So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Thạch Anh Tóc Đen
  CẦU ĐÁ OBSIDIEN ĐEN MSP : COS2080

  CẦU ĐÁ OBSIDIEN ĐEN MSP : COS2080

  Chất Liệu : Đá obsidien đen tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil ,Nam Mỹ
  Đường Kính : 9.8 cm
  Trọng Lượng : 1.3 kg
  Mầu Sắc :Đen
  Ý Nghĩa : Tăng cường trí thông minh,tài lộc,sức khoẻ,may mắn,cải thiện sự trì trệ,bế tắc trong công việc.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.080.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:1703

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:1703

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 20 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 29,3g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.197.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 12Ly MSP:1150

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 12Ly MSP:1150

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 12Ly Tự Nhiên Loại Thường
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Trọng Lượng : 55g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.150.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2110

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2110

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 11 mm
  Khối Lượng : 35.17 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.110.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2383

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2383

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 11.5 mm
  Khối Lượng : 39.74 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.383.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2384

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2384

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 11.5 mm
  Khối Lượng : 39.72 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.384.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2418

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 11.5 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ2418

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 11.5 mm
  Khối Lượng : 40.30 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.418.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 14 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ3272

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 14 Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ3272

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 14 mm
  Khối Lượng : 3272 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  3.272.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 9.5Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ1395

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen 9.5Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ1395

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 23Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 9.5 mm
  Khối Lượng : 23.26 g  (60.000 đ /g)
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.395.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 10Ly MSP:162895

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 10Ly MSP:162895

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 20 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 24,8g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.860.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 10Ly MSP:162896

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 10Ly MSP:162896

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :18mm
  Trọng Lượng :28,9g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.167.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 11,2Ly MSP:1710

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 11,2Ly MSP:1710

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 26hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6mm
  Trọng Lượng : 11,2g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  840.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 11,5Ly MSP:1716

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 11,5Ly MSP:1716

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 11,5Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :11,5mm
  Trọng Lượng : 35g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.625.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 12Ly MSP:162876

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 12Ly MSP:162876

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 12Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Trọng Lượng : 39g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.520.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 12Ly MSP:1722

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 12Ly MSP:1722

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 12Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 18 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Trọng Lượng : 39g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.925.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 14Ly MSP:162878

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 14Ly MSP:162878

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 14 Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :15mm
  Trọng Lượng : 52,8g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.960.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 15Ly MSP:1702

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 15Ly MSP:1702

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 15Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :15mm
  Trọng Lượng :62,49g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.686.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 15Ly MSP:1706

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 15Ly MSP:1706

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 15Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :15mm
  Trọng Lượng : 61,5g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.612.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 6Ly MSP:162873

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 6Ly MSP:162873

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 28 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6mm
  Trọng Lượng : 9,08g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.197.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 8,5 Ly MSP:1709

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 8,5 Ly MSP:1709

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 8,5Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 22Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :8,5mm
  Trọng Lượng : 19,66g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.475.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 8Ly MSP:162874

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 8Ly MSP:162874

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 11,5Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 23 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8mm
  Trọng Lượng : 17,4g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.475.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 9Ly MSP:162875

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 9Ly MSP:162875

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 9Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 23Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :9mm
  Trọng Lượng : 20,67g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.475.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 9Ly MSP:1711

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp 9Ly MSP:1711

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 9Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 22 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :9mm
  Trọng Lượng : 19,6g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.470.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp MSP:176

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Cao Cấp MSP:176

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 14Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 16Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :14mm
  Trọng Lượng : 50g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.750.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Loại Thường 14,5Ly MSP:1570

  Vòng Thạch Anh Tóc Đen Loại Thường 14,5Ly MSP:1570

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 14,5Ly Tự Nhiên Loại Thường
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :14,5mm
  Trọng Lượng : 63,1g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.575.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline