So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
PHẬT BÀ QUAN ÂM ĐEO CỔ
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1

  Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Trắng,Cam,đỏ
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 37 x 0.8 x 66,6mm
  Trọng Lượng : 28,71 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135778

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135778

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 31,1 x 16,4 x 4,1 mm
  Trọng Lượng : 3,35 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.150.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135781

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135781

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Kích Thước (dài x rộng x cao) :  35,9 x 18,7 x 5,0mm
  Trọng Lượng :3,80 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:141284

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:141284

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 29,5 x 14,0 x 5,1 mm
  Trọng Lượng : 3,37 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:141619

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:141619

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 37,5 x 2m5,5 x 5,0 mm
  Trọng Lượng : 10,2 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.830.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143175

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143175

  Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Trắng,Cam,đỏ
  Kích Thước (dài x dầy x cao) :  38,5 x 0,8 x 67.0mm
  Trọng Lượng : 28,76 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  18.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143176

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143176

  Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Trắng,Cam,đỏ
  Kích Thước (dài x dầy x cao) :  37 x 10 x 60 mm
  Trọng Lượng : 32,74 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  18.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143177

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143177

  Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc :Cam,đỏ
  Kích Thước (dài x dầy x cao) :  32 x 0,9 x 63.0mm
  Trọng Lượng : 26,38 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  18.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:QA12800

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:QA12800

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) :  34,5 x 11,0 x 65 mm
  Trọng Lượng : 54,60 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  12.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Miến Điện MSP:1600901

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Miến Điện MSP:1600901

  Chất Liệu : Ngọc Miến Điện Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Rất Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : .39.0 x 22.0 x 8.0 mm
  Trọng Lượng : 11.14 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1600899

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1600899

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 29.0 x 15.0 x 5.0 mm
  Trọng Lượng : 3.28 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1600900

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1600900

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 29.0 x 12.0 x 4.0 mm
  Trọng Lượng : 2.07 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.830.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:162063

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:162063

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 36.0 x 16.0 x 5.0 mm
  Trọng Lượng : 5.08 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16831

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16831

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 35.0 x 16.0 x 4.0 mm
  Trọng Lượng : 4.05g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.150.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16833

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16833

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 36.0 x 16.0 x 5.0 mm
  Trọng Lượng : 5.38 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16834

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16834

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 42.0 x 13.0 x 4.0  mm
  Trọng Lượng : 4.25 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.430.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16834

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16834

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 29.0 x 12.0 x 3.0 mm
  Trọng Lượng : 2.50 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.430.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16835

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16835

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 32.0 x 15.0 x 4.0 mm
  Trọng Lượng : 3.13 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16836

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16836

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 23.0 x 13.0 x 5.0 mm
  Trọng Lượng : 3.67 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby MSP:135950

  Phật Bà Quan Âm Ruby MSP:135950

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 25,6 x 13,8 x 3.2
  Trọng Lượng : 11,61
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  9.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby MSP:142833

  Phật Bà Quan Âm Ruby MSP:142833

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 22,0 x 14,4 x 5.0
  Trọng Lượng : 16,44
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby MSP:16097265

  Phật Bà Quan Âm Ruby MSP:16097265

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 25,65 x 13,96 x 4,67
  Trọng Lượng : 14,88
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  13.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby MSP:16097266

  Phật Bà Quan Âm Ruby MSP:16097266

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 22,32 x 12,62 x 3,64
  Trọng Lượng : 9,50
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  12.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby MSP:16097267

  Phật Bà Quan Âm Ruby MSP:16097267

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 28.15 x 10,97 x 4,73
  Trọng Lượng : 12,98g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  12.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  PHẬT BÀ QUAN ÂM RUBY TỰ NHIÊN MSP: PB11200

  PHẬT BÀ QUAN ÂM RUBY TỰ NHIÊN MSP: PB11200

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 41.6 x 24.2 x 7.8 mm
  Trọng Lượng : 14.7 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  11.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:135746

  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:135746

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 12.0 x 23.5 x 3.5 mm
  Trọng Lượng : 12.45 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  9.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:141338

  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:141338

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ 
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 10.0 x 20.0 x 3.5 mm
  Trọng Lượng : 7.05 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:141352

  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:141352

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 116.0 x 27.5 x 4.5 mm
  Trọng Lượng : 15.95 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:141616

  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:141616

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 17.5 x 29.0 x 5.0 mm
  Trọng Lượng : 21.15 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  11.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:142835

  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:142835

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 15.5 x 29.5 x 6.5 mm
  Trọng Lượng : 23.3 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  11.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:160691

  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:160691

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 14.0 x 22.5 x 4.5 mm
  Trọng Lượng : 11.18 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  9.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:160691

  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:160691

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 14.0 x 24.5 x 3.5 mm
  Trọng Lượng : 14.7 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  8.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:160693

  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:160693

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 11.5 x 21.0 x 4.0 mm
  Trọng Lượng : 8.35 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:160697

  Phật Bà Quan Âm Ruby Tự Nhiên MSP:160697

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 13.0 x 24.0 x 3.5 mm
  Trọng Lượng : 11.35 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  9.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:136727

  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:136727

  Chất Liệu : Saphire Di Linh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Di Linh -Việt Nam
  Mầu Sắc :Lam,Lục vàng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 22,5 x 15,2 x 3,0 mm
  Trọng Lượng : 10,49 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.406.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:136728

  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:136728

  Chất Liệu : Saphire Di Linh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Di Linh -Việt Nam
  Mầu Sắc :Lam,Lục vàng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 27,3 x 17,1  x 5,7 mm
  Trọng Lượng : 18,61 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  7.816.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:136730

  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:136730

  Chất Liệu : Saphire Di Linh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Di Linh -Việt Nam
  Mầu Sắc :Lam,Lục vàng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 23,3 x 18,1 x 8,1mm
  Trọng Lượng : 34,10 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  14.322.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:136734

  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:136734

  Chất Liệu : Saphire Di Linh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Di Linh -Việt Nam
  Mầu Sắc :Lam,Lục vàng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 24,8 x 16,8 x 5,5  mm
  Trọng Lượng : 18,07 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  7.590.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:142836

  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:142836

  Chất Liệu : Saphire Di Linh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Di Linh -Việt Nam
  Mầu Sắc : Lục vàng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 23,6 x 16,6 x 5,7mm
  Trọng Lượng : 18,17
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  7.631.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:142839

  Phật Bà Quan Âm Saphire MSP:142839

  Chất Liệu : Saphire Di Linh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Di Linh -Việt Nam
  Mầu Sắc :Lam,Lục vàng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 28,0 x 14,2 x 3,4 mm
  Trọng Lượng : 13,13 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.514.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline