So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
  Gà Giữ Tiền Phong Thủy MSP: 33221

  Gà Giữ Tiền Phong Thủy MSP: 33221

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước :  cm
  Trọng Lượng :  kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.650.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Mái Đồng Phong Thủy MSP:GM750

  Gà Mái Đồng Phong Thủy MSP:GM750

  Chất Liệu : Đồng Nguyên Chất
  Xuất xứ :    Việt Nam
  Kích Thước :8.0 x 5,5 x 11.0 cm
  Trọng Lượng :0,6kg
  Mầu Sắc : Vàng Nâu
  Ý Nghĩa : Giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp mang lại ,hạnh phúc và may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Ngọc Phong Thủy 2017 MSP: G2100

  Gà Ngọc Phong Thủy 2017 MSP: G2100

  Chất Liệu :  Ngọc Myanmar 
  Xuất xứ : Myanmar
  Kích Thước : 25 x 15 x 28cm
  Trọng Lượng : 3.2 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  21.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Phong Thủy 2017 MSP :0708

  Gà Phong Thủy 2017 MSP :0708

  Chất Liệu : Đồng Nguyên Chất
  Xuất xứ :Việt Nam
  Kích Thước : 19.5 x 10.0 x 23.0cm
  Trọng Lượng : 1,32kg
  Mầu Sắc : Vàng Nâu
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  695.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Kéo Tiền MSP : 0638

  Gà Trống Kéo Tiền MSP : 0638

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 28.0 x 13.0 x 28.0  cm
  Trọng Lượng :  2.2 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.929.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Như Ý Phong Thủy 2017 MSP: 33230

  Gà Trống Như Ý Phong Thủy 2017 MSP: 33230

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 16.0 x 19.0 x 21.0 cm
  Trọng Lượng : 1.2 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  789.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Như Ý Phong Thủy 2017 MSP: 33231

  Gà Trống Như Ý Phong Thủy 2017 MSP: 33231

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 16.0 x 19.0 x 21.0 cm
  Trọng Lượng : 1.2 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  789.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Phong Thủy 2017 MSP : 33232

  Gà Trống Phong Thủy 2017 MSP : 33232

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 16.0 x 9.5 x 24.0 cm
  Trọng Lượng : 1.4 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  789.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Phong Thủy 2017 MSP: 1707

  Gà Trống Phong Thủy 2017 MSP: 1707

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 14.5 x 14.5 x 28.0 cm
  Trọng Lượng : 1.2 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.256.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Phong Thủy 2017 MSP: 1713

  Gà Trống Phong Thủy 2017 MSP: 1713

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 16.0 x 9.0 x 21.0 cm
  Trọng Lượng : 1.2 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  789.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Phong Thủy 2017 MSP: 1890

  Gà Trống Phong Thủy 2017 MSP: 1890

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 27 x 15 x 35 cm
  Trọng Lượng : 2,7 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.890.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Phong Thủy 2017 MSP:1714

  Gà Trống Phong Thủy 2017 MSP:1714

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 16.0 x 8.5x 21.0 cm
  Trọng Lượng : 1.2 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  789.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Phong Thủy Tài Lộc MSP: 01464

  Gà Trống Phong Thủy Tài Lộc MSP: 01464

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước :  24.0 x 14.0 x 35.0 cm
  Trọng Lượng : 2.3 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.689.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống tài Lộc Phong Thủy MSP:0605

  Gà Trống tài Lộc Phong Thủy MSP:0605

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước :  18.0 x 14.5 x 31.0cm
  Trọng Lượng : 1.4 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.248.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Tài Lộc Phong Thủy MSP : 2547

  Gà Trống Tài Lộc Phong Thủy MSP : 2547

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 16.5 x 8.5 x 25.0 cm
  Trọng Lượng : 1,3 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  789.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Tài Lộc Phong Thủy MSP : 3316

  Gà Trống Tài Lộc Phong Thủy MSP : 3316

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 9.5 x 6.5 x 15.0 cm
  Trọng Lượng : 0.6 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  520.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Tài Lộc Phong Thủy MSP: 3322

  Gà Trống Tài Lộc Phong Thủy MSP: 3322

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 30.0 x 16.0 x 50.0 cm
  Trọng Lượng : 3.5 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.680.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Thạch Anh Trắng MSP:GTĐ850

  Gà Trống Thạch Anh Trắng MSP:GTĐ850

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Chế Tác : Việt Nam
  Kích Thước :14,7 x 9,0 x 4,5 cm
  Mầu Sắc : Trắng
  Ý Nghĩa : Giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp mang lại ,hạnh phúc và may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Đá Phong Thủy 2017 MSP: 6500

  Gà Trống Đá Phong Thủy 2017 MSP: 6500

  Chất Liệu : Ngọc Hoàng Long Việt Nam
  Xuất xứ : Thanh Hóa - Việt Nam
  Trọng Lượng : 12 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  6.130.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Trống Đồng Phong Thủy MSP:950

  Gà Trống Đồng Phong Thủy MSP:950

  Chất Liệu : Đồng Nguyên Chất
  Xuất xứ     :Việt Nam
  Kích Thước :14,5 x 6,5 x 19,5 cm
  Trọng Lượng : 1kg
  Mầu Sắc : Vàng Nâu
  Ý Nghĩa : Giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp mang lại ,hạnh phúc và may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  950.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Đồng Phong Thủy MSP:GT550

  Gà Đồng Phong Thủy MSP:GT550

  Chất Liệu : Đồng Nguyên Chất
  Xuất xứ :Việt Nam
  Kích Thước :8,5 x 3,8 x 12,4 cm
  Trọng Lượng :0,42kg
  Mầu Sắc : Vàng Nâu
  Ý Nghĩa : Giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp mang lại ,hạnh phúc và may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gà Đồng Phong Thủy MSP:GT750

  Gà Đồng Phong Thủy MSP:GT750

  Chất Liệu : Đồng Nguyên Chất
  Xuất xứ :Việt Nam
  Kích Thước :14,7 x 9,0 x 4,5 cm
  Trọng Lượng :0,5kg
  Mầu Sắc : Vàng Nâu
  Ý Nghĩa : Giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp mang lại ,hạnh phúc và may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gia Đình Gà Phong Thủy MSP : 0126

  Gia Đình Gà Phong Thủy MSP : 0126

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 30.0 x 16.0 x 37.0 cm
  Trọng Lượng : 3.2 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.880.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gia Đình Gà Phong Thủy MSP: 0140

  Gia Đình Gà Phong Thủy MSP: 0140

  Chất Liệu : Bột Đá Loại 1
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Kích Thước : 30.0 x 16.0 x 37.0 cm
  Trọng Lượng : 3.5 kg

  Ngũ Hành : Thổ
  Ý Nghĩa : Trong phong thủy gà được dùng để giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân,tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Ngoài ra,Gà Trống còn giúp Kích hoạt sự phất triển trong công việc mang lại may mắn cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ,trong tủ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.859.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline