So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Thạch Anh Tóc Xanh
  Vòng Thạch Anh Tóc 7 ly Tự Nhiên MSP:VTX898

  Vòng Thạch Anh Tóc 7 ly Tự Nhiên MSP:VTX898

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 25 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :7mm
  Khối Lượng : 12.83 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  898.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 10 ly Tự Nhiên MSP:VTX1791

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 10 ly Tự Nhiên MSP:VTX1791

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 20 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Khối Lượng : 25.29 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.791.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 7.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1043

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 7.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1043

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 24 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 7.5 mm
  Khối Lượng : 14.9 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.043.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1366

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1366

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 21Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8.5 mm
  Khối Lượng : 19.54 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.366.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8ly Tự Nhiên MSP:VTX1048

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8ly Tự Nhiên MSP:VTX1048

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 24 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Khối Lượng : 14.98 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.048.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 10.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2228

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 10.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2228

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 19 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10.5 mm
  Khối Lượng : 18.4 g
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.228.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 11.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2830

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 11.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2830

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 11.5 mm
  Khối Lượng : 40.44 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.830.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 12 ly Tự Nhiên MSP:VTX2989

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 12 ly Tự Nhiên MSP:VTX2989

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 17 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12 mm
  Khối Lượng : 42.7 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  2.989.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 13 ly Tự Nhiên MSP:VTX45.11

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 13 ly Tự Nhiên MSP:VTX45.11

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 16 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 13 mm
  Khối Lượng : 45.11 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  3.157.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 15 ly Tự Nhiên MSP:VTX4845

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 15 ly Tự Nhiên MSP:VTX4845

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 15 mm
  Khối Lượng : 69.22 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  4.845.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1029

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1029

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 24 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Khối Lượng : 14.7 g
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.029.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1575

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1575

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 21 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Khối Lượng : 22.51 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.575.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 9.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1656

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 9.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1656

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 21 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :9.5 mm
  Khối Lượng : 23.66 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  1.656.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh14ly Tự Nhiên MSP:VTX4315

  Vòng Thạch Anh Tóc Xanh14ly Tự Nhiên MSP:VTX4315

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 14 mm
  Khối Lượng : 61.65 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  4.315.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline