So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Đá Topa (Topaz)
  Đá ToPa Trang Sức Tự Nhiên MSP:154629

  Đá ToPa Trang Sức Tự Nhiên MSP:154629

  Chất Liệu : Đá ToPa (Topaz) Tự Nhiên 
  Kích Thước : 9.0 x 6,9 x 4,0 mm
  Trọng Lượng : 2,05 cts
  Mầu Sắc : Xanh Nước biển 
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.255.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140598

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140598

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 19,5 x 12,1 x 8,6 mm
  Hình Dáng : Chư
  Trọng Lượng : 5,59 chữ nhật
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  8.442.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140600

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140600

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Việt Nam
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 29,0 x 21,0 x 15,0mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 62,67 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  26.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140601

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140601

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Khánh Hòa,Nghệ An -Việt Nam
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 23,7 x 17,0 x 9,9mm
  Hình Dáng : Giọt nước
  Trọng Lượng : 26,13 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.947.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140602

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140602

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 13,6 x 9,8 x 7,2mm
  Hình Dáng : Giọt nước
  Trọng Lượng : 6,59 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.459.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140603

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140603

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 12,6 x 9,8 x 7,4 mm
  Hình Dáng : Giọt nước
  Trọng Lượng : 6,92 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140604

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140604

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 12,4 x 9,4 x 7,4 mm
  Hình Dáng : giọt nước
  Trọng Lượng : 5,55 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140605

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140605

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Khánh Hòa,Nghệ An -Việt Nam
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 19,5 x 13,5 mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 35,32 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  14.834.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140606

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140606

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 17,7 x 16.9 x 12.8 mm
  Hình Dáng : Gối chữ nhật
  Trọng Lượng : 29,4 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  12.348.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140607

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140607

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 14,8 x 15,0 x 9,9 mm
  Hình Dáng : Gối vuông
  Trọng Lượng : 17,56 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  9.119.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140608

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140608

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 11,5 x 11,0 x 8,7 mm
  Hình Dáng : Gối vuông 
  Trọng Lượng : 8,72 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.578.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140609

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140609

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 19,9 x 19,2 x 11,7 mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 26,72 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  11.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140610

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140610

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 12,6 x 13,0 x 8,1 mm
  Hình Dáng : Tam giác
  Trọng Lượng : 8,8 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.620.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140611

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140611

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 11,9 x 11,9 x 7,6 mm
  Hình Dáng : Tam giác
  Trọng Lượng : 6,94 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.643.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140612

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140612

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 16,6 x 12,6 x 8,7
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 10,59 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140614

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140614

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Khánh Hòa,Nghệ An -Việt Nam
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 13,0 x 10,7 x 7,0mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 7,37cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.869.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140615

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140615

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 13.0 x 10,5 x 7,8 mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 8.8 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140616

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140616

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Nha Trang,Nghệ An - Việt Nam
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 11,8 x 9,5 x 6,6 mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 5,59 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.934.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140618

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:140618

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 11,7x 10,0 x 7,2 mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 6,48 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.721.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:141293

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:141293

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Khánh Hòa,Nghệ An -Việt Nam
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 20,5 x 16,7 x 11,8 mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 28,84 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  9.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:141294

  Đá Topa Trắng Tự Nhiên MSP:141294

  Chất Liệu :Topa Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Khánh Hòa,Nghệ An -Việt Nam
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 19,5 x 19,5 x 14,5 mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 44,3 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  13.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Tự Nhiên MSP:144139

  Đá Topa Tự Nhiên MSP:144139

  Chất Liệu :Topa Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Lam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 12,7 x 9,5 x 6,2mm
  Hình Dáng :Ovan
  Trọng Lượng : 5,94 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Tự Nhiên MSP:145484

  Đá Topa Tự Nhiên MSP:145484

  Chất Liệu :Topa Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Lam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 70 x 70 x 4,4 mm
  Hình Dáng :Gốc vuông
  Trọng Lượng : 2,12 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Tự Nhiên MSP:145485

  Đá Topa Tự Nhiên MSP:145485

  Chất Liệu :Topa Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Lam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 7,9 x 6,2 x 4,7mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 1,69 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Tự Nhiên MSP:145486

  Đá Topa Tự Nhiên MSP:145486

  Chất Liệu :Topa Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Lam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 7,9 x 7,0 x 4,7mm
  Hình Dáng :Tròn
  Trọng Lượng : 1,55 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Tự Nhiên MSP:145487

  Đá Topa Tự Nhiên MSP:145487

  Chất Liệu :Topa Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Lam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 90 x 70 x 5,2mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 2,22 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Tự Nhiên MSP:145488

  Đá Topa Tự Nhiên MSP:145488

  Chất Liệu :Topa Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Lam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) :9.0 x 8,8 x 6,6mm
  Hình Dáng :Gốc Vuông
  Trọng Lượng : 3,92 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Tự Nhiên MSP:154626

  Đá Topa Tự Nhiên MSP:154626

  Chất Liệu :Topa Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Lam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 9,0 x 7,0 x 5,2mm
  Hình Dáng : Ovan
  Trọng Lượng : 2,41 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.615.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Tự Nhiên MSP:154627

  Đá Topa Tự Nhiên MSP:154627

  Chất Liệu :Topa Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Lam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 7,0 x 5,0mm
  Hình Dáng :Tròn
  Trọng Lượng : 1,65 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.815.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá Topa Tự Nhiên MSP:154629

  Đá Topa Tự Nhiên MSP:154629

  Chất Liệu :Topa Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil – Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Lam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 9,0 x 6,9 x 4,0mm
  Hình Dáng : Chũ nhật
  Trọng Lượng : 2.05 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.255.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá ToPaz Trắng Tự Nhiên MSP:140610

  Đá ToPaz Trắng Tự Nhiên MSP:140610

  Chất Liệu : Đá ToPa (Topaz) Tự Nhiên 
  Kích Thước : 12,6 x 1,0 x 8,1 mm
  Trọng Lượng : 8,80 cts
  Mầu Sắc : Mầu Trắng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.620.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:1140607

  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:1140607

  Chất Liệu : Đá ToPa (Topaz) Tự Nhiên 
  Kích Thước :14,8 x 15,0 x 9,9
  Trọng Lượng :17,56 cts
  Mầu Sắc : Trắng tinh thể
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  9.119.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140598

  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140598

  Chất Liệu : Đá ToPa (Topaz) Tự Nhiên 
  Kích Thước :19.5 x 12,1 x 8,6 mm
  Trọng Lượng :20,2 cts
  Mầu Sắc : Trắng tinh thể
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  8.442.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140600

  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140600

  Chất Liệu : Đá ToPa (Topaz) Tự Nhiên 
  Kích Thước : 29,0 x 21,0 x 15,0
  Trọng Lượng : 62,67 cts
  Mầu Sắc : Trắng tinh thể
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  26.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140601

  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140601

  Chất Liệu : Đá ToPa (Topaz) Tự Nhiên 
  Kích Thước : 23,7 x 17.0 x 9,9 mm
  Trọng Lượng : 23,16cts
  Mầu Sắc : Trắng tinh thể
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.947.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140602

  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140602

  Chất Liệu : Đá ToPa (Topaz) Tự Nhiên 
  Kích Thước : 13,6 x 9,8 x 7,4 mm
  Trọng Lượng : 6,59 cts
  Mầu Sắc : Trắng tinh thể
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.459.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140603

  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140603

  Chất Liệu : Đá ToPa (Topaz) Tự Nhiên 
  Kích Thước : 12,6 x 9,8 x 7,4 mm
  Trọng Lượng : 6,29 cts
  Mầu Sắc : Trắng tinh thể
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140604

  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140604

  Chất Liệu : Đá ToPa (Topaz) Tự Nhiên 
  Kích Thước : 12,4 x 9,4 x 7,4 mm
  Trọng Lượng : 5,55 cts
  Mầu Sắc : Trắng tinh thể
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140605

  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140605

  Chất Liệu : Đá ToPa (Topaz) Tự Nhiên 
  Kích Thước : 19,5 x 13,5 mm
  Trọng Lượng :  35,32 cts
  Mầu Sắc : Trắng tinh thể
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  14.834.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140606

  Đá ToPaz Trắng Sức Tự Nhiên MSP:140606

  Chất Liệu : Đá ToPa (Topaz) Tự Nhiên 
  Kích Thước : 17,7 x 16,9 x 12,8 m
  Trọng Lượng :29,4cts
  Mầu Sắc : Trắng tinh thể
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  12.348.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline