So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
PHẬT DI LẶC ĐEO CỔ
  Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP :144131

  Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP :144131

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 38,0 x 42,0 x 11,0 mm
  Trọng Lượng : 17,77g  
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:144125

  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:144125

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 31.0 x 29.5 x 11.0mm
  Trọng Lượng : 12,15 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:1

  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:1

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 23,4 x 22,0 x 7,2 mm
  Trọng Lượng : 43,38 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  11.590.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:135747

  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:135747

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 27,5 x 19,8 x 8,9mm
  Trọng Lượng : 10,51 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  14.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:135947

  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:135947

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 26,9 x 23,7 x 4,4 mm
  Trọng Lượng : 28,60
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:136074

  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:136074

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 31,0 x 26,7 x 9,4 mm
  Trọng Lượng : 15,19  
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  13.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:142834

  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:142834

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 32,6 x 24,6 x 4,2 mm
  Trọng Lượng : 50,38 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  16.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:160699

  Phật Di Lặc Trang Sức Ruby Cao Cấp MSP:160699

  Chất Liệu : Ruby Lục Yên Tự Nhiên
  Xuất xứ  Yên bái -Việt Nam
  Mầu Sắc : Đỏ phớt tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 25,5 x 22,4 x 6,4mm
  Trọng Lượng : 39,92 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Trang Sức Saphire MSP: 142873

  Phật Di Lặc Trang Sức Saphire MSP: 142873

  Chất Liệu : Saphire Di Linh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Việt Nam
  Mầu Sắc : lục Vàng
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 23,5 x 20,3 x 6,3 mm
  Trọng Lượng :23,9 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.516.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Cẩm Thạch- MSP 165271

  Phật Di Lặc Cẩm Thạch- MSP 165271

  Chất Liệu : Ngọc Cẩm Thạch Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 48,8 x 30,6 x 6,3 mm
  Trọng Lượng : 30,22 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  25.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135777

  Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135777

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 32,6 x 24,6 x 4,2 mm
  Trọng Lượng : 50,38 cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135784

  Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135784

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 48,8 x 30,6 x 6,3 mm
  Trọng Lượng : 17,22 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135785

  Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy MSP:135785

  Chất Liệu : Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 46,4 x 29,8 x 9,1 mm
  Trọng Lượng : 23,58 g
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Hồng MSP:162173

  Phật Di Lặc Thạch Anh Hồng MSP:162173

  Chất Liệu :Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Hồng 
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 42.0 x 47.0 x 13mm
  Trọng Lượng : 31.43 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.690.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:155699

  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:155699

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 25.0 x 22.0 x 9.2 mm
  Trọng Lượng : 6,07 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:155700

  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:155700

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 28,4 x 28,8 x 10,0 mm
  Trọng Lượng : 8,32 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:155701

  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:155701

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : phongthuyhoanggia.com

  Mầu Sắc :  Tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 24.0 x 27.3 x 10.0 mm
  Trọng Lượng : 7.2 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:155701

  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:155701

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 26.5X 23.5 X 10.0 mm mm
  Trọng Lượng : 7,16 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:155702

  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:155702

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 26,4 x 24.0 x 10,0 mm
  Trọng Lượng : 7,34 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:162168

  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:162168

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 37,5 x 36,0 x 13,0 mm
  Trọng Lượng : 19,49 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:162169

  Phật Di Lặc Thạch Anh Tím MSP:162169

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 36.0 x 38.0 x 15.0 mm
  Trọng Lượng : 28,51 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:107688

  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:107688

  Chất Liệu :Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Không mầu (Trắng)
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 24.5 x 28.5 x 9.0 mm
  Trọng Lượng : 7.13 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:162164

  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:162164

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Không mầu (Trắng)
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 38.0 x 41.4 x 11.5 mm
  Trọng Lượng : 22,52 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:162165

  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:162165

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Không mầu (Trắng)
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 38.5 x 40,0 x 12,0 mm
  Trọng Lượng : 22,23 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.150.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:162166

  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:162166

  Chất Liệu :Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Không mầu (Trắng)
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 40.0 x 43.0 x 12.0mm
  Trọng Lượng : 22,19 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:162167

  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:162167

  Chất Liệu :Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Không mầu (Trắng)
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 38.0 x 41.4 x 11.5 mm
  Trọng Lượng : 22,52 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:162172

  Phật Di Lặc Thạch Anh Trắng MSP:162172

  Chất Liệu :Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Không mầu (Trắng)
  Kích Thước (dài x rộng x cao) :  40.0 x 42.0 x 12.0mm
  Trọng Lượng : 21.26 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.150.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên MSP:162170

  Phật Di Lặc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên MSP:162170

  Chất Liệu :Thạch Anh vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Vàng Chanh
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 32.0 x 30.0  mm
  Trọng Lượng : 26.45 g x 13.0 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên MSP:162171

  Phật Di Lặc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên MSP:162171

  Chất Liệu :Thạch Anh vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 36.0 x 41.0 x 10.5 mm
  Trọng Lượng : 26.45 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên MSP:162648

  Phật Di Lặc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên MSP:162648

  Chất Liệu :Thạch Anh vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc : Vàng Nhạt
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 27,7 x 3,1 x 10 mm
  Trọng Lượng : 10,78g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Vàng- MSP665

  Phật Di Lặc Thạch Anh Vàng- MSP665

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Chanh
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 38,0 x 42,0 x 11,0 mm
  Trọng Lượng : 20,77g  
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Đá Saphire Thiên Nhên NSP : 108763

  Phật Di Lặc Đá Saphire Thiên Nhên NSP : 108763

  Chất Liệu : Saphire Tự Nhiên
  Xuất xứ : Di linh - Việt Nam
  Mầu Sắc :  Lam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 19.5 x 17.5 x 5.0 mm
  Trọng Lượng : 14.85 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Đá Saphire Thiên Nhên NSP :108760

  Phật Di Lặc Đá Saphire Thiên Nhên NSP :108760

  Chất Liệu : Saphire Tự Nhiên
  Xuất xứ : Di linh - Việt Nam
  Mầu Sắc :  Lam
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 20.0 x 18.5 x 5.3 mm
  Trọng Lượng : 18.3 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Đá Saphire Thiên Nhên NSP:108756

  Phật Di Lặc Đá Saphire Thiên Nhên NSP:108756

  Chất Liệu : Đá Sapphire Tự Nhiên
  Xuất xứ :  Việt Nam 
  Chế Tác : phongthuyhoanggia.com

  Mầu Sắc :  Tím
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 22.0 x 20.3 x x4.0 mm
  Trọng Lượng : 17.9 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Đen - MSP :162174

  Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Đen - MSP :162174

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 38,0 x 42,0 x 11,0 mm
  Trọng Lượng : 17,77g  
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tượng Phật Di Lặc THạch Anh Đen - MSP667

  Tượng Phật Di Lặc THạch Anh Đen - MSP667

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ  Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 31,0 x 26,7 x 9,4 mm
  Trọng Lượng : 15,19  
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline