So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Thạch Anh Đen Brazil (Morion Quartz)
  Cầu Đá Obsidian Tự Nhiên MSP: 730

  Cầu Đá Obsidian Tự Nhiên MSP: 730

  Chất Liệu :  Đá Obsidian Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.0cm
  Trọng Lượng : 2,2kg
  Mầu Sắc : Đen Bóng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.840.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Obsidian Tự Nhiên MSP:164095

  Cầu Đá Obsidian Tự Nhiên MSP:164095

  Chất Liệu :  Đá Obsidian Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.7cm
  Trọng Lượng : 2,72kg
  Mầu Sắc : Đen Bóng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.980.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Obsidian Tự Nhiên MSP:CTAD227

  Cầu Đá Obsidian Tự Nhiên MSP:CTAD227

  Chất Liệu :  Đá Obsidian Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.4cm
  Trọng Lượng : 2,7kg
  Mầu Sắc : Đen Bóng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.940.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Obsidian Tự Nhiên MSP:CTAD230

  Cầu Đá Obsidian Tự Nhiên MSP:CTAD230

  Chất Liệu :  Đá Obsidian Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.2cm
  Trọng Lượng : 2,3kg
  Mầu Sắc : Đen Bóng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.060.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Obsidian Tự Nhiên MSP:CTAD230

  Cầu Đá Obsidian Tự Nhiên MSP:CTAD230

  Chất Liệu :  Đá Obsidian Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 0.98cm
  Trọng Lượng : 1.32kg
  Mầu Sắc : Đen Bóng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.940.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162588

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162588

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : CĐTA 1232
  Đường Kính :6.5cm  
  Trọng Lượng : 0.43kg
  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.419.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162590

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162590

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : 162590
  Đường Kính : 6.5 cm
  Trọng Lượng : 0.44kg
  Mầu Sắc :Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.452.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162592

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162592

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : 162592 
  Đường Kính : 7.5 cm
  Trọng Lượng : 0.6 kg
  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.980.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162593

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162593

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : 162593
  Đường Kính : 7.6cm
  Trọng Lượng : 0.63kg
  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.079.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162594

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162594

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : 162594
  Đường Kính : 7.5 cm
  Trọng Lượng : 0.6kg
  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.980.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162597

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162597

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : 162579
  Đường Kính : 8.2 cm
  Trọng Lượng :0.86 kg
  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.830.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162598

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162598

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính :  cm
  Trọng Lượng : kg
  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.036.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162600

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162600

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : 162600
  Đường Kính : 9.6cm
  Trọng Lượng : 1.05kg
  Mầu Sắc :Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.465.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162601

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162601

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính :  10.0 cm
  Trọng Lượng : 1.2 kg
  Mầu Sắc :Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.960.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162602

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162602

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : 162602
  Đường Kính : 9.7 cm
  Trọng Lượng : 1.1kg
  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.630.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162603

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : 162603

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : 162603 
  Đường Kính : 12.0cm
  Trọng Lượng : 2kg
  Mầu Sắc :Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : CĐTA 1232

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP : CĐTA 1232

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : CĐTA 1232
  Kích Thước : 
  Trọng Lượng : 
  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP :162589

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP :162589

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.6 cm
  Trọng Lượng : 0.48kg
  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.584.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP :162591

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP :162591

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : 162591
  Đường Kính : 7.5cm
  Trọng Lượng : 0.6kg
  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.980.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP :162595

  Cầu Đá Thạch Anh Đen Tự Nhiên MSP :162595

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên Xịn
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Mã Sản Phẩm : 162595
  Đường Kính : 7.8cm
  Trọng Lượng : 0.7 kg
  Mầu Sắc :Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.310.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Tổ Trang Sức Đá Thiên Thạch MSP:142388

  Phật Tổ Trang Sức Đá Thiên Thạch MSP:142388

  Chất Liệu : Đá Thiên Thạch (Tektite) Tự Nhiên
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x cao) :mm
  Trọng Lượng : cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  650.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Tổ Trang Sức Đá Thiên Thạch MSP:14289

  Phật Tổ Trang Sức Đá Thiên Thạch MSP:14289

  Chất Liệu : Đá Thiên Thạch (Tektite) Tự Nhiên
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x cao) :mm
  Trọng Lượng : cts
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 7 Tầng Thạch Anh-MSP714

  Tháp Văn Xương 7 Tầng Thạch Anh-MSP714

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc :Đen
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  1.170.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh MSP:1473

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh MSP:1473

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 26cm, Rộng 4,3cm
  Trọng Lượng: 0,67kg

  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  2.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP164129

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP164129

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 27,5cm, Rộng 9,5cm
  Trọng Lượng:2,2 kg

  Mầu Sắc :Đen
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  4.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:164131

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:164131

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 32cm, Rộng 9,8cm
  Trọng Lượng:2,8kg

  Mầu Sắc :Đen
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  5.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:16551

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:16551

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 12,5cm, Rộng 4,5cm
  Trọng Lượng: 240gkg

  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quố

  850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:165518

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:165518

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 15,5cm, Rộng 4,5cm
  Trọng Lượng: 280g

  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  950.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:2340

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:2340

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 21,8cm, Rộng 6.5cm
  Trọng Lượng

  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  2.340.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:4108

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:4108

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 26cm, Rộng 8,6cm
  Trọng Lượng: 1,58kg

  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  4.108.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương Thạch Anh Đen-MSP9189

  Tháp Văn Xương Thạch Anh Đen-MSP9189

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước
  Cao 13,5 cm, Rộng 5,5 cm
  Mầu Sắc :Đen
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  936.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Thạch Anh Đen--Đĩa ĐÁ Tự Nhiên MSP:TTĐ1560

  Thất Tinh Trận Thạch Anh Đen--Đĩa ĐÁ Tự Nhiên MSP:TTĐ1560

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Xanh (Aventurin) Đĩa Thạch Anh Non Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ : 4.6cm
  Kích Thước Quả Trận : 2.8cm
  Kích Thước Đĩa :13.8cm  
  Trọng Lượng : 0.9kg
  Mầu Sắc : Đen ,vàng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.560.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thiềm Thừ Thạch Anh Đen MSP:CĐ4450

  Thiềm Thừ Thạch Anh Đen MSP:CĐ4450

  Chất Liệu : Thạch anh đen tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao): 13,5 x 7,5 x 7 cm
  Trọng Lượng : 1,02 kg (không tính đế)
  Mầu Sắc :Đen
  Ý Nghĩa : Biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia đạo
  Cách Sử Dụng : Đầu Thiềm Thừ luôn hướng vào trong cửa hàng, công ty hoặc nhà ở, hoặc từ ngoài hướng vào trong cổng để hứng tiền vào nhà. Tránh không hướng đầu ra ngoài cửa,cửa sổ.
  Giao Hàng : Mienx phí trên toàn quốc

  3.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 1060

  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 1060

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 1.8 x 5.3 cm
  Trọng Lượng  :  410 g 
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.060.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 3200

  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 3200

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 2.2 x  7.0 cm
  Trọng Lượng  :  1.6 kg 
  Ý Nghĩa : Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 820

  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 820

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 1.6 x 5.0 cm
  Trọng Lượng  :  410 g 
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  820.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA2673

  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA2673

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 1.9 x 7.0cm
  Trọng Lượng  :  0.99 kg 
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.980.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Đá Thạch Anh Đen-MSP4601

  Trụ Đá Thạch Anh Đen-MSP4601

  Ngũ Hành : Thổ
  Chất Liệu
   : Thạch anh đen tự nhiênTự nhiên
  Xuất xứ : brazin
  Trọng Lượng :  1.3 Kg (không tính đế)
  Mầu Sắc : đen
  Ý Nghĩa : Dùng để trấn nhà không được hướng,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,Công ty,Văn phòng Phòng làm việc,...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc việc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Đen 13cm MSP:THĐ13

  Tỳ Hưu Thạch Anh Đen 13cm MSP:THĐ13

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : THĐ13
  Kích Thước : 13 cm x 5 cm x 10.5 cm (Không tình đế) 
  Trọng Lượng : 1.2 kg (không tính đế)
  Mầu Sắc : Đen 
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ đá thạch anh Đen có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình hoặc đặt trên bàn làm việc có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,Công ty,Văn phòng Phòng làm việc,Của hàng,Ban thần tài...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.920.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Đen 15 cm MSP:THĐ15

  Tỳ Hưu Thạch Anh Đen 15 cm MSP:THĐ15

  Mã Sản Phẩm : THĐ15
  Chất Liệu : Thạch Anh ĐenTự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 15 cm x 6 cm x 13.2 cm
  Trọng Lượng : 1,4 kg 
  Mầu Sắc : Đen 
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ đá thạch anh Đen có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình hoặc đặt trên bàn làm việc có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Đặt trong phòng khách,Công ty,Văn phòng Phòng làm việc,Của hàng,Ban thần tài...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline