So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Cầu Thạch Anh Xanh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL10416

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL10416

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 16cm
  Trọng Lượng : 4.96kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.416.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL5880

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL5880

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.2cm
  Trọng Lượng : 2.8kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  5.880.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL4641

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL4641

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 10.5cm
  Trọng Lượng : 2.21kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.641.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL630

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL630

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.5cm
  Trọng Lượng : 0.3kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  630.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Florit Cao Cấp MSP :

  Cầu Florit Cao Cấp MSP :

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6,6cm
  Trọng Lượng : 0.5 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Florit Cao Cấp MSP : 13868

  Cầu Florit Cao Cấp MSP : 13868

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.8cm
  Trọng Lượng : 0.61kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Florit Cao Cấp MSP : 19

  Cầu Florit Cao Cấp MSP : 19

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.2cm
  Trọng Lượng : 1.4kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.520.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Florit Cao Cấp MSP :145872

  Cầu Florit Cao Cấp MSP :145872

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.8cm
  Trọng Lượng : 1.2kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Florit Cao Cấp MSP :145875

  Cầu Florit Cao Cấp MSP :145875

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.4 cm
  Trọng Lượng : 0.68 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Florit Cao Cấp MSP :145879

  Cầu Florit Cao Cấp MSP :145879

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.8cm
  Trọng Lượng : 1.16kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Florit Cao Cấp MSP :14738

  Cầu Florit Cao Cấp MSP :14738

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.5cm
  Trọng Lượng : 0.29 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Florit Cao Cấp MSP :18

  Cầu Florit Cao Cấp MSP :18

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 10cm
  Trọng Lượng : 1.8kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Florit Cao Cấp MSP :2408

  Cầu Florit Cao Cấp MSP :2408

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.8cm
  Trọng Lượng : 1.16kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Florit Cao Cấp MSP :26

  Cầu Florit Cao Cấp MSP :26

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.0cm
  Trọng Lượng : 0.88 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Florit Cao Cấp MSP :789

  Cầu Florit Cao Cấp MSP :789

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.9cm
  Trọng Lượng : 0.51kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL1218

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL1218

  Chất Liệu : Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.8cm
  Trọng Lượng : 0.58kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.218.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL1470

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL1470

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.7kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.470.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL1680

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL1680

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.9cm
  Trọng Lượng : 0.8kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.680.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL1890

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL1890

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 8cm
  Trọng Lượng : 0.9kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.890.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL525

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL525

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính  :6cm
  Trọng Lượng :0.25kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  525.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL5670

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CFL5670

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 11cm
  Trọng Lượng : 2.7kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.670.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX10400

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX10400


  Chất Liệu : Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.3 cm
  Trọng Lượng : 4 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX13000

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX13000


  Chất Liệu : Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.8 cm
  Trọng Lượng : 5 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  13.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX13780

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX13780


  Chất Liệu : Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.9 cm
  Trọng Lượng : 5.3 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  13.780.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX15340

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX15340


  Chất Liệu : Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 13.6 cm
  Trọng Lượng : 5.9 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  15.340.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX19760

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX19760


  Chất Liệu : Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 16cm
  Trọng Lượng : 7.6 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  19.760.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX24700

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX24700


  Chất Liệu : Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 17.8 cm
  Trọng Lượng : 9.4 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  24.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX7020

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX7020


  Chất Liệu : Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11 cm
  Trọng Lượng : 2.7 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  7.020.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX7350

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX7350


  Chất Liệu : Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12 cm
  Trọng Lượng : 3.5 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  7.350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX8580

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP: CX8580


  Chất Liệu : Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.6 cm
  Trọng Lượng : 3.3 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  8.580.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL1260

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL1260

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.6kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.260.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL1890

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL1890

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 8cm
  Trọng Lượng : 0.9kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.890.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL2310

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL2310

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 10.5cm
  Trọng Lượng : 3.5kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  2.310.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL2310

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL2310

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.6cm
  Trọng Lượng : 1.1kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.310.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL3171

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL3171

  Chất Liệu : Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.4cm
  Trọng Lượng : 1.51kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.171.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL3318

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL3318

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.6cm
  Trọng Lượng :1.58kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.318.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL630

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL630

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.5cm
  Trọng Lượng : 0.3kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  630.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL630

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL630

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.6cm
  Trọng Lượng : 0.3kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  630.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL651

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL651

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 5.8cm
  Trọng Lượng: 0.31kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  651.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL840

  CẦU FLORIT CAO CẤP MSP:CFL840

  Chất Liệu :  Cầu Florit Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.2cm
  Trọng Lượng : 0.4kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn, cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  840.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline