So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Cầu Pha Lê - Cầu Đa Giác
  Cầu Pha Lê Vát Cạnh Loại Nhỏ Các Màu- MSP:180

  Cầu Pha Lê Vát Cạnh Loại Nhỏ Các Màu- MSP:180

   
  Chất Liệu : Pha lê cao cấp
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 4.5 cm 
  Trọng Lượng : 95 g 
  Ý Nghĩa Dùng để hóa giải vị trí có nhiều cửa giao nhau,khí bị hỗn tạp,xung xạ,dẫn đến những chuyện thi phi,ảnh hưởng quan hệ gia đình, khuếch tán năng lượng trong nhà,tạo sinh khí tốt …
  Cách Sử Dụng : Treo giữa các cửa đối nhau, cửa sổ, nơi có ánh sáng,treo tại những vị trí cần hóa giải sát khí như,cầu thang, nhà vệ sinh...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  180.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Pha Lê Đa Giác Phi 150 MSP: CPL1500

  Cầu Pha Lê Đa Giác Phi 150 MSP: CPL1500

  Chất Liệu : Pha lê loại 1
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 150 cm
  Mầu Sắc : Trắng
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,phòng làm việc,cửa hàng.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP: 750

  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP: 750

  Chất Liệu : Pha lê loại 1
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 10 cm
  Mầu Sắc : Vàng
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,phòng làm việc,cửa hàng.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP:750

  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP:750

  Chất Liệu : Pha lê loại 1
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 10 cm
  Mầu Sắc : Hồng
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,phòng làm việc,cửa hàng.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP:750

  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP:750

  Chất Liệu : Pha lê loại 1
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 10 cm
  Mầu Sắc : Đỏ
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,phòng làm việc,cửa hàng.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP:750

  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP:750

  Chất Liệu : Pha lê loại 1
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 10 cm
  Mầu Sắc : Xanh lá
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,phòng làm việc,cửa hàng.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP:750

  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP:750

  Chất Liệu : Pha lê loại 1
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 10 cm
  Mầu Sắc : Trắng
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,phòng làm việc,cửa hàng.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP:750

  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 10 MSP:750

  Chất Liệu : Pha lê loại 1
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 10 cm
  Mầu Sắc : Xanh dương
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,phòng làm việc,cửa hàng.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 8 MSP:520

  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 8 MSP:520

  Chất Liệu : Pha lê loại 1
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 8 cm
  Mầu Sắc : Xanh
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,phòng làm việc,cửa hàng.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  520.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 8 MSP:520

  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 8 MSP:520

  Chất Liệu : Pha lê loại 1
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 8 cm
  Mầu Sắc : Trắng
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,phòng làm việc,cửa hàng.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  520.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 8 MSP:520

  Quả Cầu Pha Lê Để Bàn Phi 8 MSP:520

  Chất Liệu : Pha lê loại 1
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 8 cm
  Mầu Sắc : Vàng
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,phòng làm việc,cửa hàng.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  5.200 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Treo Vát Cạnh Cỡ Trung - MSP: 350

  Quả Cầu Treo Vát Cạnh Cỡ Trung - MSP: 350

   
  Chất Liệu : Pha lê cao cấp
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 6 cm 
  Trọng Lượng : 250 g 
  Ý Nghĩa Dùng để hóa giải vị trí có nhiều cửa giao nhau,khí bị hỗn tạp,xung xạ,dẫn đến những chuyện thi phi,ảnh hưởng quan hệ gia đình, khuếch tán năng lượng trong nhà,tạo sinh khí tốt.
  Cách Sử Dụng : Treo giữa các cửa đối nhau, cửa sổ, nơi có ánh sáng,treo tại những vị trí cần hóa giải sát khí như,cầu thang, nhà vệ sinh...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Treo Vát Cạnh Cỡ Trung - MSP: 350

  Quả Cầu Treo Vát Cạnh Cỡ Trung - MSP: 350

   
  Chất Liệu : Pha lê cao cấp
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 6 cm 
  Trọng Lượng : 250 g 
  Ý Nghĩa Dùng để hóa giải vị trí có nhiều cửa giao nhau,khí bị hỗn tạp,xung xạ,dẫn đến những chuyện thi phi,ảnh hưởng quan hệ gia đình, khuếch tán năng lượng trong nhà,tạo sinh khí tốt.
  Cách Sử Dụng : Treo giữa các cửa đối nhau, cửa sổ, nơi có ánh sáng,treo tại những vị trí cần hóa giải sát khí như,cầu thang, nhà vệ sinh...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Treo Vát Cạnh Cỡ Đại - MSP: 550

  Quả Cầu Treo Vát Cạnh Cỡ Đại - MSP: 550

   
  Chất Liệu : Pha lê cao cấp
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 8 cm 
  Trọng Lượng : 590 g 
  Ý Nghĩa Dùng để hóa giải vị trí có nhiều cửa giao nhau,khí bị hỗn tạp,xung xạ,dẫn đến những chuyện thi phi,ảnh hưởng quan hệ gia đình, khuếch tán năng lượng trong nhà,tạo sinh khí tốt …
  Cách Sử Dụng : Treo giữa các cửa đối nhau, cửa sổ, nơi có ánh sáng,treo tại những vị trí cần hóa giải sát khí như,cầu thang, nhà vệ sinh...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Treo Vát Cạnh Cỡ Đại - MSP: 550

  Quả Cầu Treo Vát Cạnh Cỡ Đại - MSP: 550

   
  Chất Liệu : Pha lê cao cấp
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 8 cm 
  Trọng Lượng : 590 g 
  Ý Nghĩa Dùng để hóa giải vị trí có nhiều cửa giao nhau,khí bị hỗn tạp,xung xạ,dẫn đến những chuyện thi phi,ảnh hưởng quan hệ gia đình, khuếch tán năng lượng trong nhà,tạo sinh khí tốt.
  Cách Sử Dụng : Treo giữa các cửa đối nhau, cửa sổ, nơi có ánh sáng,treo tại những vị trí cần hóa giải sát khí như,cầu thang, nhà vệ sinh...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Quả Cầu Treo Vát Cạnh Cỡ Đại - MSP: 550

  Quả Cầu Treo Vát Cạnh Cỡ Đại - MSP: 550

   
  Chất Liệu : Pha lê cao cấp
  Xuất xứ : Tiệp Khắc
  Đường Kính : 8 cm 
  Trọng Lượng : 590 g 
  Ý Nghĩa Dùng để hóa giải vị trí có nhiều cửa giao nhau,khí bị hỗn tạp,xung xạ,dẫn đến những chuyện thi phi,ảnh hưởng quan hệ gia đình, khuếch tán năng lượng trong nhà,tạo sinh khí tốt …
  Cách Sử Dụng : Treo giữa các cửa đối nhau, cửa sổ, nơi có ánh sáng,treo tại những vị trí cần hóa giải sát khí như,cầu thang, nhà vệ sinh...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline