So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Gậy Như Ý- Vương Trượng
  Gậy Như Ý Ngọc Hoàng Long-GNY01

  Gậy Như Ý Ngọc Hoàng Long-GNY01

   
  Chất Liệu : Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên
  Xuất xứ : Tân Cương

  Kích Thước (dài x rộng) : 20 x 7 cm 
  Trọng Lượng : 0,6kg
  Mầu Sắc :Vàng
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng:đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gậy Như Ý (Vương Trượng) -MSP:1385

  Gậy Như Ý (Vương Trượng) -MSP:1385

   
  Chất Liệu : Bột Đá 
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Trung Quốc

  Kích Thước :35 x 10 x 30 cm
  Trọng Lượng : 2,2kg
  Mầu Sắc :Vàng cam
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng:đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.874.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gậy Như Ý (Vương Trượng) Bột Đá MSP:GNY05

  Gậy Như Ý (Vương Trượng) Bột Đá MSP:GNY05

   
  Chất Liệu : Bột Đá 
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Trung Quốc

  Mầu Sắc : Cam
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng:đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gậy Như Ý (Vương Trượng) Bột Đá- GNY02

  Gậy Như Ý (Vương Trượng) Bột Đá- GNY02

   
  Chất Liệu : Bột Đá 
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Trung Quốc

  Mầu Sắc :Vàng
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng:đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gậy Như Ý (Vương Trượng) Phong Thủy - MSP1069

  Gậy Như Ý (Vương Trượng) Phong Thủy - MSP1069

   
  Chất Liệu : Bột Đá 
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Trung Quốc

  Kích Thước : 30 x 10 x 26 cm
  Trọng Lượng : 2kg
  Mầu Sắc :Vàng
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng:đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.696.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gậy Như Ý (Vương Trượng) Phong Thủy - MSP1069

  Gậy Như Ý (Vương Trượng) Phong Thủy - MSP1069

   
  Chất Liệu : Bột Đá 
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Trung Quốc

  Kích Thước : 30 x 10 x 26 cm
  Trọng Lượng : 2kg
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng:đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.696.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  GẬY NHƯ Ý NGỌC HOÀNG LONG-GNY4800

  GẬY NHƯ Ý NGỌC HOÀNG LONG-GNY4800

  Chất Liệu : Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên
  Xuất xứ : Tân Cương

  Kích Thước (dài x rộng) : 32x8x3.8cm 
  Trọng Lượng :1.3kg
  Mầu Sắc :Vàng
  Mệnh: Thổ,Kim
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùngđặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  GẬY NHƯ Ý NGỌC ULIC-GNY6280

  GẬY NHƯ Ý NGỌC ULIC-GNY6280

  Chất Liệu : Ngọc ULIC( Bạch ngọc) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Tân Cương

  Kích Thước (dài x rộng) : 34x10x12.8cm 
  Trọng Lượng :1.28kg
  Mầu Sắc : Trắng
  Mệnh : Thủy, Kim
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùngđặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.280.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  GẬY NHƯ Ý NGỌC ULIC-GNY6550

  GẬY NHƯ Ý NGỌC ULIC-GNY6550

  Chất Liệu : Ngọc Ulic (Bạch ngọc)Tự Nhiên
  Xuất xứ : Tân Cương

  Kích Thước (dài x rộng) : 32x11x18 cm 
  Trọng Lượng : 1.3kg
  Mầu Sắc : Trắng
  Mệnh : Thủy,Kim
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùngđặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  GẬY NHƯ Ý NGỌC ULIC-GNY8500

  GẬY NHƯ Ý NGỌC ULIC-GNY8500

  Chất Liệu : Bạch ngọc( ngọc Ulic)
  Xuất xứ : Tân Cương

  Kích Thước (dài x rộng) : 39.5x10.5x6.5 cm 
  Trọng Lượng :2.2kg
  Mầu Sắc : Trắng
  Mệnh : Thủy, Kim
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùngđặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  8.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gậy Như Ý Phong Thủy - MSP17

  Gậy Như Ý Phong Thủy - MSP17

   
  Chất Liệu : Bột Đá 
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Trung Quốc

  Kích Thước : 30 x 10 x 26 cm
  Trọng Lượng : 2kg
  Mầu Sắc : Xanh
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng:đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gậy Như Ý Phong Thủy - MSP18

  Gậy Như Ý Phong Thủy - MSP18

   
  Chất Liệu : Bột Đá 
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Trung Quốc

  Kích Thước : 30 x 10 x 26 cm
  Trọng Lượng : 2kg
  Mầu Sắc :Vàng
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng:đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  2.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gậy Như Ý Phong Thủy - MSP1902

  Gậy Như Ý Phong Thủy - MSP1902

   
  Chất Liệu : Bột Đá 
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Trung Quốc

  Kích Thước : 30 x 10 x 26 cm
  Trọng Lượng : 2kg
  Mầu Sắc :Vàng
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng:đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  2.050.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gậy Như Ý Phong Thủy Bột Đá - GNY03

  Gậy Như Ý Phong Thủy Bột Đá - GNY03

   
  Chất Liệu : Bột Đá 
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Trung Quốc

  Kích Thước : 30 x 10 x 26 cm
  Mầu Sắc :Xanh
  Ý Nghĩa : L
  à pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng:đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  GẬY NHƯ Ý THẠCH ANH XANH-GNY2780

  GẬY NHƯ Ý THẠCH ANH XANH-GNY2780

  Chất Liệu : Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Tân Cương

  Mầu Sắc : Xanh lá cây
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  2.780.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gậy Như Ý(Vương Trượng)Phong Thủy MSP:04

  Gậy Như Ý(Vương Trượng)Phong Thủy MSP:04

   
  Chất Liệu : Bột Đá 
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Trung Quốc

  Kích Thước : 30 x 10 x 26 cm
  Trọng Lượng : 2kg
  Mầu Sắc : Xanh 
  Ý Nghĩa : 
  là pháp khí quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.
  Cách Dùng:đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline