So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Ngọc Phỉ Thúy ( Ngọc Jadeite)
  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:135827

  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:135827

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Myanmar
  Kích Thước : 17,7 x 13,4 x 3,9mm
  Trọng Lượng : 160g
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:135829

  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:135829

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Myanmar
  Kích Thước : 17,6 x 12,3 x 3,5mm
  Trọng Lượng : 1.39g
  Mầu Sắc : Lục Đậm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:135830

  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:135830

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Myanmar
  Kích Thước :17,5 x 12,6 x 3,8mm
  Trọng Lượng : 1,67g
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:135831

  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:135831

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Myanmar
  Kích Thước : 19,7 x 14,3 x 4,3mm
  Trọng Lượng : 2,23g
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:135832

  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:135832

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Myanmar
  Kích Thước : 19,4 x 11,5 x 5,1 mm
  Trọng Lượng : 2,27g
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.650.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:141279

  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:141279

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Myanmar
  Kích Thước : 20,6 x 15,6 x 9,0mm
  Trọng Lượng : 4,57g
  Mầu Sắc : Lục tối
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:141280

  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:141280

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Myanmar
  Kích Thước : 21,8 x 16,1 x 9,9mm
  Trọng Lượng : 5,33g
  Mầu Sắc : Lục tối
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:141281

  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:141281

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Myanmar
  Kích Thước : 20,9 x 16,1 x 10,6mm
  Trọng Lượng : 5,13g
  Mầu Sắc : Lục tối
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:141282

  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:141282

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Myanmar
  Kích Thước :21,5 x 15,9 x 10,6mm
  Trọng Lượng : 6,28g
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:141283

  Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:141283

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Myanmar
  Kích Thước :25,7 x 18,6 x 9,5mm
  Trọng Lượng : 7,31g
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:12568

  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:12568

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Đường Kính Trong : 18,5  mm
  Đường Kính Ngoài : 2,65 mm
  Độ Dâỳ: 0,4 mm
  Trọng Lượng : 8,17g
  Ý Nghĩa : Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy giúp máu và khí huyết lưu thông, hút bệnh ra khỏi cơ thể, mang lại nhiều may mắn trong công việc. Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy ở ngón giữa còn có tác dụng hóa giải đường hao tài, tránh hao tiền của. 
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:13168

  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:13168

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Đường Kính Trong : 19,0 mm
  Đường Kính Ngoài : 2,4 mm
  Độ Dâỳ: 0,21 mm
  Trọng Lượng : 2,92 g
  Ý Nghĩa : Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy giúp máu và khí huyết lưu thông, hút bệnh ra khỏi cơ thể, mang lại nhiều may mắn trong công việc. Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy ở ngón giữa còn có tác dụng hóa giải đường hao tài, tránh hao tiền của. 
  Cách Sử Dụng : Nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:14225

  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:14225

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Đường Kính Trong : 19,5 mm
  Đường Kính Ngoài : 2,68 mm
  Độ Dâỳ: 0,35 mm
  Trọng Lượng : 4,88 g
  Ý Nghĩa : Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy giúp máu và khí huyết lưu thông, hút bệnh ra khỏi cơ thể, mang lại nhiều may mắn trong công việc. Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy ở ngón giữa còn có tác dụng hóa giải đường hao tài, tránh hao tiền của. 
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.050.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:14227

  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:14227

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Đường Kính Trong : 19,0 mm
  Đường Kính Ngoài : 2,1mm
  Độ Dâỳ: 0,35 mm
  Trọng Lượng : 4,67 g
  Ý Nghĩa : Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy giúp máu và khí huyết lưu thông, hút bệnh ra khỏi cơ thể, mang lại nhiều may mắn trong công việc. Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy ở ngón giữa còn có tác dụng hóa giải đường hao tài, tránh hao tiền của. 
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:14237

  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:14237

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Đường Kính Trong : 19,0mm
  Đường Kính Ngoài : 25,0mm
  Độ Dâỳ: 0,3 mm
  Trọng Lượng : 6,24 g
  Ý Nghĩa : Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy giúp máu và khí huyết lưu thông, hút bệnh ra khỏi cơ thể, mang lại nhiều may mắn trong công việc. Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy ở ngón giữa còn có tác dụng hóa giải đường hao tài, tránh hao tiền của. 
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:14785

  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:14785

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Đường Kính Trong : 19,0 mm
  Đường Kính Ngoài : 2,6 mm
  Độ Dâỳ: 0,31 mm
  Trọng Lượng : 4,96 g
  Ý Nghĩa : Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy giúp máu và khí huyết lưu thông, hút bệnh ra khỏi cơ thể, mang lại nhiều may mắn trong công việc. Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy ở ngón giữa còn có tác dụng hóa giải đường hao tài, tránh hao tiền của. 
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:16783

  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:16783

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục tối
  Đường Kính Trong : 19,0 mm
  Đường Kính Ngoài : 26,0 mm
  Độ Dâỳ: 0,35 mm
  Trọng Lượng : 7,66g
  Ý Nghĩa : Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy giúp máu và khí huyết lưu thông, hút bệnh ra khỏi cơ thể, mang lại nhiều may mắn trong công việc. Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy ở ngón giữa còn có tác dụng hóa giải đường hao tài, tránh hao tiền của. 
  Cách Sử Dụng : Nhẫn trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:16790

  Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy MSP:16790

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục tối
  Đường Kính Trong : 19,0 mm
  Đường Kính Ngoài : 21,0 mm
  Độ Dâỳ: 0,35 mm
  Trọng Lượng : 8,25 g
  Ý Nghĩa : Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy giúp máu và khí huyết lưu thông, hút bệnh ra khỏi cơ thể, mang lại nhiều may mắn trong công việc. Đeo nhẫn ngọc phỉ thúy ở ngón giữa còn có tác dụng hóa giải đường hao tài, tránh hao tiền của. 
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ống Hanh Thông Sự Nghiệp Phỉ Thúy MSP:135835

  Ống Hanh Thông Sự Nghiệp Phỉ Thúy MSP:135835

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Miama
  Kích Thước : 18,1 x 11,3 x 3,3 mm
  Trọng Lượng : 4,45g
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong công việc,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền đeo cổ
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ống Hanh Thông Sự Nghiệp Phỉ Thúy MSP:135836

  Ống Hanh Thông Sự Nghiệp Phỉ Thúy MSP:135836

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Miama
  Kích Thước : 18,1 x 11,3 x 3,7 mm
  Trọng Lượng : 4,50g
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong công việc,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền đeo cổ
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ống Hanh Thông Sự Nghiệp Phỉ Thúy MSP:135837

  Ống Hanh Thông Sự Nghiệp Phỉ Thúy MSP:135837

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Miama
  Kích Thước : 16,4 x 10,2 x 3,3 mm
  Trọng Lượng : 3,36g
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong công việc,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền đeo cổ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ống Hanh Thông Sự Nghiệp Phỉ Thúy MSP:35834

  Ống Hanh Thông Sự Nghiệp Phỉ Thúy MSP:35834

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự nhiên
  Xuất xứ : Miến Điện - Miama
  Kích Thước : 17.7 x 11,1 x 3,5mm
  Trọng Lượng : 4,22g
  Mầu Sắc : Lục Tối
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1

  Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Trắng,Cam,đỏ
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 37 x 0.8 x 66,6mm
  Trọng Lượng : 28,71 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135778

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135778

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 31,1 x 16,4 x 4,1 mm
  Trọng Lượng : 3,35 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.150.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135781

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:135781

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Kích Thước (dài x rộng x cao) :  35,9 x 18,7 x 5,0mm
  Trọng Lượng :3,80 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143175

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143175

  Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Trắng,Cam,đỏ
  Kích Thước (dài x dầy x cao) :  38,5 x 0,8 x 67.0mm
  Trọng Lượng : 28,76 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  18.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143176

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143176

  Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Trắng,Cam,đỏ
  Kích Thước (dài x dầy x cao) :  37 x 10 x 60 mm
  Trọng Lượng : 32,74 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  18.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143177

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:143177

  Chất Liệu : Ngọc Đỏ (Huyết Ngọc) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc :Cam,đỏ
  Kích Thước (dài x dầy x cao) :  32 x 0,9 x 63.0mm
  Trọng Lượng : 26,38 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  18.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:QA12800

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:QA12800

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) :  34,5 x 11,0 x 65 mm
  Trọng Lượng : 54,60 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  12.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Miến Điện MSP:1600901

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Miến Điện MSP:1600901

  Chất Liệu : Ngọc Miến Điện Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Rất Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : .39.0 x 22.0 x 8.0 mm
  Trọng Lượng : 11.14 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1600899

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1600899

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 29.0 x 15.0 x 5.0 mm
  Trọng Lượng : 3.28 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1600900

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:1600900

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 29.0 x 12.0 x 4.0 mm
  Trọng Lượng : 2.07 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.830.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:162063

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:162063

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 36.0 x 16.0 x 5.0 mm
  Trọng Lượng : 5.08 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16831

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16831

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 35.0 x 16.0 x 4.0 mm
  Trọng Lượng : 4.05g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.150.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16833

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16833

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 36.0 x 16.0 x 5.0 mm
  Trọng Lượng : 5.38 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16834

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16834

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 42.0 x 13.0 x 4.0  mm
  Trọng Lượng : 4.25 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.430.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16834

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16834

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 29.0 x 12.0 x 3.0 mm
  Trọng Lượng : 2.50 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.430.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16835

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16835

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 32.0 x 15.0 x 4.0 mm
  Trọng Lượng : 3.13 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16836

  Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy MSP:16836

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Kích Thước (dài x dầy x cao) : 23.0 x 13.0 x 5.0 mm
  Trọng Lượng : 3.67 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thiềm Thừ Ngọc Phỉ Thúy - TTN225

  Thiềm Thừ Ngọc Phỉ Thúy - TTN225

   
  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy (Jadeit) Tự nhiên
  Xuất xứ : Miama - Miến Điện
  Kích Thước :15 x 12 x 9 cm 
  Trọng Lượng : 2,5kg  (không tính đế)
  Mầu Sắc : Trắng Phớt Lục
  Ý Nghĩa :
   Biểu tượng của Thần Tài, của sự may mắn về kinh doanh và tiền bạc – Cóc là sinh vật được cho là mang lại điềm lành cho gia chủ.
  Cách Sử Dụng : Đầu Thiềm Thừ luôn hướng vào trong cửa hàng, công ty hoặc nhà ở, hoặc từ ngoài hướng vào trong cổng để hứng tiền vào nhà. Tránh không hướng đầu ra ngoài cửa,cửa sổ.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  15.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline