lộc - Hộ Mệnh
Trang thái: Còn hàng
Các danh mục khác Catalog trang sức nam

Liên hệ

chi tiết
So sánh
Nhẫn shaphia đen MSP 1203

Nhẫn shaphia đen MSP 1203

Chât LiệuĐá Saphire bọc vàng 18k
Tăng cường: Sức khỏe - Công Danh - Tài Lộc - Hộ Mệnh
Trang thái: Còn hàng
Các danh mục khác Catalog trang sức nam

Liên hệ

chi tiết
So sánh
Nhẫn Ruby MSP 1202

Nhẫn Ruby MSP 1202

Chât LiệuĐá ruby bọc vàng 18k
Tăng cường: Sức khỏe - Công Danh - Tài Lộc - Hộ Mệnh
Trang thái: Còn hàng
Các danh mục khác Catalog trang sức nam

Liên hệ

chi tiết
So sánh
Nhẫn topa vàng MSP : 1201

Nhẫn topa vàng MSP : 1201

Chât LiệuĐá topa vàng bọc vàng 18k
Tăng cường: Sức khỏe - Công Danh - Tài Lộc - Hộ Mệnh
Trang thái: Còn hàng
Các danh mục khác Catalog trang sức nam

Liên hệ

chi tiết
So sánh
Nhẫn ruby MSP 1200

Nhẫn ruby MSP 1200

Chât LiệuĐá ruby bọc vàng 18k
Tăng cường: Sức khỏe - Công Danh - Tài Lộc - Hộ Mệnh
Trang thái: Còn hàng
Các danh mục khác Catalog trang sức nam

Liên hệ

chi tiết
So sánh
Nhân mắt hổ vàng MSP 1199

Nhân mắt hổ vàng MSP 1199

Chât LiệuĐá mắt hổ vàng bọc vàng 18k
Tăng cường: Sức khỏe - Công Danh - Tài Lộc - Hộ Mệnh
Trang thái: Còn hàng
Các danh mục khác Catalog trang sức nam

Liên hệ

chi tiết
So sánh
Nhẫn topa xanh MSP: 1198

Nhẫn topa xanh MSP: 1198

Chât LiệuĐá topa xanh bọc vàng 18k
Tăng cường: Sức khỏe - Công Danh - Tài Lộc - Hộ Mệnh
Trang thái: Còn hàng
Các danh mục khác Catalog trang sức nam

Liên hệ

chi tiết
So sánh
Nhẫn topa trắng MSP 1196

Nhẫn topa trắng MSP 1196

Chât LiệuĐá topa trắng bọc vàng 18k
Tăng cường: Sức khỏe - Công Danh - Tài Lộc - Hộ Mệnh
Trang thái: Còn hàng
Các danh mục khác Catalog trang sức nam

Liên hệ

chi tiết
So sánh
chi tiết >>
CHÙA PHÚC KHÁNH HÀ NỘI
Tử Vi
PHONG THỦY LƯU NIÊN
PHONG THỦY ỨNG DỤNG
TRI ÂN KHÁCH HÀNG
CHÙA PHÚC KHÁNH hÀ nỘI