So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355

5 Tư Tưởng Phật Giáo Ứng Dụng

  • 5 TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH THEO MẠNG

    04:57:52 22-07-2016

    I. Tư tưởng Vô ngã

    Nếu ai cũng biết hạ cái tôi của mình đến mức thấp nhất, và chỉ thấy điểm tốt của nhau, nếu phát hiện bản thân hay người khác mắc phải sai lầm thì giúp nhau sửa đổi là hoàn thiện nhân cách của mình. Do đó, tập thể sẽ ngày một đi lên và phát triển bền vững.

Hotline: 0949483355
Hotline