Hotline
So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Thạch Anh Tóc Brazil (Rutin Quartz)
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2418

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2418

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 11.5 mm
  Khối Lượng : 40.30 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.418.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2384

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2384

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 11.5 mm
  Khối Lượng : 39.72 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.384.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2110

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2110

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 11 mm
  Khối Lượng : 35.17 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.110.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2383

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2383

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 11.5 mm
  Khối Lượng : 39.74 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.383.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 9.5Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ1395

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 9.5Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ1395

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 23Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 9.5 mm
  Khối Lượng : 23.26 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.395.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 14 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ3272

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 14 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ3272

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 14 mm
  Khối Lượng : 3272 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  3.272.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 15 ly Tự Nhiên MSP:VTX4845

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 15 ly Tự Nhiên MSP:VTX4845

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 15 mm
  Khối Lượng : 69.22 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  4.845.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh14ly Tự Nhiên MSP:VTX4315

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh14ly Tự Nhiên MSP:VTX4315

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 14 mm
  Khối Lượng : 61.65 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  4.315.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 12 ly Tự Nhiên MSP:VTX2989

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 12 ly Tự Nhiên MSP:VTX2989

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 17 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12 mm
  Khối Lượng : 42.7 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.989.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 13 ly Tự Nhiên MSP:VTX45.11

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 13 ly Tự Nhiên MSP:VTX45.11

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 16 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 13 mm
  Khối Lượng : 45.11 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  3.157.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 11.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2830

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 11.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2830

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 11.5 mm
  Khối Lượng : 40.44 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.830.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 10.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2228

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 10.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2228

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 19 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10.5 mm
  Khối Lượng : 18.4 g
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.228.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 9.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1656

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 9.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1656

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 21 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :9.5 mm
  Khối Lượng : 23.66 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.656.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1575

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1575

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 21 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Khối Lượng : 22.51 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.575.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 10 ly Tự Nhiên MSP:VTX1791

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 10 ly Tự Nhiên MSP:VTX1791

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 20 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Khối Lượng : 25.29 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.791.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1366

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1366

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 21Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8.5 mm
  Khối Lượng : 19.54 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.366.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 7.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1043

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 7.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1043

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 24 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 7.5 mm
  Khối Lượng : 14.9 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.043.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1029

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1029

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 24 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Khối Lượng : 14.7 g
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.029.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 6Ly MSP:850

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 6Ly MSP:850

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 6Ly Tự Nhiên Loại Thường
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6mm
  Trọng Lượng : 15.2g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  780.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Thường 6Ly MSP:162881

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Thường 6Ly MSP:162881

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 6Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt :28 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6mm
  Trọng Lượng : 18g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.495.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 10Ly MSP:1780

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 10Ly MSP:1780

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 10Ly Tự Nhiên Loại Thường 
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng- Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 24,5g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.780.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 14Ly MSP:162872

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 14Ly MSP:162872

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 14Ly Tự Nhiên 
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng- Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :14mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.247.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:2226

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:2226

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 12Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Trọng Lượng : 41,7g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.544.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ13Ly MSP:2500

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ13Ly MSP:2500

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 13Ly Tự Nhiên Loại Thường
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :13mm
  Trọng Lượng : 48,7g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:162891

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:162891

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 12Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Trọng Lượng : 42,7g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.062.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 10,5Ly MSP:2231

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 10,5Ly MSP:2231

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 10,5Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10,5mm
  Trọng Lượng : 33,7g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.381.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:2232

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:2232

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 12Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Trọng Lượng : 42,7g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.862.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 10Ly MSP:2214

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 10Ly MSP:2214

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 10,5Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Màu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10,5mm
  Trọng Lượng : 24,56g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.989.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 16Ly MSP:162892

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 16Ly MSP:162892

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 16Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt :Hạt 16 (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 16mm
  Trọng Lượng : 50,9g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.326.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2217

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2217

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc


  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 25,5g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 13Ly Tự Nhiên Cao CấpXuất xứ : Brazil
   

  2.167.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp 13Ly MSP:3799

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp 13Ly MSP:3799


  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 13Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :13mm
  Trọng Lượng : 44,67g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng:Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

   

  3.799.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 8Ly MSP:2205

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 8Ly MSP:2205

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 13Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 16 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :13mm
  Trọng Lượng : 44,67g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.326.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 11Ly MSP:2204

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 11Ly MSP:2204

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 11Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :11mm
  Trọng Lượng : 31,6g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.686.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 9Ly MSP:155267

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 9Ly MSP:155267

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 9Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 21 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :9mm
  Trọng Lượng : 22,9g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.977.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2214

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2214

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 25,2g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.133.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 8Ly MSP:2209

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 8Ly MSP:2209

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 8Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8mm
  Trọng Lượng : 36.9g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.436.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp 10Ly MSP:2216

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp 10Ly MSP:2216

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 19 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 36,9g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.694.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp 16Ly MSP:2202

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp 16Ly MSP:2202

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 16Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 13 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :16mm
  Trọng Lượng : 50,4g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.284.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp 18Ly MSP:2208

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp 18Ly MSP:2208

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 8Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 22 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8mm
  Trọng Lượng : 19,3g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.640.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp 10Ly MSP:2231

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp 10Ly MSP:2231

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 25,22g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.278.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355