So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Long Quy - Rùa Đầu Rồng
  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:12546

  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:12546

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : Dài11.8 ; 
  Rộng 8.0cm ; Cao 7.5 cm
  Trọng Lượng: 1,02 kg

  Mầu Sắc : Hông  Đậm
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  4.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:164136

  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:164136

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : Dài 11 ; 
  Rộng 7.8cm ; Cao 7.5 cm
  Trọng Lượng: 0.98 kg

  Mầu Sắc : Hông  Đậm
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  4.900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:164139

  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:164139

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : Dài 13.6; 
  Rộng 7.8cm ; Cao 9.5 cm
  Trọng Lượng: 1.38 kg

  Mầu Sắc : Hông  Đậm
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  6.900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Trắng MSP:164134

  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Trắng MSP:164134

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : Dài 16,5 ; 
  Rộng 8.0cm ; Cao 10.0 cm
  Trọng Lượng: 1,26 kg

  Mầu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  8.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Trắng MSP:16434

  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Trắng MSP:16434

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : Dài 11.0 ; 
  Rộng 7,8cm ; Cao 7,5cm
  Trọng Lượng: 0,98 kg

  Mầu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  4.900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Xanh MSP:1345

  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Xanh MSP:1345

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : Dài 30 ; 
  Rộng 15cm ; Cao 12,8 cm
  Trọng Lượng: 6.0 kg

  Mầu Sắc : Hông  Đậm
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  11.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ruà Đầu Rồng Đồng Nguyên Chất MSP:LQĐ 06

  Ruà Đầu Rồng Đồng Nguyên Chất MSP:LQĐ 06

  Chất Liệu : Đồng Nguên Chất
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích Thước : Dài 19.0 ; 
  Rộng 11.0cm ; Cao 11.7 cm
  Trọng Lượng: 1,26 kg

  Mầu Sắc : vàng 
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline