So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Đá Mã Não (Agate) Tự Nhiên
  Vòng Bản Dẹt Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:VBMN589

  Vòng Bản Dẹt Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:VBMN589

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Đường Kính Trong : 5,25 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  589.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:1235

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:1235

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong : 5.2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:1236

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:1236

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong :5,2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:135956

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:135956

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc :Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong : 5,9 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097262

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097262

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Nâu đỏ
  Đường Kính Trong : 5,3mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097263

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097263

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Đường Kính Trong : 5,25 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097264

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097264

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc :Xanh lục 
  Đường Kính Trong : 5,3mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:161361

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:161361

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Đường Kính Trong : 5,8 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:161542

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:161542

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xám
  Đường Kính Trong : 5,25 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162116

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162116

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong : 6,2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162156

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162156

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng
  Đường Kính Trong : 5,3 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162157

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162157

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Liền Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xám
  Đường Kính Trong : 5,52 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162157

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162157

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Liền Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xám
  Đường Kính Trong : 5,52 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162158

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162158

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đỏ- Vàng Cam
  Đường Kính Trong : 5,65 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162159

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162159

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xám
  Đường Kính Trong : 6 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162317

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162317

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Đường Kính Trong : 6,0 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162318

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162318

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc :Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong : 5,9 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng: Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162483

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162483

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong: 5,4 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:342

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:342

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Liền lượn sóng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng phớt vàng cam
  Đường Kính Trong : 6,2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:343

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:343

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Đục
  Đường Kính Trong : 5,9 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat (Mã Não) MSP:151648

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat (Mã Não) MSP:151648

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xám
  Đường Kính Trong : 5,2mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 12Ly MSP:12498

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 12Ly MSP:12498

  Chất Liệu : Mã Não Đen Hạt Tròn 12Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  498.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 6Ly MSP:VMNĐ061992

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 6Ly MSP:VMNĐ061992

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Hạt Tròn 6Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đỏ Nâu
  Số Lượng Hạt : 35Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  199.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 8Ly MSP:VMNĐ082591

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 8Ly MSP:VMNĐ082591

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Hạt Tròn 8Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :8mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  259.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) Bản MSP:VBMN750

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) Bản MSP:VBMN750

  Chất Liệu :Ngọc Agat (Mã Não) Tự nhiên
  Xuất xứ : Việt Nam
  Mầu Sắc : Nâu Đỏ
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt MSP:VBMN625

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt MSP:VBMN625

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : vàng nâu
  Số Lượng Hạt : (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  625.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não)10Ly MSP:VMNX10359

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não)10Ly MSP:VMNX10359

  Chất Liệu : Ngọc Agat (mã Não) Hạt Tròn 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 18 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat Xanh (Mã Não) 8Ly MSP:VMNX082591

  Vòng Ngọc Agat Xanh (Mã Não) 8Ly MSP:VMNX082591

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Hạt Tròn 8Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :8mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  259.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat Xanh (Mã Não)14Ly MSP:VMNX147201

  Vòng Ngọc Agat Xanh (Mã Não)14Ly MSP:VMNX147201

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Hạt Tròn 14Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :14mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  720.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat Đỏ (Mã Não) 6Ly MSP:VMNĐ06199

  Vòng Ngọc Agat Đỏ (Mã Não) 6Ly MSP:VMNĐ06199

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Hạt Tròn 4Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đỏ Nâu
  Số Lượng Hạt : 40 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :4mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  199.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11689

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11689

  Chất Liệu :Cãendon Tự Nhiên
  Xuất xứ : Việt Nam
  Mầu Sắc : Nâu + nhiều màu
  Đường Kính Trong:  6mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Ngọc Agate (Mã Não) 18Ly MSP:VMNX18

  Vòng Tay Ngọc Agate (Mã Não) 18Ly MSP:VMNX18

  Chất Liệu : Ngọc Agat Mã Não Xanh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Đen
  Số Lượng Hạt : 13Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :18 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline