So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Thạch Anh Tóc Brazil (Rutin Quartz)
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161711

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161711

  Mã Sản Phẩm : 161711
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 30.0 x 17.4 x 13.2 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 10.12g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161717

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161717

  Mã Sản Phẩm : 161717
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 29.3 x 16.4 x 13.2 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 9.97g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161718

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161718

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 161718
  Kích Thước : 26.0 x 17.4 x 13.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 14.92g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe

  3.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162576

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162576

  Mã Sản Phẩm : 162576
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 25.0 x 15.5 x 11.7mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng :6.44g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP :162573

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP :162573

  Mã Sản Phẩm : 162573
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 22.7 x 12.0 x 11.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 4.82g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162574

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162574

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 20.0 x 11.0 x 10.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 3.35g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162578

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162578

  Mã Sản Phẩm : 162587
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước :30.0 x 18.5 x 14 x 14.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 11.81g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162579

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162579

  Mã Sản Phẩm : 162579
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước :21.0 x 13.0 x 11.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 4.48 g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162582

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162582

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162582
  Kích Thước : 29.0 x 19.0 x 15.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 12.63g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc cao Cấp MSP: 162585

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc cao Cấp MSP: 162585

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162585
  Kích Thước : 29.0 x 19.0 x 15.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 12.40g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161704

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161704

  Mã Sản Phẩm : 161704
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 25.5 x 14.0 x 12.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 6.67g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161706

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161706

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 161706
  Kích Thước : 27.3 x 15.0 x 13.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 8.66g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161708

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161708

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 161708
  Kích Thước : 30.0 x 16.2 x 13.7 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 10.67g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161709

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161709

  Mã Sản Phẩm : 161709
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 23.3x 13.8 x 14.3 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 7.57g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161710

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161710

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 161710
  Kích Thước : 25.5 x 17.0 x 14.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 9.32g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161712

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161712

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 161712
  Kích Thước : 23.7 x 15.0 x 13.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 7.28g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161713

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161713

  Mã Sản Phẩm : 161713
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 24.0 x 15.5 x 13.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 8.11 g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161714

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161714

  Mã Sản Phẩm : 161714
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 22.0 x 15.0 x 12.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 6.32g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161715

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161715

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 161715
  Kích Thước : 31.0 x 20.5 x 15.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 14.92g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.650.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161716

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161716

  Mã Sản Phẩm : 161716
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 24.0 x 15.8 x 12.30 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 7.56g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162566

  Tỳ hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162566

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162566
  Kích Thước : 17.0 x 16.0 x 12.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 8.43g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162567

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162567

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162567
  Kích Thước : 23.0x 15.5 x 13.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 6.62g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:162568

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:162568

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162568
  Kích Thước : 23.6 x 12.5 x 12.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 5.43g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162569

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162569

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162569
  Kích Thước : 25.0 x 18.0 x 16.4 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 11.22g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:162570

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:162570

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162570
  Kích Thước : 23.0 x 15.0 x 14.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 7.63g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162575

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162575

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 26.0 x 16.4 x 19.3 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 8.78g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162577

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162577

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162577
  Kích Thước : 31.0 x 15.0 x 12.6 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 8.57g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.380.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162578

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162578

  Mã Sản Phẩm : 162578
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 26.0 x 15.0 x 9.7 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 5.35 g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162580

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162580

  Mã Sản Phẩm : 162580
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 24.0 x 16.8 x 13.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 7.78 g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.530.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162584

  TỲ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162584

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162584
  Kích Thước : 32.0 x 17.3 x 14.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 11.40g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.450.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp MSP:161705

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp MSP:161705

  Mã Sản Phẩm : 161705
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 27,4 x 17.4 x 13.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 9.66g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, bảo trợ sức khỏe.

  3.350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TYh Hưu Thạch As Cao Cấp Tóc MSP:162586

  TYh Hưu Thạch As Cao Cấp Tóc MSP:162586

  Mã Sản Phẩm : 162586
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 28.0 x 18.0 x 14.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 10.41g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2214

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2214

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 25,2g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.133.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2217

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2217

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc


  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 25,5g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 13Ly Tự Nhiên Cao CấpXuất xứ : Brazil
   

  2.167.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 11Ly MSP:2204

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 11Ly MSP:2204

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 11Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :11mm
  Trọng Lượng : 31,6g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.686.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 16Ly MSP:162892

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 16Ly MSP:162892

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 16Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt :Hạt 16 (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 16mm
  Trọng Lượng : 50,9g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.326.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 8Ly MSP:2205

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 8Ly MSP:2205

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 13Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 16 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :13mm
  Trọng Lượng : 44,67g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.326.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 8Ly MSP:2209

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 8Ly MSP:2209

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 8Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8mm
  Trọng Lượng : 36.9g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.436.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 9Ly MSP:155267

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 9Ly MSP:155267

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 9Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 21 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :9mm
  Trọng Lượng : 22,9g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.977.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 9Ly MSP:1717

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 9Ly MSP:1717

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 9Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 22 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 9mm
  Trọng Lượng : 19.8g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.485.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline