Hotline
Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
 • Cầu Thạch Anh Hồng
 • Cầu Thạch Anh Xanh
 • Cầu Thạch Anh Đen
 • Cầu Thạch Anh Mắt Hổ
 • Cầu Thạch Anh Tím
 • Cầu Thạch Anh Trắng
 • Cầu Thạch Anh Vàng
CẦU THẠCH ANH TỰ NHIÊN
  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV18150

  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV18150

  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9,7  cm
  Trọng Lượng : 1,21 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  18.150.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV47400

  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV47400

  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 13,1  cm
  Trọng Lượng : 3,16 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  47.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV489000

  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV489000

  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 13,6  cm
  Trọng Lượng : 3,26 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  48.900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP: CTAV66000

  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP: CTAV66000

  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 15 cm
  Trọng Lượng : 4,4 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  66.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV8100

  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV8100

  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7,3  cm
  Trọng Lượng : 0,54 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  8.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV12600

  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV12600

  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8,5 cm
  Trọng Lượng : 0.84 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  12.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP: CTAV8700

  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP: CTAV8700

  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7,4  cm
  Trọng Lượng : 580 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  8.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAT10350

  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAT10350

  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8 cm
  Trọng Lượng : 0.69 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  10.350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV8850

  CẦU THẠCH ANH VÀNG MSP:CTAV8850


  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7,4  cm
  Trọng Lượng : 2.1 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  8.850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT1769

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT1769

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6 cm
  Trọng Lượng : 0,32 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.769.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2310

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2310

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6,7 cm
  Trọng Lượng : 0,42 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.310.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP: CTAT2000

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP: CTAT2000

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7 cm
  Trọng Lượng : 0,4 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2860

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2860

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7,2 cm
  Trọng Lượng : 0,52 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.860.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2420

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2420

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6,7 cm
  Trọng Lượng : 0,44 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.420.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2500

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2500

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7,6 cm
  Trọng Lượng : 0,5 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT4345

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT4345

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8,3 cm
  Trọng Lượng : 0,79 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.345.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT3850

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT3850

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7,9 cm
  Trọng Lượng : 0,7 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT4950

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT4950

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8,7 cm
  Trọng Lượng : 0,9 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  4.950.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT3410

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT3410

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7,6 cm
  Trọng Lượng : 0,62 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.410.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT3080

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT3080

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7,3 cm
  Trọng Lượng : 0,56 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.080.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT1980

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT1980

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.3 cm
  Trọng Lượng : 0,36 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.980.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT1430

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT1430

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5,6 cm
  Trọng Lượng : 0,26 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.430.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT1430

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT1430

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5,6 cm
  Trọng Lượng : 0,26 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.430.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2695

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2695

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7 cm
  Trọng Lượng : 0,49 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.695.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2530

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP:CTAT2530

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6,8 cm
  Trọng Lượng : 0,46 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.530.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP :CTAT2255

  CẦU THẠCH ANH TRẮNG MSP :CTAT2255

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tinh Thể Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7,25 cm
  Trọng Lượng : 0,41 kg
  Màu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Mệnh : Thủy, Kim

  Ý Nghĩa : Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, hỗ trợ công việc được thuận lợi cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.255.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX7350

  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX7350


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12 cm
  Trọng Lượng : 3.5 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  7.350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX10400

  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX10400


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.3 cm
  Trọng Lượng : 4 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX13000

  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX13000


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.8 cm
  Trọng Lượng : 5 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  13.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX13780

  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX13780


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12.9 cm
  Trọng Lượng : 5.3 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  13.780.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX7020

  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX7020


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11 cm
  Trọng Lượng : 2.7 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  7.020.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX8580

  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX8580


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.6 cm
  Trọng Lượng : 3.3 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  8.580.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX19760

  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX19760


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 16cm
  Trọng Lượng : 7.6 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  19.760.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH XANH MSP: CX15340

  CẦU THẠCH ANH XANH MSP: CX15340


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 13.6 cm
  Trọng Lượng : 5.9 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  15.340.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX24700

  CẦU THẠCH ANH XANH TỰ NHIÊN MSP: CX24700


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 17.8 cm
  Trọng Lượng : 9.4 kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục 
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  24.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH TÓC ĐEN MSP: CTATD35600

  CẦU THẠCH ANH TÓC ĐEN MSP: CTATD35600


  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 
  Xuất xứ : Brazil, Nam Mỹ
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Đường Kính:17cm
  Trọng Lượng : 8.9kg

  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  35.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP: CTAV31500

  CẦU THẠCH ANH VÀNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP: CTAV31500


  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.5cm
  Trọng Lượng : 2.1 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  31.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP: CTAV44400

  CẦU THẠCH ANH VÀNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP: CTAV44400


  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 13.4 cm
  Trọng Lượng : 2.96 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  44.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP: CTAV34050

  CẦU THẠCH ANH VÀNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP: CTAV34050


  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.9cm
  Trọng Lượng : 2.27 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  34.050.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CẦU THẠCH ANH VÀNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP: CTAV28200

  CẦU THẠCH ANH VÀNG CHẤT LƯỢNG 5A MSP: CTAV28200


  Tên Khoa Học : Citrine
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.3 cm
  Trọng Lượng : 1.88 kg
  Mầu Sắc : Vàng Chanh Tinh Thể
  Mệnh : Thổ, Kim
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  28.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355