Hotline
So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX2808

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX2808

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.1 cm
  Trọng Lượng : 1.08 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.808.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX1560

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX1560

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.5 cm
  Trọng Lượng : 0,6 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.560.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX4186

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX4186

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 10.0 cm
  Trọng Lượng : 1.61 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.186.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX2026

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX2026

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.1 cm
  Trọng Lượng : 0,78 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.026.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX2730

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX2730

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.0 cm
  Trọng Lượng : 1.05 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.730.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX3120

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX3120

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9,3 cm
  Trọng Lượng : 1,2 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.120.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX2736

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX2736

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.1 cm
  Trọng Lượng : 1.06kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.736.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX2548

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX2548

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.7 cm
  Trọng Lượng : 0,98 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.548.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX3796

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX3796

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9,8 cm
  Trọng Lượng : 1,46 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.796.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX4004

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX4004

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.9 cm
  Trọng Lượng : 1.54 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.004.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX3120

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX3120

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.3 cm
  Trọng Lượng : 1.2 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.120.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP:CX2808

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP:CX2808

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9,1 cm
  Trọng Lượng : 1.08 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.808.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX1872

  Cầu Thạch Anh Xanh (Aventuzine) Tự Nhiên MSP: CX1872

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.0 cm
  Trọng Lượng : 0,72 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.872.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU NGỌC BÍCH (JAPER) TỰ NHIÊN MSP: JP728

  CẦU NGỌC BÍCH (JAPER) TỰ NHIÊN MSP: JP728

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.7cm
  Trọng Lượng : 0.28kg
  Mầu Sắc : Đỏ Cam
  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  728.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU NGỌC BÍCH (JAPER) TỰ NHIÊN MSP: JP728

  CẦU NGỌC BÍCH (JAPER) TỰ NHIÊN MSP: JP728

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.7cm
  Trọng Lượng : 0.28kg
  Mầu Sắc : Đỏ Cam
  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  728.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX8370

  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX8370

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.8cm
  Trọng Lượng : 0.54kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  8.370.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX9300

  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX9300

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.4cm
  Trọng Lượng : 0.6kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh: Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  9.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX9610

  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX9610

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.6cm
  Trọng Lượng : 0.62kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  9.610.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX11470

  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX11470

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.2cm
  Trọng Lượng : 0.74kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  11.470.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX22010

  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX22010

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.8cm
  Trọng Lượng : 1.42kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  22.010.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX33015

  Cầu Thạch Anh Vàng Cao Cấp MSP:CVX33015

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 10.9cm
  Trọng Lượng : 2.13kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh: Thổ, Kim

  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  33.015.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH72601

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH72601

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Chất Lượng 5A
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.52kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  936.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH1320

  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH1320

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.6kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.320.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH1320

  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH1320

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.6kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.320.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH72601

  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH72601

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.52kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.144.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH2380

  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH2380

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 10cm
  Trọng Lượng : 1.1kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh: Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.640.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH1980

  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH1980

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 10cm
  Trọng Lượng : 0.8kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh: Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.760.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH4180

  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH4180

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 10cm
  Trọng Lượng :1.9kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.180.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng MSP: CH7260

  Cầu Thạch Anh Hồng MSP: CH7260

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 13cm
  Trọng Lượng : 3.3kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  7.260.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH37594

  Cầu Thạch Anh Hồng MSP:CH37594

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.4cm
  Trọng Lượng : 2.2kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh: Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.280.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV1040

  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV1040

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.4cm
  Trọng Lượng : 0.4kg
  Màu Sắc : Vàng Mật Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Hỏa, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.040.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV1560

  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV1560

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.4cm
  Trọng Lượng : 0.6kg
  Màu Sắc : Vàng Mật Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Hỏa, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.560.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV1560

  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV1560

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính :7.4cm
  Trọng Lượng :0.6kg
  Màu Sắc : Vàng Mật Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Hỏa, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.560.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV1300

  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV1300

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính :7cm
  Trọng Lượng :0.5kg
  Màu Sắc : Vàng Mật Tinh Thể
  Mệnh: Thổ, Hỏa, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV07228

  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV07228

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính :7.8cm
  Trọng Lượng :0.72kg
  Màu Sắc : Vàng Mật Tinh Thể
  Mệnh: Thổ, Hỏa, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.016.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV05028

  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV05028

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính :7cm
  Trọng Lượng :0.5kg
  Màu Sắc : Vàng Mật Tinh Thể
  Mệnh: Thổ, Hỏa, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV2184

  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV2184

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.3cm
  Trọng Lượng : 0.84kg
  Màu Sắc : Vàng Mật Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Hỏa, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.184.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV1534

  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV1534

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.59kg
  Màu Sắc : Vàng Mật Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Hỏa, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.534.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV3120

  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV3120

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.2cm
  Trọng Lượng : 1.2kg
  Màu Sắc : Vàng Mật Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Hỏa, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.120.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV2600

  Cầu Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể MSP:CV2600

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Non Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.1cm
  Trọng Lượng : 1.14kg
  Màu Sắc : Vàng Mật Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Hỏa, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355