So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Thạch Anh Tóc Đỏ
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2217

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2217

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc


  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 25,5g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 13Ly Tự Nhiên Cao CấpXuất xứ : Brazil
   

  2.167.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 16Ly MSP:162892

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 16Ly MSP:162892

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 16Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt :Hạt 16 (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 16mm
  Trọng Lượng : 50,9g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.326.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 10Ly MSP:1780

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 10Ly MSP:1780

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 10Ly Tự Nhiên Loại Thường 
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng- Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 24,5g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.780.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 6Ly MSP:850

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 6Ly MSP:850

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 6Ly Tự Nhiên Loại Thường
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6mm
  Trọng Lượng : 15.2g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  780.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 10,5Ly MSP:2231

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 10,5Ly MSP:2231

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 10,5Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10,5mm
  Trọng Lượng : 33,7g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.381.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 10Ly MSP:2214

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 10Ly MSP:2214

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 10,5Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Màu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10,5mm
  Trọng Lượng : 24,56g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.989.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:162891

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:162891

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 12Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Trọng Lượng : 42,7g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.062.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:2226

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:2226

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 12Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Trọng Lượng : 41,7g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.544.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:2232

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 12Ly MSP:2232

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 12Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Trọng Lượng : 42,7g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.862.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 14Ly MSP:162872

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Cao Cấp 14Ly MSP:162872

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 14Ly Tự Nhiên 
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng- Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :14mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.247.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Thường 6Ly MSP:162881

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ Thường 6Ly MSP:162881

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 6Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt :28 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6mm
  Trọng Lượng : 18g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.495.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ13Ly MSP:2500

  Vòng Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ13Ly MSP:2500

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Nâu Đỏ 13Ly Tự Nhiên Loại Thường
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Nâu Đỏ
  Số Lượng Hạt : Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :13mm
  Trọng Lượng : 48,7g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline