So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Ấn Rồng Phong thủy
  ẤN RỒNG BẠCH NGỌC MSP: AR3201

  ẤN RỒNG BẠCH NGỌC MSP: AR3201


  Chất Liệu : Ngọc Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 5.3*9.5 cm
  Trọng Lượng : 0.4 kg
  Mầu Sắc : xanh nhạt
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  ẤN RỒNG BẠCH NGỌC MSP: ANT4200

  ẤN RỒNG BẠCH NGỌC MSP: ANT4200

  Chất Liệu : Ngọc Unic
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 11.5 x 6.3 x 15.6cm
  Trọng Lượng : 0.82 kg
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Bạch Ngọc MSP: AR120011

  Ấn Rồng Bạch Ngọc MSP: AR120011


  Chất Liệu : Ngọc Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 15*15*21 cm
  Trọng Lượng : 9.8 kg
  Mầu Sắc : Trắng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  12.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Bạch Ngọc MSP: AR2800

  Ấn Rồng Bạch Ngọc MSP: AR2800


  Chất Liệu : Ngọc Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 11.5*5.6 cm
  Trọng Lượng : 0.5kg
  Mầu Sắc : trắng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  ẤN RỒNG BẠCH NGỌC MSP: AR3700

  ẤN RỒNG BẠCH NGỌC MSP: AR3700


  Chất Liệu : Ngọc Hoàng Long Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 10*10*15.5 cm
  Trọng Lượng : 3 kg
  Mầu Sắc : trắng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  ẤN RỒNG BẠCH NGỌC MSP: AR4800

  ẤN RỒNG BẠCH NGỌC MSP: AR4800


  Chất Liệu : Ngọc Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 8.2*8.2*11.3 cm
  Trọng Lượng : 0.8 kg
  Mầu Sắc : Trắng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  ẤN RỒNG BẠCH NGỌC TỰ NHIÊN CỠ ĐẠI MSP: ARBNCD13500

  ẤN RỒNG BẠCH NGỌC TỰ NHIÊN CỠ ĐẠI MSP: ARBNCD13500

  Chất Liệu : Bạch Ngọc Tự Nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 18 x 15 x 15cm
  Trọng Lượng : 20kg
  Mầu Sắc : Trắng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc.

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  13.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  ẤN RỒNG NGỌC HOÀNG LONG MSP: ANV4800

  ẤN RỒNG NGỌC HOÀNG LONG MSP: ANV4800

  Chất Liệu : Ngọc Hoàng Long Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 13 x 8.2 x 18cm
  Trọng Lượng : 1.74 kg
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long MSP: AR122000

  Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long MSP: AR122000


  Chất Liệu : Ngọc Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 15*15*21 cm
  Trọng Lượng : 9.8 kg
  Mầu Sắc : VÀNG
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  12.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn rồng ngọc hoàng long MSP: AR6800

  Ấn rồng ngọc hoàng long MSP: AR6800


  Chất Liệu : Ngọc Hoàng Long Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 10*10*15.5 cm
  Trọng Lượng : 3.3 kg
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long MSP: ARHL12000

  Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long MSP: ARHL12000

  Chất Liệu : Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 15 x 15 x 18 cm
  Trọng Lượng : 20kg
  Mầu Sắc : Vàng 
  Ý Nghĩa :  Là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  12.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  ẤN RỒNG NGỌC HOÀNG LONG MSP: ARV6200

  ẤN RỒNG NGỌC HOÀNG LONG MSP: ARV6200

  Chất Liệu : Ngọc Hoàng Long Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 16x 12,3 x 23.5cm
  Trọng Lượng : 2.94 kg
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long MSP:164144

  Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long MSP:164144

  Chất Liệu : Ngọc Hoàng Long Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 6.6 x 6.6 x 10cm
  Trọng Lượng : 0.78 kg
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn rồng Thạch anh Hồng MSP: AR6300

  Ấn rồng Thạch anh Hồng MSP: AR6300  Chất Liệu : Thạch Anh Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 5.5 x 5.5 x12.5 cm
  Trọng Lượng : 0.7 kg
  Mầu Sắc : hồng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Thạch Anh Tím MSP: AR19041

  Ấn Rồng Thạch Anh Tím MSP: AR19041

  Chất Liệu : thạch anh tím tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 4x2.5x8cm
  Trọng Lượng : 133.52g
  Mầu Sắc : Tím 
  Mệnh : Thổ, Hỏa
  Ý Nghĩa : biểu tượng của quyền lực tối cao, tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Thạch Anh Tím MSP: AR19041

  Ấn Rồng Thạch Anh Tím MSP: AR19041

  Chất Liệu : thạch anh tím tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 4.5x3.2x9cm
  Trọng Lượng : 173.93g
  Mầu Sắc : Tím
  Mệnh: Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa :  biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Thạch Anh Tím MSP:AR19042

  Ấn Rồng Thạch Anh Tím MSP:AR19042

  Chất Liệu : thạch tím tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 9x5x10 cm
  Trọng Lượng : 171.19g
  Mầu Sắc : Tím
  Mệnh : Thổ, Hỏa
  Ý Nghĩa :  biểu tượng của quyền lực tối cao, tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  ẤN RỒNG THẠCH ANH TRẮNG MSP: AR3200

  ẤN RỒNG THẠCH ANH TRẮNG MSP: AR3200


  Chất Liệu : Thạch Anh Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước ( rộng x cao) : 4.5*10.5 cm
  Trọng Lượng : 0.3 kg
  Mầu Sắc : trắng
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Thạch Anh Trắng MSP:164145

  Ấn Rồng Thạch Anh Trắng MSP:164145

  Chất Liệu : thạch anh Trắng Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 6.8 x 6.8 x 17cm
  Trọng Lượng : 1.5 kg
  Mầu Sắc :Trắng 
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Thạch Anh Trắng MSP:164146

  Ấn Rồng Thạch Anh Trắng MSP:164146

  Chất Liệu : thạch anh trắng tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) :3,3 x 2.8 x 6.6cm 
  Trọng Lượng : 1,5 kg
  Mầu Sắc : Trắng 
  Ý Nghĩa : Là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Thạch Anh Trắng Tinh Thể MSP: AR19044

  Ấn Rồng Thạch Anh Trắng Tinh Thể MSP: AR19044

  Chất Liệu : thạch anh trắng tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 3.5x3x7.5
  Trọng Lượng : 142.86g
  Mầu Sắc : Trắng trong
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa :  biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn rồng Thạch anh Xanh MSP: AR5500

  Ấn rồng Thạch anh Xanh MSP: AR5500  Chất Liệu : Thạch Anh Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 7.5*7.5*12 cm
  Trọng Lượng : 1 kg
  Mầu Sắc : xanh
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Thạch Anh Xanh MSP:164143

  Ấn Rồng Thạch Anh Xanh MSP:164143

  Chất Liệu : thạch anh Xanh Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 8.6 x 8.6 x 18cm
  Trọng Lượng : 1.92kg
  Mầu Sắc :Xanh 
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  8.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Thạch Anh Xanh MSP:ARX8500

  Ấn Rồng Thạch Anh Xanh MSP:ARX8500

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 10.4 x 10.4 x 10.6 cm
  Trọng Lượng : 1,46 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Ý Nghĩa :  Là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  8.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ấn Rồng Thạch Anh Xanh-MSP:164142

  Ấn Rồng Thạch Anh Xanh-MSP:164142

  Chất Liệu : thạch anh Xanh Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao) :5.5 x5.5 x13.8 cm
  Trọng Lượng :0.63kg
  Mầu Sắc :Xanh 
  Ý Nghĩa :  là biểu tượng của quyền lực tối cao. sẽ tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  ẤN RỒNG ĐỒNG MSP: ARD1680

  ẤN RỒNG ĐỒNG MSP: ARD1680

  Chất Liệu : Đồng vàng (đồng thau)
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 7.4x7.4x15 cm
  Trọng Lượng : 900g
  Mầu Sắc : Vàng đồng
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : biểu tượng của quyền lực tối cao, tăng cường khả năng trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc. Đồng thời cũng có ý nghĩa thăng quan tiến chức để có được chức tước cao.
  Cách Dùng : Đặt trên bàn làm việc

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.680.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  RỒNG PHONG THỦY NGỌC XANH SIÊU VIP MSP: RXSV65

  RỒNG PHONG THỦY NGỌC XANH SIÊU VIP MSP: RXSV65

  Chất Liệu: Ngọc Xanh Tự Nhiên
  Kích Thước :( Dài x Rộng x Cao): 60 x 15 x 40 cm
  Trọng lượng: 20kg (cả đế)
  Mầu Sắc : Ngọc Xanh
  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tiểu nhân tăng cường trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc.đem lại sự may mắn trong công danh, tài lộc. 
  Cách Sử Dụng : Trưng bày trong phòng khách,phòng làm việc,cửa hàng...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  65.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  RỒNG PHONG THỦY THẠCH ANH HỒNG TỰ NHIÊN MSP: RTAH48

  RỒNG PHONG THỦY THẠCH ANH HỒNG TỰ NHIÊN MSP: RTAH48

  Chất Liệu: Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Kích Thước : Dài x Rộng x Cao: 55 x 12 x 40 cm
  Trọng lượng: 12kg (cả đế)
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tiểu nhân tăng cường trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc.đem lại sự may mắn trong công danh, tài lộc. 
  Cách Sử Dụng : Trưng bày trong phòng khách,phòng làm việc,cửa hàng...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  48.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  RỒNG PHONG THỦY ĐÁ NGỌC XANH TỰ NHIÊN MSP: RXTN73

  RỒNG PHONG THỦY ĐÁ NGỌC XANH TỰ NHIÊN MSP: RXTN73

  Chất Liệu: Đá Ngọc Xanh Tự Nhiên
  Kích Thước : Dài x Rộng x Cao: 80 x 10 x 50 cm
  Trọng lượng: 15kg (cả đế)
  Mầu Sắc : Ngọc Xanh
  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tiểu nhân tăng cường trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc.đem lại sự may mắn trong công danh, tài lộc. 
  Cách Sử Dụng : Trưng bày trong phòng khách,phòng làm việc,cửa hàng...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  73.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thuyền Buồm Ngọc Hoàng Long MSP:TBNHL5600

  Thuyền Buồm Ngọc Hoàng Long MSP:TBNHL5600

  Chất Liệu : Ngọc Hoàng Long 
  Kích Thước  (Dài x cao) : 38,5 cm x 10cm x 36 cm
  Màu Sắc : Vàng
  Trọng Lượng : 6kg
  Ý Nghĩa : Biểu Tượng Của Công Việc Thuận Buồm Xuôi Gió , Trở Tài Lộc Về Nhà, Mọi Việc Suôn Sẻ Thuận Lợi
  Cách Dùng : Đặt Trong Phòng Khách , Phòng Làm Việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  5.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thuyền Buồm Phong Thủy MSP: TGPT4500

  Thuyền Buồm Phong Thủy MSP: TGPT4500

  Mã sản phẩm TBNHL5600
     
   
   
  Chất Liệu : Ngọc Hoàng Long 
  Kích Thước  (Dài x cao) : 28,5 cm x 7cm x 28 cm
  Màu Sắc : Vàng
  Trọng Lượng :
  Ý Nghĩa : Biểu Tượng Của Công Việc Thuận Buồm Xuôi Gió , Trở Tài Lộc Về Nhà, Mọi Việc Suôn Sẻ Thuận Lợi
  Cách Dùng : Đặt Trong Phòng Khách , Phòng Làm Việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  4.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline