So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
ĐĨA THẤT TINH TRẬN
  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Hồng TTH830

  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Hồng TTH830

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Hồng(RoseQuartz) Đĩa Pha Lê
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ :4.5cm
  Kích Thước Quả Trận :3.5cm
  Kích Thước Đĩa :12.8cm  
  Trọng Lượng : 0.8 kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  830.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Ngọc Đỏ Tự Nhiên MSP:1600

  Thất Tinh Trận Ngọc Đỏ Tự Nhiên MSP:1600

  Chất Liệu :Quả Đá Ngọc Đỏ -Đế thạch anh vàng non
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 5.0cm
  Kích Thước Quả Trận : 3cm
  Kích Thước Đĩa :16cm  
  Trọng Lượng : 1.3kg
  Mầu Sắc : Đỏ - Vàng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Thạch Anh Hồng Loại Đẹp MSP:TTH1890

  Thất Tinh Trận Thạch Anh Hồng Loại Đẹp MSP:TTH1890

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Hồng(RoseQuartz) Đĩa Thạch Anh Hồng (RoseQuartz) Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ :4.6cm
  Kích Thước Quả Trận :3.5cm
  Kích Thước Đĩa :12.8cm  
  Trọng Lượng : 0.88kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.890.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Thạch Anh Hồng Loại Đẹp MSP:TTH2100

  Thất Tinh Trận Thạch Anh Hồng Loại Đẹp MSP:TTH2100

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Hồng (RoseQuartz) Đĩa Thạch Anh Hồng (RoseQuartz) Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ :6.5cm
  Kích Thước Quả Trận :3.1cm
  Kích Thước Đĩa :12.8cm  
  Trọng Lượng : 0.8 kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Thạch Anh Mắt Hổ MSP:TTMH1800

  Thất Tinh Trận Thạch Anh Mắt Hổ MSP:TTMH1800

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Mắt Hổ Đĩa Thạch Anh Non Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 4.2cm
  Kích Thước Quả Trận : 2.8cm
  Kích Thước Đĩa :13.8cm  
  Trọng Lượng :0.9g
  Mầu Sắc : vàng,nâu
  Ý Nghĩa : Thất tinh  ắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Thạch Anh Mắt Hổ MSP:TTMH2400

  Thất Tinh Trận Thạch Anh Mắt Hổ MSP:TTMH2400

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Mắt Hổ Đĩa Thạch Anh Non Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 5.5cm
  Kích Thước Quả Trận : 4.5cm
  Kích Thước  Đĩa :13.8cm  
  Trọng Lượng : 1.38kg
  Mầu Sắc : vàng,nâu
  Ý Nghĩa : Thất tinh  ắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP:TTĐ2880

  Thất Tinh Trận Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP:TTĐ2880

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Đen - Đĩa Thạch Anh Non Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 4.8cm
  Kích Thước Quả Trận : 3.8cm
  Kích Thước Đĩa :13.8cm  
  Trọng Lượng : 1.05kg
  Mầu Sắc : Đen ,vàng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.880.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Thạch Anh Đen--Đĩa ĐÁ Tự Nhiên MSP:TTĐ1560

  Thất Tinh Trận Thạch Anh Đen--Đĩa ĐÁ Tự Nhiên MSP:TTĐ1560

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Xanh (Aventurin) Đĩa Thạch Anh Non Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 4.6cm
  Kích Thước Quả Trận : 2.8cm
  Kích Thước Đĩa :13.8cm  
  Trọng Lượng : 0.9kg
  Mầu Sắc : Đen ,vàng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.560.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Đá Florit Tự Nhiên MSP:2800

  Thất Tinh Trận Đá Florit Tự Nhiên MSP:2800

  Chất Liệu :Quả Đá Florit Tự Nhiên-Đế Gỗ Hương
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 5.0cm
  Kích Thước Quả Trận : 4.5cm
  Kích Thước Đĩa :16cm  
  Trọng Lượng : 1.5kg
  Mầu Sắc : Xanh 
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Hồng-MSP4500

  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Hồng-MSP4500

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Xanh (Aventurin) Thach Anh Tìm Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 6.8cm
  Kích Thước Quả Trận : 5.0cm
  Kích Thước Đĩa :25cm  
  Trọng Lượng : 1,9kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Mắt Hổ MSP:4500

  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Mắt Hổ MSP:4500

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Mắt HổTự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 6.8cm
  Kích Thước Quả Trận : 5.0cm
  Kích Thước Đĩa :25cm  
  Trọng Lượng : 1,9kg
  Mầu Sắc :Vàng Nâu
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Nhiều Màu-MSP4500

  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Nhiều Màu-MSP4500

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Trắng,Tím,Hồng,Mắt Hổ,Khói Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 6.8cm
  Kích Thước Quả Trận : 5.0cm
  Kích Thước Đĩa :25cm  
  Trọng Lượng : 1,9kg
  Mầu Sắc :  Trắng,Tím,Hồng,Mắt Hổ,Khói
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Tím -MSP4500

  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Tím -MSP4500

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Tím Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 6.8cm
  Kích Thước Quả Trận : 5.0cm
  Kích Thước Đĩa :25cm  
  Trọng Lượng : 1,9kg
  Mầu Sắc :Tím
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Tím MSP:TT2100

  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Tím MSP:TT2100

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím (Amethyst),Thạch Anh Vàng Non (CanxitTự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 4.8cm
  Kích Thước Quả Trận :3.5cm
  Kích Thước Đĩa :13.8cm  
  Trọng Lượng : 0.82kg
  Mầu Sắc : Tím,Vàng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Trắng -MSP4500

  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Trắng -MSP4500

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Trắng Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 6.8cm
  Kích Thước Quả Trận : 5.0cm
  Kích Thước Đĩa :25cm  
  Trọng Lượng : 1,9kg
  Mầu Sắc : Xanh,Tím
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Xanh MSP:1600

  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Xanh MSP:1600

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Xanh (Aventurin) Đĩa Thạch Anh Xanh (Aventurin) Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 2.2cm
  Kích Thước Quả Trận :1.8cm
  Kích Thước Đĩa :11.9cm  
  Trọng Lượng : 0.6kg
  Mầu Sắc : Xanh
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh trận Đồ Thạch Anh Xanh Tự Nhiên MSP:2200

  Thất Tinh trận Đồ Thạch Anh Xanh Tự Nhiên MSP:2200

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Xanh (Aventurin) Đĩa Thạch Anh Xanh (Aventurin) Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 4.6cm
  Kích Thước Quả Trận :3.5cm
  Kích Thước Đĩa :13cm  
  Trọng Lượng : 0,88kg
  Mầu Sắc : Xanh
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh trận Đồ Thạch Anh Xanh Tự Nhiên MSP:2800

  Thất Tinh trận Đồ Thạch Anh Xanh Tự Nhiên MSP:2800

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Xanh (Aventurin) Đĩa Thạch Anh Xanh (Aventurin) Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 6.8cm
  Kích Thước Quả Trận : 3.5cm
  Kích Thước Đĩa :1.3cm  
  Trọng Lượng : 1,35kg
  Mầu Sắc : Xanh
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Xanh Tự Nhiên MSP:4500

  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Xanh Tự Nhiên MSP:4500

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Xanh (Aventurin) Thach Anh Tìm Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 6.8cm
  Kích Thước Quả Trận : 5.0cm
  Kích Thước Đĩa :25cm  
  Trọng Lượng : 1,9kg
  Mầu Sắc : Xanh,Tím
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Đen MSP:1250

  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Đen MSP:1250

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Đen  Đĩa Pha Lê
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 2.2cm
  Kích Thước Quả Trận :1.8cm
  Kích Thước Đĩa :13.9cm  
  Trọng Lượng : 0.6kg
  Mầu Sắc : Xanh
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Đen-MSP4500

  Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Đen-MSP4500

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh  Đen Thach Anh Trắng Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 4,8cm
  Kích Thước Quả Trận : 4.0cm
  Kích Thước Đĩa :18cm  
  Trọng Lượng : 1,4kg
  Mầu Sắc : đen, trắng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đĩa Tát Tinh Trận Thạch Anh Trắng MSP:1500

  Đĩa Tát Tinh Trận Thạch Anh Trắng MSP:1500

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Trắng (Natural Quartz) Đĩa Thạch Anh Xanh (Aventurin) Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 3.2cm
  Kích Thước Quả Trận :2.2cm
  Kích Thước Đĩa :11.9cm  
  Trọng Lượng : 0.76kg
  Mầu Sắc : Xanh
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đĩa Tát Tinh Trận Thạch Anh Trắng MSP:TT1890

  Đĩa Tát Tinh Trận Thạch Anh Trắng MSP:TT1890

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Trắng (Natural Quartz) Đĩa Thạch Anh Xanh (Aventurin) Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 4.6cm
  Kích Thước Quả Trận :2.2cm
  Kích Thước Đĩa :11.9cm  
  Trọng Lượng : 0.76kg
  Mầu Sắc : Trắng,Xanh
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.890.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đĩa Thất Tinh Trân Đồ Thạch Anh Tím MSP:TT1400

  Đĩa Thất Tinh Trân Đồ Thạch Anh Tím MSP:TT1400

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Tím (Amethyst),Đĩa Thạch Anh Vàng Non (Canxit) Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 2.8cm
  Kích Thước Quả Trận :2cm
  Kích Thước Đĩa :11.9cm  
  Trọng Lượng : 0.72kg
  Mầu Sắc : Tím,Vàng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đĩa Thất Tinh Trân Đồ Thạch Anh Tím MSP:ĐTT1750

  Đĩa Thất Tinh Trân Đồ Thạch Anh Tím MSP:ĐTT1750

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím (Amethyst),Thạch Anh Vàng Non (CanxitTự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 4.1cm
  Kích Thước Quả Trận :3cm
  Kích Thước Đĩa :13.8cm  
  Trọng Lượng : 0.72kg
  Mầu Sắc : Tím,Vàng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đĩa Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Vàng MSP:2600

  Đĩa Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Vàng MSP:2600

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Vàng (Amethyst),Đĩa Thạch Anh Xanh (Aventurin) Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 3.9cm
  Kích Thước Quả Trận :2,8cm
  Kích Thước Đĩa : 12cm  
  Trọng Lượng : 0.58kg
  Mầu Sắc : Vàng,Xanh
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Đĩa Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Vàng Tự Nhiên 100% MSP:2200

  Đĩa Thất Tinh Trận Đồ Thạch Anh Vàng Tự Nhiên 100% MSP:2200

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Vàng  (Citrine) Đĩa Thạch Anh Xanh (Aventurin) Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 2.2cm
  Kích Thước Quả Trận :1.8cm
  Kích Thước Đĩa :11.9cm  
  Trọng Lượng : 0.6kg
  Mầu Sắc : Vàng,Xanh
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline