So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Thạch Anh Hồng Brazil (RoseQuartz)
  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:12111

  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:12111

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.0cm
  Trọng Lượng : 0.5kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:12741

  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:12741

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 10.8 cm
  Trọng Lượng : 1.76 kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.224.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:13580

  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:13580

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 6.5cm
  Trọng Lượng : 0,35kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ ta, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, khoẻ,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  840.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:13581

  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:13581

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.2cm
  Trọng Lượng : 0.5kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:13582

  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:13582

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.1cm
  Trọng Lượng : 0.48kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.152.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:13584

  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:13584

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.3cm
  Trọng Lượng : 0.8kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.920.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:13712

  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:13712

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 8.5cm
  Trọng Lượng : 0.82kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.968.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:141299

  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:141299

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 11.6cm
  Trọng Lượng : 2.74kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.928.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:141300

  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:141300

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 12cm
  Trọng Lượng : 3kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  7.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:1735

  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:1735

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 7.6cm
  Trọng Lượng : 0.6kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe, đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ, bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.440.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:CH303

  Cầu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên MSP:CH303

  Chất Liệu :  Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 5,2cm
  Trọng Lượng : 0.2kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa :Trấn sát, trừ tà, thu hút vượng khí, bổ trợ sức khỏe,đem lại may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  480.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cây Nho Tài lộc Thạch Anh Hồng MSP: CN 5200

  Cây Nho Tài lộc Thạch Anh Hồng MSP: CN 5200

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Kích Thước  (rộng x cao): 30cm x 28 cm
  Mầu Sắc : Hòng Đậm
  Ý Nghĩa :  Cây Tài Lộc tượng trưng cho sự sung túc, đem lại cát khí mạnh mẽ cho ngôi nhà, văn phòng hoặc cửa hàng kinh doanh.
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,
  ban thần tài,văn phòng,cơ quan,quầy thu ngân,....
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cây Tài Lộc Thạch Anh Hồng MSP:10571

  Cây Tài Lộc Thạch Anh Hồng MSP:10571

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Kích Thước  (rộng x cao): 32cm x 30 cm
  Mầu Sắc :  Hồng đậm
  Ý Nghĩa :  Cây Tài Lộc tượng trưng cho sự sung túc, đem lại cát khí mạnh mẽ cho ngôi nhà, văn phòng hoặc cửa hàng kinh doanh.
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,
  ban thần tài,văn phòng,cơ quan,quầy thu ngân...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cây Tài Lộc Thạch Anh Hồng MSP:CTLB01

  Cây Tài Lộc Thạch Anh Hồng MSP:CTLB01

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Kích Thước  (rộng x cao): 19cm x 15 cm
  Mầu Sắc : Hồng  
  Ý Nghĩa :  Cây Tài Lộc tượng trưng cho sự sung túc, đem lại cát khí mạnh mẽ cho ngôi nhà, văn phòng hoặc cửa hàng kinh doanh.
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,
  ban thần tài,văn phòng,cơ quan,quầy thu ngân,....
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  650.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cây Tài lộc Thạch Anh Hồng MSP:10578

  Cây Tài lộc Thạch Anh Hồng MSP:10578

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Kích Thước  (rộng x cao): 35cm x 38 cm
  Mầu Sắc : Hồng đậm
  Ý Nghĩa :  Cây Tài Lộc tượng trưng cho sự sung túc, đem lại cát khí mạnh mẽ cho ngôi nhà, văn phòng hoặc cửa hàng kinh doanh.
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,
  ban thần tài,văn phòng,cơ quan,quầy thu ngân...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  4.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Cây Tài lộc Thạch Anh Hồng MSP:13426

  Cây Tài lộc Thạch Anh Hồng MSP:13426

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Kích Thước  (rộng x cao):  25cm x 38 cm
  Mầu Sắc : Hồng đậm
  Ý Nghĩa :  Cây Tài Lộc tượng trưng cho sự sung túc, đem lại cát khí mạnh mẽ cho ngôi nhà,văn phòng hoặc cửa hàng kinh doanh.
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,
  ban thần tài,văn phòng,cơ quan,quầy thu ngân...
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Hạc Uyên Ương Thạch Anh Hồng-MSP198

  Hạc Uyên Ương Thạch Anh Hồng-MSP198

   

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Kích Thước :
   10cm x 8.6cm x 6.5cm
  Mầu Sắc : Hồng  

   Ý Nghĩa :Trong phong thủy, đôi uyên ương tượng trưng cho cuộc sống vợ chồng bền vững, sự gắn bó hạnh phúc trong hôn nhân.
  Cách Sử Dụng :
   Đặt trong phòng khách, phòng ngủ
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.980.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  háp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh Hồng-MSP:163516

  háp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh Hồng-MSP:163516

  Chất Liệu : Thạch Anh  Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 16,6cm, Rộng 4,8cm
  Trọng Lượng: 400kg

  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  1.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  háp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:163159

  háp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:163159

  Chất Liệu : Thạch Anh  Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 14,8cm, Rộng 4,8cm
  Trọng Lượng: 340 kg

  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  1.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  háp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:163512

  háp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:163512

  Chất Liệu : Thạch Anh  Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 13.5cm, Rộng 4,5cm
  Trọng Lượng: 280 g

  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  1.230.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  háp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:164101

  háp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:164101

  Chất Liệu : Thạch Anh  Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 21.5cm, Rộng 7,2cm
  Trọng Lượng: 1,1 kg

  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  4.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Hồng MSP:105742

  Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Hồng MSP:105742

  Chất Liệu :Thạch Anh Hồng Tự nhiên
  Xuất xứ  Đá : Brazil
  Chế Tác : ph
  ongthuyhoanggia.com
  Kích Thước (Dường Kính x Dầy) :22.5 x 6.5 mm
  Trọng Lượng : 4.64 g
  Mầu Sắc : Hồng Nhạt
  Ý Nghĩa : Mang lại phú quý - tình yêu - sự quyến rũ - hạnh phúc.
  Cách Sử Dụng : Làm nhẫn, mặt dây chuyền đeo cổ
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Phật Di Lặc Thạch Anh Hồng MSP:162173

  Phật Di Lặc Thạch Anh Hồng MSP:162173

  Chất Liệu :Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ Brazil 
  Chế Tác : Hà Nội - Sài Gòn

  Mầu Sắc :  Hồng 
  Kích Thước (dài x rộng x cao) : 42.0 x 47.0 x 13mm
  Trọng Lượng : 31.43 g 
  Ý Nghĩa : Đem lại bình an,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Mặt dây chuyền trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.690.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:12546

  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:12546

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : Dài11.8 ; 
  Rộng 8.0cm ; Cao 7.5 cm
  Trọng Lượng: 1,02 kg

  Mầu Sắc : Hông  Đậm
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  4.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:164136

  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:164136

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : Dài 11 ; 
  Rộng 7.8cm ; Cao 7.5 cm
  Trọng Lượng: 0.98 kg

  Mầu Sắc : Hông  Đậm
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  4.900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:164139

  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:164139

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : Dài 13.6; 
  Rộng 7.8cm ; Cao 9.5 cm
  Trọng Lượng: 1.38 kg

  Mầu Sắc : Hông  Đậm
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  6.900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:LQ 02

  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Hồng MSP:LQ 02

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : Dài 7,4 ; 
  Rộng 4,9cm ; Cao 6,2 cm
  Trọng Lượng: 0,22 kg

  Mầu Sắc : Hông  Đậm
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  1.350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Trắng MSP:16434

  Ruà Đầu Rồng Thạch Anh Trắng MSP:16434

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : Dài 11.0 ; 
  Rộng 7,8cm ; Cao 7,5cm
  Trọng Lượng: 0,98 kg

  Mầu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Ý Nghĩa : Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc,đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải Sát khí giảm tai họa  trấn trạch hưng gia, đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn .
  Cách Sử Dụng :  Đặt trong phòng khách,phòng làm việc,cửa sổ,cửa ra vào,ban thần tài...
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  4.900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 7 Tầng Thạch Anh-MSP7591

  Tháp Văn Xương 7 Tầng Thạch Anh-MSP7591

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước :
   Cao 12,8 cm, Rộng 6.6 cm
  Mầu Sắc : Trắng tinh thể
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  2.050.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 7 Tầng Thạch Anh-MSP:164105

  Tháp Văn Xương 7 Tầng Thạch Anh-MSP:164105

  Chất Liệu : Thạch Anh  Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 26 cm, Rộng 7cm
  Trọng Lượng: 1,37 kg

  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  5.280.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP1341

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP1341

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước :
  Cao 22,5 cm, Rộng 7.5 cm
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  3.692.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP9472

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP9472

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước :
  Cao 17 cm, Rộng 6 cm
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  1.430.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP9850

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP9850

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước :
  Cao 20 cm, Rộng 7.5 cm
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  2.450.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:164100

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:164100

  Chất Liệu : Thạch Anh  Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 19 cm, Rộng  5,8cm
  Trọng Lượng: 0.69kg

  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  2.760.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:164102

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:164102

  Chất Liệu : Thạch Anh  Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 25 cm, Rộng 9,5cm
  Trọng Lượng: 2,4 kg

  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  9.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:5120

  Tháp Văn Xương 9 Tầng Thạch Anh-MSP:5120

  Chất Liệu : Thạch Anh  Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 
  Cao 23.5cm, Rộng 7,2cm
  Trọng Lượng: 1,28 kg

  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Hỗ trợ trong việc học hành,thi cử,đỗ đạt khoa bảng.thăng tiến trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Đặt trên bàn học,bàn làm việc.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  5.120.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thất Tinh Trận Thạch Anh Hồng Loại Đẹp MSP:TTH2100

  Thất Tinh Trận Thạch Anh Hồng Loại Đẹp MSP:TTH2100

  Chất Liệu :Quả Thạch Anh Hồng (RoseQuartz) Đĩa Thạch Anh Hồng (RoseQuartz) Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước Quả Chủ :6.5cm
  Kích Thước Quả Trận :3.1cm
  Kích Thước Đĩa :12.8cm  
  Trọng Lượng : 0.8 kg
  Mầu Sắc : Hồng
  Ý Nghĩa : Thất tinh bắc đẩu trận đồ" là 1 pháp khí phong thủy.Được đặt trên bàn làm việc để trấn sát, trị tà, thu hút vượng khí cho chủ nhân. Giới doanh nhân coi Đĩa thất tinh là bùa chú cầu may, bởi tác dụng kỳ diệu mà nó mang lại cho công việc làm ăn của họ.
  Cách Sử Dụng : phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng MSP:CH164137

  Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng MSP:CH164137

  Chất Liệu : Thạch anh hồng tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao):9,6 x 8,5 x 7,6 cm
  Trọng Lượng : 0,93 kg (không tính đế)
  Mầu Sắc :Hồng 
  Ý Nghĩa : Biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia đạo
  Cách Sử Dụng : Đầu Thiềm Thừ luôn hướng vào trong cửa hàng, công ty hoặc nhà ở, hoặc từ ngoài hướng vào trong cổng để hứng tiền vào nhà. Tránh không hướng đầu ra ngoài cửa,cửa sổ.
  Giao Hàng : Mienx phí trên toàn quốc

  4.650.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng MSP:CH164138

  Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng MSP:CH164138

  Chất Liệu : Thạch anh hồng tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao): 12,5 x 11 x 8,5cm
  Trọng Lượng : 14,2kg (không tính đế)
  Mầu Sắc : Hồng 
  Ý Nghĩa : Biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia đạo
  Cách Sử Dụng : Đầu Thiềm Thừ luôn hướng vào trong cửa hàng, công ty hoặc nhà ở, hoặc từ ngoài hướng vào trong cổng để hứng tiền vào nhà. Tránh không hướng đầu ra ngoài cửa,cửa sổ.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  7.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng MSP:CH17723

  Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng MSP:CH17723

  Chất Liệu : Thạch anh hồng tự nhiên
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước (dài x rộng x cao):14,5 x 9 x 7,5 cm
  Trọng Lượng : 0,95 kg (không tính đế)
  Mầu Sắc : Hồng 
  Ý Nghĩa : Biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia đạo
  Cách Sử Dụng : Đầu Thiềm Thừ luôn hướng vào trong cửa hàng, công ty hoặc nhà ở, hoặc từ ngoài hướng vào trong cổng để hứng tiền vào nhà. Tránh không hướng đầu ra ngoài cửa,cửa sổ.
  Giao Hàng : Miễn phí trên toàn quốc

  3.750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline