So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
La Bàn - La Kinh - Gậy Tầm Long
  BÁT LÃM QUẦN THƠ- Thái Kim Oanh

  BÁT LÃM QUẦN THƠ- Thái Kim Oanh

  Số trang: 160
  Bìa mềm
  Kích thước: Khổ B5
  Bộ sách xem Phong thủy - Tử vi - Tài vận, bản sách đúng nội dung sách xuất bản trước năm 1975 (trọn bộ 21 quyển) 
  + Bộ sách của tác giả Lê Văn Nhàn – Vĩnh Long gồm tất cả 06 quyển riêng lẻ như sau: Tam ngươn tiểu lược; Tam ngươn đại lược; Tam ngươn đồ hình; Tiên thiên diệc số; Đại diệc toàn bộ; Đại độn toán số.
  + Bộ sách của tác giả Thái Kim Oanh gồm 04 quyển riêng lẻ như sau: Bát môn thần khóa; Bát trạch minh cảnh; Bát tự lữ tài; Bát lãm quần thơ. Nội dung sách đúng bản gốc xuất bản trước năm 1975 không phải bản rút gọn bị lược bỏ nội dung. 
  + Bộ sách của tác giả Viên Tài Hà Tấn Phát gồm 07 quyển như sau: Ngọc hạp chánh tông; Bát trạch chánh tông; Văn công thọ mai gia lễ; Thông thơ đồ hình; Khảo cứu chiêm tinh lý số; Đo tay tính số - xem tướng lập thành. Và nhiều sách khác......

  160.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  BÁT MÔN THẦN KHÓA-THÁI KIM OANH

  BÁT MÔN THẦN KHÓA-THÁI KIM OANH

  Số trang: 52
  Bìa mềm
  Kích thước: Khổ B5
  Bộ sách xem Phong thủy - Tử vi - Tài vận, bản sách đúng nội dung sách xuất bản trước năm 1975 (trọn bộ 21 quyển) 
  + Bộ sách của tác giả Lê Văn Nhàn – Vĩnh Long gồm tất cả 06 quyển riêng lẻ như sau: Tam ngươn tiểu lược; Tam ngươn đại lược; Tam ngươn đồ hình; Tiên thiên diệc số; Đại diệc toàn bộ; Đại độn toán số.
  + Bộ sách của tác giả Thái Kim Oanh gồm 04 quyển riêng lẻ như sau: Bát môn thần khóa; Bát trạch minh cảnh; Bát tự lữ tài; Bát lãm quần thơ. Nội dung sách đúng bản gốc xuất bản trước năm 1975 không phải bản rút gọn bị lược bỏ nội dung. 
  + Bộ sách của tác giả Viên Tài Hà Tấn Phát gồm 07 quyển như sau: Ngọc hạp chánh tông; Bát trạch chánh tông; Văn công thọ mai gia lễ; Thông thơ đồ hình; Khảo cứu chiêm tinh lý số; Đo tay tính số - xem tướng lập thành. Và nhiều sách khác......

  100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  BÁT TRẠCH CHÁNH TÔNG - Viên Tài - Hà Tấn Phát

  BÁT TRẠCH CHÁNH TÔNG - Viên Tài - Hà Tấn Phát

  Số trang: 142
  Bìa mềm
  Kích thước: Khổ B5
  Bộ sách xem Phong thủy - Tử vi - Tài vận, bản sách đúng nội dung sách xuất bản trước năm 1975 (trọn bộ 21 quyển) 
  + Bộ sách của tác giả Lê Văn Nhàn – Vĩnh Long gồm tất cả 06 quyển riêng lẻ như sau: Tam ngươn tiểu lược; Tam ngươn đại lược; Tam ngươn đồ hình; Tiên thiên diệc số; Đại diệc toàn bộ; Đại độn toán số.
  + Bộ sách của tác giả Thái Kim Oanh gồm 04 quyển riêng lẻ như sau: Bát môn thần khóa; Bát trạch minh cảnh; Bát tự lữ tài; Bát lãm quần thơ. Nội dung sách đúng bản gốc xuất bản trước năm 1975 không phải bản rút gọn bị lược bỏ nội dung. 
  + Bộ sách của tác giả Viên Tài Hà Tấn Phát gồm 07 quyển như sau: Ngọc hạp chánh tông; Bát trạch chánh tông; Văn công thọ mai gia lễ; Thông thơ đồ hình; Khảo cứu chiêm tinh lý số; Đo tay tính số - xem tướng lập thành. Và nhiều sách khác......

  185.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  BÁT TRẠCH MINH CẢNH - Thái Kim Oanh.

  BÁT TRẠCH MINH CẢNH - Thái Kim Oanh.

  Số trang: 132
  Bìa mềm
  Kích thước: Khổ B5
  Bộ sách xem Phong thủy - Tử vi - Tài vận, bản sách đúng nội dung sách xuất bản trước năm 1975 (trọn bộ 21 quyển) 
  + Bộ sách của tác giả Lê Văn Nhàn – Vĩnh Long gồm tất cả 06 quyển riêng lẻ như sau: Tam ngươn tiểu lược; Tam ngươn đại lược; Tam ngươn đồ hình; Tiên thiên diệc số; Đại diệc toàn bộ; Đại độn toán số.
  + Bộ sách của tác giả Thái Kim Oanh gồm 04 quyển riêng lẻ như sau: Bát môn thần khóa; Bát trạch minh cảnh; Bát tự lữ tài; Bát lãm quần thơ. Nội dung sách đúng bản gốc xuất bản trước năm 1975 không phải bản rút gọn bị lược bỏ nội dung. 
  + Bộ sách của tác giả Viên Tài Hà Tấn Phát gồm 07 quyển như sau: Ngọc hạp chánh tông; Bát trạch chánh tông; Văn công thọ mai gia lễ; Thông thơ đồ hình; Khảo cứu chiêm tinh lý số; Đo tay tính số - xem tướng lập thành. Và nhiều sách khác......

  150.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  BAT TỰ LỮ TÀI- Thái Kim Oanh

  BAT TỰ LỮ TÀI- Thái Kim Oanh

  Số trang: 138
  Bìa mềm
  Kích thước: Khổ B5
  Bộ sách xem Phong thủy - Tử vi - Tài vận, bản sách đúng nội dung sách xuất bản trước năm 1975 (trọn bộ 21 quyển) 
  + Bộ sách của tác giả Lê Văn Nhàn – Vĩnh Long gồm tất cả 06 quyển riêng lẻ như sau: Tam ngươn tiểu lược; Tam ngươn đại lược; Tam ngươn đồ hình; Tiên thiên diệc số; Đại diệc toàn bộ; Đại độn toán số.
  + Bộ sách của tác giả Thái Kim Oanh gồm 04 quyển riêng lẻ như sau: Bát môn thần khóa; Bát trạch minh cảnh; Bát tự lữ tài; Bát lãm quần thơ. Nội dung sách đúng bản gốc xuất bản trước năm 1975 không phải bản rút gọn bị lược bỏ nội dung. 
  + Bộ sách của tác giả Viên Tài Hà Tấn Phát gồm 07 quyển như sau: Ngọc hạp chánh tông; Bát trạch chánh tông; Văn công thọ mai gia lễ; Thông thơ đồ hình; Khảo cứu chiêm tinh lý số; Đo tay tính số - xem tướng lập thành. Và nhiều sách khác......

  135.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  BỘ 21 SÁCH XEM PHONG THỦY- TỬ VI- TÀI VẬN

  BỘ 21 SÁCH XEM PHONG THỦY- TỬ VI- TÀI VẬN

  Số quyển: 21
  Bìa mềm
  Kích thước: Khổ B5
  Bộ sách xem Phong thủy - Tử vi - Tài vận, bản sách đúng nội dung sách xuất bản trước năm 1975 (trọn bộ 21 quyển) 
  + Bộ sách của tác giả Lê Văn Nhàn – Vĩnh Long gồm tất cả 06 quyển riêng lẻ như sau: Tam ngươn tiểu lược; Tam ngươn đại lược; Tam ngươn đồ hình; Tiên thiên diệc số; Đại diệc toàn bộ; Đại độn toán số.
  + Bộ sách của tác giả Thái Kim Oanh gồm 04 quyển riêng lẻ như sau: Bát môn thần khóa; Bát trạch minh cảnh; Bát tự lữ tài; Bát lãm quần thơ. Nội dung sách đúng bản gốc xuất bản trước năm 1975 không phải bản rút gọn bị lược bỏ nội dung. 
  + Bộ sách của tác giả Viên Tài Hà Tấn Phát gồm 07 quyển như sau: Ngọc hạp chánh tông; Bát trạch chánh tông; Văn công thọ mai gia lễ; Thông thơ đồ hình; Khảo cứu chiêm tinh lý số; Đo tay tính số - xem tướng lập thành. Và nhiều sách khác......

  2.900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  BỘ ĐỊNH VỊ LASER PHONG THỦY MSP: D1100

  BỘ ĐỊNH VỊ LASER PHONG THỦY MSP: D1100


  Chất Liệu : Mica + hợp kim
  Xuất Xứ : Đài Loan
  Màu sắc ánh sáng: Xanh lục
  Kích Thước :
  Ý Nghĩa :
  Cách Sử Dụng : Đo đạc trong phong thủy.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  CHÂN ĐẾ LA KINH MSP: D1100

  CHÂN ĐẾ LA KINH MSP: D1100

  Chất liệu: Nhôm + Nhựa + Cao su cao cấp
  Kích thước: 45-120cm (tùy độ thu phóng) 
  Khối lượng: 1kg
  Cách dùng: Đặt la kinh, la bàn cố định và cân bằng giúp kết quả đo chính xác hơn.
  Sản phẩm gồm: Chân đế la kinh + Túi đựng
  Vận chuyển: Miễn phí trên toàn quốc.

  1.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  GẬY TẦM LONG MSP: CTL2000

  GẬY TẦM LONG MSP: CTL2000

  Chất Liệu :Đồng Đúc 
  Xuất xứ : hongkong   
  Chiều dài : 16 cm
  Công dụng công cụ chuyên dụng giải thích vấn đề long mạch không nhìn thấy, không cảm nhận được trong ngành phong thủy địa trắc, bao gồm dương trạch và huyệt mộ...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Gậy tầm long trắng MSP: GTL1250

  Gậy tầm long trắng MSP: GTL1250

  Chất Liệu :Đồng Đúc 
  Xuất xứ : hongkong   
  Chiều dài : 55cm
  Công dụng
   công cụ chuyên dụng giải thích vấn đề long mạch không nhìn thấy, không cảm nhận được trong ngành phong thủy địa trắc, bao gồm dương trạch và huyệt mộ..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Bàn Quân Sự Đặc Công MSP:LB750

  La Bàn Quân Sự Đặc Công MSP:LB750

  Chất Liệu : Hợp Kim Nhôm Cao Cấp
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 8.5 x 6.0 x 2.0 cm
  Trọng Lượng :200g
  Ý Nghĩa :  La bàn là dụng cụ dùng để xác định phương hướng trong không gian nhất định.  
  Cách Sử Dụng :Dùng nhiều trong các hoạt động đi biển, vào rừng, sa mạc, hướng bay của máy bay, tàu thủy, tàu ngầm, tên lửa, tàu vũ trụ,..

   

  750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Bàn Quân Sự MSP:LB350

  La Bàn Quân Sự MSP:LB350

  Chất Liệu : Hợp Kim Nhôm
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Mã Sản Phẩm : LB450
  Kích Thước (dài x rộng x Cao):7.0 x 5.2 x 2.1 cm
  Trọng Lượng :90g
  Ý Nghĩa :  La bàn là dụng cụ dùng để xác định phương hướng trong không gian nhất định.  
  Cách Sử Dụng :Dùng nhiều trong các hoạt động đi biển, vào rừng, sa mạc, hướng bay của máy bay, tàu thủy, tàu ngầm, tên lửa, tàu vũ trụ,..

   

  350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Bàn Tròn MSP: LB250

  La Bàn Tròn MSP: LB250

  Chất Liệu : Thép Trắng 
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Mã Sản Phẩm : LB755
  Kích Thước (dài x rộng x Cao):7.5 x 7.5 x 1.1 cm
  Trọng Lượng :90g
  Ý Nghĩa :  La bàn là dụng cụ dùng để xác định phương hướng trong không gian nhất định.  
  Cách Sử Dụng :Dùng nhiều trong các hoạt động đi biển, vào rừng, sa mạc, hướng bay của máy bay, tàu thủy, tàu ngầm, tên lửa, tàu vũ trụ,..

  250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La kinh Huyền không phi tinh phủ NANO đế Meka (21x21cm) MSP: LKHKP

  La kinh Huyền không phi tinh phủ NANO đế Meka (21x21cm) MSP: LKHKP

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn đế MeKa cao cấp bền vững chắc, tăng mức độ cản từ 

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH + công nghệ phủ NANO dày dặn, bền mãi với thời gian

  -  Mặt chữ khắc sâu xuống mặt đồng dầy theo công nghệ ăn mòn hiện đại, đảm bảo trong quá trình sử dụng không mờ, không nhòe chữ. độ xoay chính xác, ổn định, không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 21x21 cm
  - Nội bàn : 19 cm
  Trọng Lượng : 850 g

  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy
  Bảo Hành : La Bàn phong thủy được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  LA KINH HUYỀN KHÔNG PHI TINH ĐẾ MEKA 21cm MSP: LKHK1700

  LA KINH HUYỀN KHÔNG PHI TINH ĐẾ MEKA 21cm MSP: LKHK1700


  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH

  -  Đế Meka bền vững chắc, tăng mức độ cản từ

  -  Mặt Nội Bàn xoay chính xác, ổn định, Không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 21  x 21 cm
  - Nội bàn : 19 cm

  Trọng Lượng : 850 g
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định tuyệt đối các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  Bảo Hành : La Bàn được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  LA KINH HUYỀN KHÔNG PHI TINH ĐẾ MEKA 25cm MSP: LK2201

  LA KINH HUYỀN KHÔNG PHI TINH ĐẾ MEKA 25cm MSP: LK2201


  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH

  -  Đế Meka bền vững chắc, tăng mức độ cản từ

  -  Mặt Nội Bàn xoay chính xác, ổn định, Không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 25X25 cm
  - Nội bàn : 23.5cm

  Trọng Lượng : 1Kg
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định tuyệt đối các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  Bảo Hành : La Bàn được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Kinh Phong Thủy Tiếng Trung Bản 15cm MSP:LK450

  La Kinh Phong Thủy Tiếng Trung Bản 15cm MSP:LK450

  Chất Liệu :

  - Mặt nhôm cao cấp

  -  Đế fip (polyme tổng hợp) bền vững chắc, giảm trọng lượng, tăng mức độ cản từ

  -  Khuôn đúc chính xác giúp mặt la bàn di chuyển nhẹ nhàng, êm mượt

  Xuất xứ : Hông Kông
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 15x 15 x4.5 cm
  Trọng Lượng : 410g
  Ý Nghĩa :  Định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định tuyệt đối các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  Bảo Hành : La Bàn được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  450.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Kinh Phong Thủy Tiếng Trung Bản 20cm MSP: LKT750

  La Kinh Phong Thủy Tiếng Trung Bản 20cm MSP: LKT750

  Chất Liệu : mặt nhôm cao cấp
  Xuất xứ : Hông Kông
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 20 x 20 x 4.5 cm
  Trọng Lượng :580g
  Ý Nghĩa :  Định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định tuyệt đối các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  Bảo Hành : La Bàn được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  LA KINH PHONG THỦY TIẾNG VIỆT BẢN 15*15cm MSP: LK1050

  LA KINH PHONG THỦY TIẾNG VIỆT BẢN 15*15cm MSP: LK1050


  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH

  -  Đế Meka bền vững chắc, tăng mức độ cản từ

  -  Mặt Nội Bàn xoay chính xác, ổn định, Không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 15  x 15 cm

  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định tuyệt đối các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  Bảo Hành : La Bàn được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  1.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Kinh Phong Thủy Tiếng Việt Bản 21x21

  La Kinh Phong Thủy Tiếng Việt Bản 21x21

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH

  -  Đế Meka bền vững chắc, tăng mức độ cản từ

  -  Mặt Nội Bàn xoay chính xác, ổn định, Không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 21  x 21 cm
  - Nội bàn : 19 cm

  Trọng Lượng : 850 g
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định tuyệt đối các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  Bảo Hành : La Bàn được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  LA KINH PHONG THỦY TIẾNG VIỆT BÁT QUÁI ĐỒ (ĐẾ MEKA-PHỦ NANO-21X21CM)

  LA KINH PHONG THỦY TIẾNG VIỆT BÁT QUÁI ĐỒ (ĐẾ MEKA-PHỦ NANO-21X21CM)

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn đế MeKa cao cấp bền vững chắc, tăng mức độ cản từ 

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH + công nghệ phủ NANO dày dặn, bền mãi với thời gian

  -  Mặt chữ khắc sâu xuống mặt đồng dầy theo công nghệ ăn mòn hiện đại, đảm bảo trong quá trình sử dụng không mờ, không nhòe chữ. độ xoay chính xác, ổn định, không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 21x21 cm
  - Nội bàn : 19 cm
  Trọng Lượng : 800 g

  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy
  Bảo Hành : La Bàn phong thủy được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La kinh phong thủy tiếng việt Bát quái đồ (đế Meka-phủ Nano-25x25cm)

  La kinh phong thủy tiếng việt Bát quái đồ (đế Meka-phủ Nano-25x25cm)

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn đế MeKa cao cấp bền vững chắc, tăng mức độ cản từ 

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH + công nghệ phủ NANO dày dặn, bền mãi với thời gian

  -  Mặt chữ khắc sâu xuống mặt đồng dầy theo công nghệ ăn mòn hiện đại, đảm bảo trong quá trình sử dụng không mờ, không nhòe chữ. độ xoay chính xác, ổn định, không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 25  x 25 cm
  - Nội bàn : 23,5 cm
  Trọng Lượng : 1100 g

  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy
  Bảo Hành : La Bàn phong thủy được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La kinh phong thủy Tiếng việt mặt phủ Nano đế Meka (bản 21x21cm) MSP:LKP1700

  La kinh phong thủy Tiếng việt mặt phủ Nano đế Meka (bản 21x21cm) MSP:LKP1700

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn đế MeKa cao cấp bền vững chắc, tăng mức độ cản từ 

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH + công nghệ phủ NANO dày dặn, bền mãi với thời gian

  -  Mặt chữ khắc sâu xuống mặt đồng dầy theo công nghệ ăn mòn hiện đại, đảm bảo trong quá trình sử dụng không mờ, không nhòe chữ. độ xoay chính xác, ổn định, không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 21x21 cm
  - Nội bàn : 19 cm
  Trọng Lượng : 800 g

  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy
  Bảo Hành : La Bàn phong thủy được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La kinh phong thủy Tiếng việt mặt phủ Nano đế Meka (bản 25x25cm) MSP:LKP2500

  La kinh phong thủy Tiếng việt mặt phủ Nano đế Meka (bản 25x25cm) MSP:LKP2500

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn đế MeKa cao cấp bền vững chắc, tăng mức độ cản từ 

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH + công nghệ phủ NANO dày dặn, bền mãi với thời gian

  -  Mặt chữ khắc sâu xuống mặt đồng dầy theo công nghệ ăn mòn hiện đại, đảm bảo trong quá trình sử dụng không mờ, không nhòe chữ. độ xoay chính xác, ổn định, không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 25  x 25 cm
  - Nội bàn : 23,5 cm
  -Thiên Trì : 2,8cm

  Trọng Lượng : 1100 g
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy
  Bảo Hành : La Bàn phong thủy được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Kinh Phong Thủy Tiếng Việt Đế MeKa Cao Cấp Bản 15 x 15 MSP: LK1050

  La Kinh Phong Thủy Tiếng Việt Đế MeKa Cao Cấp Bản 15 x 15 MSP: LK1050

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH

  -  Đế MeKa bền vững chắc, tăng mức độ cản từ

  -  Mặt la bàn di chuyển nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 15  x 15 cm
  - Nội bàn : 13 cm

  Trọng Lượng : 400 g
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định tuyệt đối các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  1.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  LA KINH THẤU GIẢI TIẾNG VIỆT (bản đơn giản) 21x21cm ĐẾ MEKA MSP:LKDG1700

  LA KINH THẤU GIẢI TIẾNG VIỆT (bản đơn giản) 21x21cm ĐẾ MEKA MSP:LKDG1700

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH

  -  Đế Meka bền vững chắc, tăng mức độ cản từ

  -  Mặt Nội Bàn xoay chính xác, ổn định, Không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 21  x 21 cm
  - Nội bàn : 19 cm

  Trọng Lượng : 850 g
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định tuyệt đối các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  Bảo Hành : La Bàn được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  LA KINH THẤU GIẢI TIẾNG VIỆT (bản đơn giản) 25 x 25cm ĐẾ MEKA MSP: LK2000

  LA KINH THẤU GIẢI TIẾNG VIỆT (bản đơn giản) 25 x 25cm ĐẾ MEKA MSP: LK2000

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH

  -  Đế Meka bền vững chắc, tăng mức độ cản từ

  -  Mặt Nội Bàn xoay chính xác, ổn định, Không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 25  x 25 cm
  - Nội bàn : 23,5 cm

  Trọng Lượng : 1100 g
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy
  Bảo Hành : La Bàn được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Kinh Tiếng Cao Cấp Trung Bản 42x 42cm MSP:LK3800

  La Kinh Tiếng Cao Cấp Trung Bản 42x 42cm MSP:LK3800

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH

  -  Đế fip (polyme tổng hợp) bền vững chắc, giảm trọng lượng, tăng mức độ cản từ

  -  Khuôn đúc chính xác giúp mặt la bàn di chuyển nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 42,5  x 42,5 cm
  - Nội bàn : 40cm

  Trọng Lượng : 1.580 g
  Xuất xứ : Trung Quốc 
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  3.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Kinh Tiếng Trung Bản 25x25cm MSP:LKT1050

  La Kinh Tiếng Trung Bản 25x25cm MSP:LKT1050

  Chất Liệu :

  -  Đế fip (polyme tổng hợp) bền vững chắc, giảm trọng lượng, tăng mức độ cản từ
  - Mặt nhôm cao cấp

  -  Khuôn đúc chính xác giúp mặt la bàn di chuyển nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn :25 x 25 cm
  - Nội bàn : 23 cm

  Trọng Lượng : 800g
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  1.050.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Kinh Tiếng Việt Bản 25x25cm (Nền Đen) MSP:LKMD2200

  La Kinh Tiếng Việt Bản 25x25cm (Nền Đen) MSP:LKMD2200

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH

  -  Đế fip (polyme tổng hợp) bền vững chắc, giảm trọng lượng, tăng mức độ cản từ

  -  Khuôn đúc chính xác giúp mặt la bàn di chuyển nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 25  x 25 cm
  - Nội bàn : 21 cm

  Trọng Lượng : 900 g
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định tuyệt đối các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  Bảo Hành : La Bàn được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Kinh Tiếng Việt Đế MeKa Bản 25x25 MSP:LK2200

  La Kinh Tiếng Việt Đế MeKa Bản 25x25 MSP:LK2200

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH

  -  Đế Meka bền vững chắc, tăng mức độ cản từ

  -  Mặt Nội Bàn xoay chính xác, ổn định, Không có độ Zơ chuyển động nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 25  x 25 cm
  - Nội bàn : 23,5 cm

  Trọng Lượng : 1100 g
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy
  Bảo Hành : La Bàn được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  2,50 đ

  chi tiết
  So sánh
  La Kinh Tiếng Việt Đế Meka Bản21x21cm (Nền Đen) MSP:LKMĐ1400

  La Kinh Tiếng Việt Đế Meka Bản21x21cm (Nền Đen) MSP:LKMĐ1400

  Chất Liệu :

  -  Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

  -  Mặt in khắc trên ĐỒNG KHÔNG OXY HÓA HAY NHIỄM TỪ TÍNH

  -  Đế fip (polyme tổng hợp) bền vững chắc, giảm trọng lượng, tăng mức độ cản từ

  -  Khuôn đúc chính xác giúp mặt la bàn di chuyển nhẹ nhàng, êm mượt

  Kích Thước :

  - Ngoại bàn : 21  x 21 cm
  - Nội bàn : 18 cm

  Trọng Lượng : 800 g
  Xuất xứ : Việt Nam
  Ý Nghĩa : Định vị, đo đạc phương hướng, xác định tuyệt đối các yếu tố thuật trong phong thủy.
  Quà Tặng :
   TẶNG sách hướng dẫn sử dụng + thước lập cực khi mua La Kinh
  - Chia độ, phương, vị theo la kinh
  - Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  Bảo Hành : La Bàn được bảo hành trong suốt quá  trình sử dụng 

  1,70 đ

  chi tiết
  So sánh
  NGỌC HẠP CHÁNH TÔNG - Viên Tài Hà Tấn Phát

  NGỌC HẠP CHÁNH TÔNG - Viên Tài Hà Tấn Phát

  Số trang: 146
  Bìa mềm
  Kích thước: Khổ B5
  Bộ sách xem Phong thủy - Tử vi - Tài vận, bản sách đúng nội dung sách xuất bản trước năm 1975 (trọn bộ 21 quyển) 
  + Bộ sách của tác giả Lê Văn Nhàn – Vĩnh Long gồm tất cả 06 quyển riêng lẻ như sau: Tam ngươn tiểu lược; Tam ngươn đại lược; Tam ngươn đồ hình; Tiên thiên diệc số; Đại diệc toàn bộ; Đại độn toán số.
  + Bộ sách của tác giả Thái Kim Oanh gồm 04 quyển riêng lẻ như sau: Bát môn thần khóa; Bát trạch minh cảnh; Bát tự lữ tài; Bát lãm quần thơ. Nội dung sách đúng bản gốc xuất bản trước năm 1975 không phải bản rút gọn bị lược bỏ nội dung. 
  + Bộ sách của tác giả Viên Tài Hà Tấn Phát gồm 07 quyển như sau: Ngọc hạp chánh tông; Bát trạch chánh tông; Văn công thọ mai gia lễ; Thông thơ đồ hình; Khảo cứu chiêm tinh lý số; Đo tay tính số - xem tướng lập thành. Và nhiều sách khác......

  180.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  PHÉP XUẤT HỒN (1971) - Tac giả: Cụ Đỗ Thuần Hậu

  PHÉP XUẤT HỒN (1971) - Tac giả: Cụ Đỗ Thuần Hậu

  Số trang: 94
  Bìa mềm
  Kích thước: Khổ B5
  Bộ sách xem Phong thủy - Tử vi - Tài vận, bản sách đúng nội dung sách xuất bản trước năm 1975 (trọn bộ 21 quyển) 
  + Bộ sách của tác giả Lê Văn Nhàn – Vĩnh Long gồm tất cả 06 quyển riêng lẻ như sau: Tam ngươn tiểu lược; Tam ngươn đại lược; Tam ngươn đồ hình; Tiên thiên diệc số; Đại diệc toàn bộ; Đại độn toán số.
  + Bộ sách của tác giả Thái Kim Oanh gồm 04 quyển riêng lẻ như sau: Bát môn thần khóa; Bát trạch minh cảnh; Bát tự lữ tài; Bát lãm quần thơ. Nội dung sách đúng bản gốc xuất bản trước năm 1975 không phải bản rút gọn bị lược bỏ nội dung. 
  + Bộ sách của tác giả Viên Tài Hà Tấn Phát gồm 07 quyển như sau: Ngọc hạp chánh tông; Bát trạch chánh tông; Văn công thọ mai gia lễ; Thông thơ đồ hình; Khảo cứu chiêm tinh lý số; Đo tay tính số - xem tướng lập thành. Và nhiều sách khác......

  130.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  SÁCH KHẢO CỨU CHIÊM TINH LÝ SỐ - VIÊN TÀI HÀ TẤN PHÁT

  SÁCH KHẢO CỨU CHIÊM TINH LÝ SỐ - VIÊN TÀI HÀ TẤN PHÁT

  Số trang: 260
  Bìa mềm
  Kích thước: Khổ B5
  Bộ sách xem Phong thủy - Tử vi - Tài vận, bản sách đúng nội dung sách xuất bản trước năm 1975 (trọn bộ 21 quyển) 
  + Bộ sách của tác giả Lê Văn Nhàn – Vĩnh Long gồm tất cả 06 quyển riêng lẻ như sau: Tam ngươn tiểu lược; Tam ngươn đại lược; Tam ngươn đồ hình; Tiên thiên diệc số; Đại diệc toàn bộ; Đại độn toán số.
  + Bộ sách của tác giả Thái Kim Oanh gồm 04 quyển riêng lẻ như sau: Bát môn thần khóa; Bát trạch minh cảnh; Bát tự lữ tài; Bát lãm quần thơ. Nội dung sách đúng bản gốc xuất bản trước năm 1975 không phải bản rút gọn bị lược bỏ nội dung. 
  + Bộ sách của tác giả Viên Tài Hà Tấn Phát gồm 07 quyển như sau: Ngọc hạp chánh tông; Bát trạch chánh tông; Văn công thọ mai gia lễ; Thông thơ đồ hình; Khảo cứu chiêm tinh lý số; Đo tay tính số - xem tướng lập thành. Và nhiều sách khác......

  220.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  SÁCH LA BÀN PHONG THỦY - Dương công địa lý thủy pháp (bìa cứng-535 trang)

  SÁCH LA BÀN PHONG THỦY - Dương công địa lý thủy pháp (bìa cứng-535 trang)

  Tác giả: Dương Quân Tùng
  Dịch: Chu Tước Nhi
  Nhà xuất bản: Hồng Đức
  Số trang 535
  Khối lượng: 1,25kg
  Kích thước: khổ A4
  Bìa cứng, in màu
  Giới thiệu sách: Cấu tạo và khái quát về La bàn phong thủy. Luận long sinh, Vượng, Tử, Tuyệt. Luật cát hung họa phúc. Thủy pháp tổng quyết. Sơn, hướng và ứng dụng La bàn.

  338.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  SÁCH NHỮNG CHỈ BÍ MẬT TRONG BÀN TAY- VIÊN TÀI HÀ TẤN PHÁT

  SÁCH NHỮNG CHỈ BÍ MẬT TRONG BÀN TAY- VIÊN TÀI HÀ TẤN PHÁT

  Số trang: 197
  Bìa mềm
  Kích thước: Khổ B5
  Bộ sách xem Phong thủy - Tử vi - Tài vận, bản sách đúng nội dung sách xuất bản trước năm 1975 (trọn bộ 21 quyển) 
  + Bộ sách của tác giả Lê Văn Nhàn – Vĩnh Long gồm tất cả 06 quyển riêng lẻ như sau: Tam ngươn tiểu lược; Tam ngươn đại lược; Tam ngươn đồ hình; Tiên thiên diệc số; Đại diệc toàn bộ; Đại độn toán số.
  + Bộ sách của tác giả Thái Kim Oanh gồm 04 quyển riêng lẻ như sau: Bát môn thần khóa; Bát trạch minh cảnh; Bát tự lữ tài; Bát lãm quần thơ. Nội dung sách đúng bản gốc xuất bản trước năm 1975 không phải bản rút gọn bị lược bỏ nội dung. 
  + Bộ sách của tác giả Viên Tài Hà Tấn Phát gồm 07 quyển như sau: Ngọc hạp chánh tông; Bát trạch chánh tông; Văn công thọ mai gia lễ; Thông thơ đồ hình; Khảo cứu chiêm tinh lý số; Đo tay tính số - xem tướng lập thành. Và nhiều sách khác......

  230.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  SÁCH PHONG THỦY NHẬP MÔN -Lý Tịch

  SÁCH PHONG THỦY NHẬP MÔN -Lý Tịch

  Phong thủy nhập môn - con đường ngắn nhất để tìm hiểu và ứng dụng phong thủy
  Nhà xuất bản Hông Đức
  Tác giả: Lý Tịnh
  Dịch: Phạm Hồng
  Số trang: 335
  Khổ giấy: 19x27cm
  Giấy in chống mỏi mắt
  Nội dung: Kiến thức nhập môn về phong thủy đơn giản, dễ học, dễ hiểu. Bố cục chiêu tài, vượng vận. 19 khái niệm trọng tâm về phong thủy. 54 bí quyết ứng dụng phong thủy.

  150.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  SÁCH PHONG THỦY ĐẶT MỘ VÀ XEM THẾ ĐẤT - Triệu Vĩ Hoa

  SÁCH PHONG THỦY ĐẶT MỘ VÀ XEM THẾ ĐẤT - Triệu Vĩ Hoa

  Tác giả: Triệu Vĩ Hoa
  Dịch: Chu Tước Nhi
  Nhà xuất bản Hồng Đức
  Số trang: 415
  Giấy chống mỏi mắt
  Kích thước: 24x16 cm
  Đây là một cuốn sách có giá trị, nội dung chi tiết về thuật địa lý và phong thủy huyệt mộ, cơ sở lý luận của tư duy địa lý phong thủy, khí mạch-cơ sở vật chất của địa lý phong thủy, nguyên tắc cơ bản của phong thủy huyệt mộ, xem khí mạch chọn đất táng, xem long mạch chọn đất táng, xem sa thủy chọn đất táng và kỹ xảo chọn đất táng và tốt xấu.

  168.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  SÁCH PHONG THỦY ĐỊA LÝ TẢ AO - TRỌN BỘ 4 TẬP

  SÁCH PHONG THỦY ĐỊA LÝ TẢ AO - TRỌN BỘ 4 TẬP

  Combo Phong Thủy Địa Lý Tả Ao gồm 4 cuốn:
  Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Chính Tông
  Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Tầm Long Gia Truyền Bảo Đàm
  Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Địa Lý Vi Sư Pháp
  Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Bảo Bgọc Thư

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline