So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Cầu Thạch Anh Tím
  Cầu Thạch Anh Tím Cao Cấp MSP:CT5610

  Cầu Thạch Anh Tím Cao Cấp MSP:CT5610

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.0cm
  Trọng Lượng : 1.02kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  5.610.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT1012

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT1012

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.6cm
  Trọng Lượng : 0.22kg
  Màu Sắc :Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.012.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT10718

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT10718

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11cm
  Trọng Lượng : 2.33kg
  Màu Sắc :Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  10.718.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT11372

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT11372

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5cm
  Trọng Lượng : 0.19kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  855.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT1380

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT1380

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6cm
  Trọng Lượng : 0.3kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.380.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT2300

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT2300

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.5kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  2.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT2300

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT2300

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.5kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  2.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT2392

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT2392

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.52kg
  Màu Sắc :Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  2.392.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT6532

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT6532

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.6cm
  Trọng Lượng : 1.42kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  6.532.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT920

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT920

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.4cm
  Trọng Lượng : 0.2kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  920.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT920

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT920

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.4cm
  Trọng Lượng : 0.2kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  920.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT920

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT920

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.4cm
  Trọng Lượng : 0.2kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  920.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT920

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT920

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.4cm
  Trọng Lượng : 0.2kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  920.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT9200

  Cầu Thạch Anh Tím MSP:CT9200

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 10.6cm
  Trọng Lượng : 2kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  9.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Tự Nhiên MSP: 141305

  Cầu Thạch Anh Tím Tự Nhiên MSP: 141305

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 10.38cm
  Trọng Lượng : 1,76kg
  Mầu Sắc :Tím Đậm
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  9.680.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Tự Nhiên MSP:164096

  Cầu Thạch Anh Tím Tự Nhiên MSP:164096

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 10.8cm
  Trọng Lượng : 2kg
  Mầu Sắc : Tím đậm
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  11.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Tự Nhiên MSP:164097

  Cầu Thạch Anh Tím Tự Nhiên MSP:164097

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.1cm
  Trọng Lượng : 1,1kg
  Mầu Sắc :Tím Đậm
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.050.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT11550

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT11550

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11cm
  Trọng Lượng : 2.1kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  11.550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT1650

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT1650

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5,9cm
  Trọng Lượng : 0,3kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.650.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT1925

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT1925

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6,2cm
  Trọng Lượng : 0,35kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.925.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT1925

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT1925

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6,2cm
  Trọng Lượng : 0,35kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.925.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT1925

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT1925

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6,2cm
  Trọng Lượng : 0,35kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.925.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT2090

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT2090

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6,4cm
  Trọng Lượng : 0,32kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  2.090.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT2970

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT2970

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7,3cm
  Trọng Lượng : 0,54kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  2.970.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT4290

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT4290

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8,2cm
  Trọng Lượng : 0,75kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  4.290.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT4290

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT4290

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8,2cm
  Trọng Lượng : 0,78kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  4.290.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT4620

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT4620

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.4cm
  Trọng Lượng : 0,87kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  4.620.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT5390

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT5390

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.8cm
  Trọng Lượng : 9.8kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  5.390.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT550

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT550

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 4,1cm
  Trọng Lượng : 0,1kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT5500

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT5500

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.8cm
  Trọng Lượng : 1.0kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  5.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT5500

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT5500

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.8cm
  Trọng Lượng : 1,0kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  5.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT6215

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT6215

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9,2cm
  Trọng Lượng : 1.13kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  6.215.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT660

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT660

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 4,8cm
  Trọng Lượng : 0,12kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  660.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT6600

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT6600

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9,4cm
  Trọng Lượng : 1,2kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  6.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT8250

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT8250

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.9cm
  Trọng Lượng : 1,5kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  8.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT8250

  Cầu Thạch Anh Tím Đậm Cao Cấp MSP:CT8250

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9,8cm
  Trọng Lượng : 1,5kg
  Màu Sắc : Tím Đậm
  Mệnh : Thổ, Hỏa

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  8.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả cầu thạch anh tím tự nhiên MSP:13521

  Quả cầu thạch anh tím tự nhiên MSP:13521

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.1cm
  Trọng Lượng : o.5kg
  Mầu Sắc :Tím đậm
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả cầu thạch anh tím tự nhiên TAT0320

  Quả cầu thạch anh tím tự nhiên TAT0320

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.2cm
  Trọng Lượng : 0.32kg
  Mầu Sắc :Tím đậm
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.936.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Thạch Anh Tím Tự Nhiên TAT0680

  Quả Cầu Thạch Anh Tím Tự Nhiên TAT0680

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.6cm
  Trọng Lượng : 0.68kg
  Mầu Sắc :Tím đậm
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.740.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline