So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Cầu Thạch Anh Hồng
  CẦU THẠCH ANH HỒNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP: CH5760

  CẦU THẠCH ANH HỒNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP: CH5760

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.5 cm
  Trọng Lượng : 3.2 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.760.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP: CH950

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP: CH950

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.52kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  950.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1001

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1001

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.4 cm
  Trọng Lượng : 0.56 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.008.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1008

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1008

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.4 cm
  Trọng Lượng : 5.6 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.008.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1009

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1009

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.3 cm
  Trọng Lượng : 0.56 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.008.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1062

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1062

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.3 cm
  Trọng Lượng : 0.59 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.062.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1080

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1080

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.6 cm
  Trọng Lượng : 0.6 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.080.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1260

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1260

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.9 cm
  Trọng Lượng : 0.7 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.260.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1261

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1261

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.8 cm
  Trọng Lượng : 0.7 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.260.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1278

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1278

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.8 cm
  Trọng Lượng : 0.71 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.278.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1368

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1368

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.1 cm
  Trọng Lượng : 0.76 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.368.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1368

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1368

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.2 cm
  Trọng Lượng : 7.6 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.368.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1369

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1369

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.1 cm
  Trọng Lượng : 0.76 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.368.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1440

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1440

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.3 cm
  Trọng Lượng :0.8 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.440.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1476

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1476

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.3 cm
  Trọng Lượng : 0.82 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.476.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1476

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1476

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.4 cm
  Trọng Lượng : 0.82 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.476.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1477

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1477

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.4 cm
  Trọng Lượng : 0.82 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.476.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1530

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1530

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.4 cm
  Trọng Lượng : 8.5 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.530.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1531

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1531

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.4 cm
  Trọng Lượng : 8.5 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.530.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1656

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1656

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.2 cm
  Trọng Lượng : 0.92kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.656.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1657

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1657

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.7 cm
  Trọng Lượng : 0.92 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.656.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1658

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1658

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.6 cm
  Trọng Lượng : 0.92 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.656.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1944

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1944

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.0 cm
  Trọng Lượng : 1.08 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.944.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1980

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1980

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.1 cm
  Trọng Lượng : 1.1 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.980.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1981

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH1981

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.9 cm
  Trọng Lượng : 1.1 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.980.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2142

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2142

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.3 cm
  Trọng Lượng : 1.19 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.142.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2196

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2196

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.3 cm
  Trọng Lượng : 1.22 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.196.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2232

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2232

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.4 cm
  Trọng Lượng : 1.24 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.232.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2340

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2340

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.6 cm
  Trọng Lượng : 1.3 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.340.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2538

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2538

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính :  9.8 cm
  Trọng Lượng : 1.41 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.538.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2952

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH2952

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính :  10.1 cm
  Trọng Lượng :  1.64 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.952.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH4140

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH4140

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính :  10.8 cm
  Trọng Lượng : 2.3 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.140.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH HỒNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP:CH4320

  CẦU THẠCH ANH HỒNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP:CH4320

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.8 cm
  Trọng Lượng : 2.4 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.320.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH5544

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH5544

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.2 cm
  Trọng Lượng : 3.08 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.544.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH5940

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH5940

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.2 cm
  Trọng Lượng : 3.3 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.940.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH6192

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH6192

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.5 cm
  Trọng Lượng : 3.34 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.192.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH6193

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH6193

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.5 cm
  Trọng Lượng : 3.34 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.192.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH6196

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH6196

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.3 cm
  Trọng Lượng : 3.44 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.192.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH648

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH648

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.3 cm
  Trọng Lượng : 0.36 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  648.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH648

  Cầu Thạch Anh Hồng Chất Lượng 5A MSP:CH648

  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.3 cm
  Trọng Lượng : 0.36 kg
  Màu Sắc : Hồng
  Mệnh : Hỏa, Thổ

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  648.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline