So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Thạch Anh Tóc Xanh
    Vòng Thạch Anh Tóc 7 ly Tự Nhiên MSP:VTX898

    Vòng Thạch Anh Tóc 7 ly Tự Nhiên MSP:VTX898

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 25 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng :7mm
    Khối Lượng : 12.83 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    898.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh  10 ly Tự Nhiên MSP:VTX1791

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 10 ly Tự Nhiên MSP:VTX1791

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 20 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
    Khối Lượng : 25.29 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    1.791.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh  7.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1043

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 7.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1043

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 24 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 7.5 mm
    Khối Lượng : 14.9 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    1.043.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh  8.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1366

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1366

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 21Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 8.5 mm
    Khối Lượng : 19.54 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    1.366.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh  8ly Tự Nhiên MSP:VTX1048

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8ly Tự Nhiên MSP:VTX1048

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 24 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
    Khối Lượng : 14.98 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    1.048.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 10.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2228

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 10.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2228

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 19 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 10.5 mm
    Khối Lượng : 18.4 g
    Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    2.228.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 11.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2830

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 11.5ly Tự Nhiên MSP:VTX2830

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 11.5 mm
    Khối Lượng : 40.44 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    2.830.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 12 ly Tự Nhiên MSP:VTX2989

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 12 ly Tự Nhiên MSP:VTX2989

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 17 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 12 mm
    Khối Lượng : 42.7 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    2.989.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 13 ly Tự Nhiên MSP:VTX45.11

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 13 ly Tự Nhiên MSP:VTX45.11

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 16 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 13 mm
    Khối Lượng : 45.11 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    3.157.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 15 ly Tự Nhiên MSP:VTX4845

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 15 ly Tự Nhiên MSP:VTX4845

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 15 mm
    Khối Lượng : 69.22 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    4.845.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1029

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1029

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 24 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
    Khối Lượng : 14.7 g
    Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    1.029.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1575

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 8 ly Tự Nhiên MSP:VTX1575

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 21 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
    Khối Lượng : 22.51 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    1.575.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 9.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1656

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh 9.5 ly Tự Nhiên MSP:VTX1656

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 21 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng :9.5 mm
    Khối Lượng : 23.66 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    1.656.000 đ

    chi tiết
    So sánh
    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh14ly Tự Nhiên MSP:VTX4315

    Vòng Thạch Anh Tóc Xanh14ly Tự Nhiên MSP:VTX4315

    Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
    Xuất xứ : Brazil
    Mầu Sắc : Xanh Lục
    Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

    Đường Kính Hạt Vòng : 14 mm
    Khối Lượng : 61.65 g
    Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
    Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
    Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

    4.315.000 đ

    chi tiết
    So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline