So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Ngọc Hồng Lựu (Đá Garnet )
  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 10Ly MSP:VTHL10499

  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 10Ly MSP:VTHL10499

  Chất Liệu : Ngọc Hồng Lưu (Garnet)Tự Nhiên 
  Mầu Sắc : Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : 19 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :9mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  499.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 12Ly MSP:VTHL12619

  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 12Ly MSP:VTHL12619

  Chất Liệu : Ngọc Hồng Lưu (Garnet)Tự Nhiên 
  Mầu Sắc : Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : 16 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  619.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 4Ly MSP:VNHL04199

  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 4Ly MSP:VNHL04199

  Chất Liệu : Ngọc Hồng Lưu (Garnet)Tự Nhiên 
  Mầu Sắc : Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : 39 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :4mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  199.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 6Ly MSP:VNHL06389

  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 6Ly MSP:VNHL06389

  Chất Liệu : Ngọc Hồng Lưu (Garnet)Tự Nhiên 
  Mầu Sắc : Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : 29 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :5mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 7 ly MSP :VNHL07420

  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 7 ly MSP :VNHL07420

  Chất Liệu : Ngọc Hồng Lưu (Garnet)Tự Nhiên 
  Mầu Sắc : Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : 24 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :7mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  420.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 8Ly MSP:VNHL08450

  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) 8Ly MSP:VNHL08450

  Chất Liệu : Ngọc Hồng Lưu (Garnet)Tự Nhiên 
  Mầu Sắc : Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : 25 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  450.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) Tự Nhiên MSP:VTHL06745

  Vòng Ngọc Hồng Lựu (Garnet) Tự Nhiên MSP:VTHL06745

  Chất Liệu : Ngọc Hồng Lưu (Garnet)Tự Nhiên 
  Mầu Sắc : Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : 50 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  745.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline