So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Thạch Anh Ám Khói Brazil (Smoky Quartz)
  Trang Sức Rồng Phong Thủy -MSP:L05

  Trang Sức Rồng Phong Thủy -MSP:L05

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Tự nhiên
  Xuất xứ :Brazil
  Kích Thước : 24,5 x 18,5 x 6,5 mm
  Trọng Lượng : 20,05cts
  Mầu Sắc : Ám Khói
  Ý Nghĩa : Trấn sát,trứ tiểu nhân tăng cường trí tuệ để có thể đưa ra được các chính sách đúng,các quyết định đúng đắn cho công việc.đem lại sự may mắn trong công danh, tài lộc. 
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền đeo cổ
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trang Sức Thạch Anh Khói MSP:136166

  Trang Sức Thạch Anh Khói MSP:136166

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 13.0 x 9.3 x 6,0mm
  Trọng Lượng : 6,31cts
  Mầu Sắc : Nâu tối
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.788.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136164

  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136164

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 14.0 x 11,0 x 8,0mm
  Trọng Lượng : 8,69cts
  Mầu Sắc : Nâu tối
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.510.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136165

  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136165

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 14.0 x 10,0 x 6,2mm
  Trọng Lượng : 2,19cts
  Mầu Sắc : Nâu Tối
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.265.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136167

  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136167

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 12,0 x 8,2 x 5,0mm
  Trọng Lượng : 4,35 cts
  Mầu Sắc : Nâu tối
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.470.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136168

  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136168

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 12,0 x 9,0 x 5,2mm
  Trọng Lượng : 5,23cts
  Mầu Sắc : Nâu tối
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136714

  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136714

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 22,5 x 19,2 x 7,0mm
  Trọng Lượng : 21,80cts
  Mầu Sắc : Nâu VÀng Nhật
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.213.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136750

  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136750

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 18,0 x 15,0 x 8,0mm
  Trọng Lượng : 16,18cts
  Mầu Sắc : Nâu nhạt
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.899.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136752

  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:136752

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Kích Thước : 25,0 x 24,0 x 8,1mm
  Trọng Lượng : 49.06cts
  Mầu Sắc : Nâu nhạt
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn,hoa tai trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên-MSP142

  Trang Sức Thạch Anh Khói Tự Nhiên-MSP142

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil 
  Kích Thước : Nhiều kích thước
  Trọng Lượng : cts
  Mầu Sắc : Ám khói
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền đeo cổ
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 10 Ly MSP:VTAK359

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 10 Ly MSP:VTAK359

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Cắt Giác 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 19 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 10Ly MSP:VTAK10359

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 10Ly MSP:VTAK10359

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Hạt Tròn 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 19Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 12Ly MSP:VTĐK 419000

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 12Ly MSP:VTĐK 419000

  Chất Liệu : Thạch Anh Ám Khói (Khói Nhạt) Hạt Tròn 12Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Màu Sắc :Khói Nhạt
  Số Lượng Hạt : 17Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  419.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 14Ly MSP:VTAK144981

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 14Ly MSP:VTAK144981

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Hạt Tròn 14Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :14mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  419.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 16Ly MSP:VTĐK165896

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 16Ly MSP:VTĐK165896

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Hạt Tròn 16Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 13Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :16mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  589.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 4 Ly MSP:VTAK041591

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 4 Ly MSP:VTAK041591

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Cắt Giác 4Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 29 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :4mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  159.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 4Ly MSP:VTAK041591

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 4Ly MSP:VTAK041591

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Hạt Tròn 4Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 29Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :4mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  159.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 8Ly MSP:VTAK2592

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 8Ly MSP:VTAK2592

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Hạt Tròn 8Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 22Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :8mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  259.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:VTAK03199

  Vòng Tay Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:VTAK03199

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Cắt Giác 3Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 46 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :3mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  199.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:1703

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:1703

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 20 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 29,3g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.197.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline