Hotline
Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
TRỤ ĐÁ THẠCH ANH PHONG THỦY
  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT902

  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT902


  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng ) : 11 x 3.6 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.2kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT990

  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT990


  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng ) : 8.4 x 4.4 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.22kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  990.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT901

  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT901


  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng ) : 9.7 x 3.8 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.2kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT900

  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT900


  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng ) : 10.6 x 3.4 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.2kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT1260

  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT1260


  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng ) : 10.3 x 4.2 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.28kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.260.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT1351

  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT1351


  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng ) : 9.9 x 5.9 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.3kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT904

  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT904


  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng ) : 9.9 x 4.2 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.2kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT1350

  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT1350


  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng ) : 12.7 x 4.9 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.3kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT945

  TRỤ THẠCH ANH TRẮNG MSP: TTAT945  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước (dài x rộng ) : 10.4 x 4.9 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.21kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH XANH MSP: TTAX1240

  TRỤ THẠCH ANH XANH MSP: TTAX1240


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 10.9 x 4.7 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.4kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.240.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH XANH MSP: TTAX630

  TRỤ THẠCH ANH XANH MSP: TTAX630


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 9.3 x 3.6 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.2kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  630.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH XANH MSP: TTAX992

  TRỤ THẠCH ANH XANH MSP: TTAX992


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 13.4 x 3.8 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.32kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  992.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH XANH MSP: TTAX620

  TRỤ THẠCH ANH XANH MSP: TTAX620


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 10.6 x 3.4 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.2kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc14

  620.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ thạch anh xanh MSP: TTAX930

  Trụ thạch anh xanh MSP: TTAX930


  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 12.2 x 3.9 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.3kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  930.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV3430

  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV3430

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 12 x 3,3 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.49kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.430.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV5680

  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV5680

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 15 x 6,2 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.83 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.680.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV6230

  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV6230

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 16,5 x 5,8 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.89 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.230.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4200

  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4200

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 12 x 5,8 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.6 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV5530

  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV5530

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 14 x 6 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.79 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.530.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4760

  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4760

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 14 x 5.5 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.68 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.760.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4760

  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4760

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 14 x 5.5 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.68 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.760.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4760

  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4760

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 14 x 5.5 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.68 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.760.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4900

  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4900

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 14 x 5.4 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.7 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV3920

  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV3920

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 11 x 5 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.56 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.920.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4830

  TRỤ THẠCH ANH VÀNG MSP:TTAV4830

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng ) : 14 x 5 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 0.69 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.830.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ FLORIT CAO CẤP MSP:TFL832

  TRỤ FLORIT CAO CẤP MSP:TFL832

  Chất Liệu : Đá Fluorite tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Màu Sắc : xanh đen
  Kích Thước (Đường kính) : 5cmx11cm
  Trọng Lượng : 320g
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim
  Ý Nghĩa : Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  832.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ FLORIT CAO CẤP MSP:TFL650

  TRỤ FLORIT CAO CẤP MSP:TFL650

  Chất Liệu : Đá Fluorite tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Màu Sắc : xanh đen
  Kích Thước (Đường kính) : 5cmx13cm
  Trọng Lượng : 540g
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim
  Ý Nghĩa : Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  832.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ FLORIT CAO CẤP MSP:TFL832

  TRỤ FLORIT CAO CẤP MSP:TFL832

  Chất Liệu : Đá Fluorite tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Màu Sắc : xanh đen
  Kích Thước (Đường kính) : 5cmx11cm
  Trọng Lượng : 320g
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim
  Ý Nghĩa : Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  832.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ FLORIT CAO CẤP MSP:TFL1040

  TRỤ FLORIT CAO CẤP MSP:TFL1040

  Chất Liệu : Đá Fluorite tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Màu Sắc : xanh đen
  Kích Thước (Đường kính) :4cmx12cm
  Trọng Lượng :400g
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim
  Ý Nghĩa : Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.040.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TRỤ FLORIT CAO CẤP MSP:TFL1420

  TRỤ FLORIT CAO CẤP MSP:TFL1420

  Chất Liệu : Đá Fluorite tự nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Màu Sắc : xanh đen
  Kích Thước (Đường kính) :5cmx13cm
  Trọng Lượng : 540g
  Mệnh : Hỏa, Mộc, Kim
  Ý Nghĩa : Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  1.420.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Tinh Thể Florit Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 2925

  Trụ Tinh Thể Florit Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 2925

  Chất Liệu : Tinh Thể Florite Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh nhạt phớt trắng 
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 23.0 x 21.0 x 11 (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 4.5 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  29.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Tinh Thể Florite Brazil Tự Nhiên MSP:TTA1222

  Trụ Tinh Thể Florite Brazil Tự Nhiên MSP:TTA1222

  Chất Liệu : Tinh Thể Florite Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh nhạt phớt trắng 
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 16.6  x13.5 x 6.0 (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 1.88 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  12.220.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Tinh Thể Florit Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 13325

  Trụ Tinh Thể Florit Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 13325

  Chất Liệu : Tinh Thể Florite Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh nhạt phớt trắng 
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 18.0 x 18.0 x 6.0 (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 2.05 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  13.325.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Thạch Anh Vàng Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 2400

  Trụ Thạch Anh Vàng Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 2400

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 11.0 x 5.0  x 19.8 cm (không tính đế)
  Trọng Lượng  : 2.4 kg (không tính đế)
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  24.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 3200

  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 3200

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 2.2 x  7.0 cm
  Trọng Lượng  :  1.6 kg 
  Ý Nghĩa : Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA2673

  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA2673

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 1.9 x 7.0cm
  Trọng Lượng  :  0.99 kg 
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.980.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 1060

  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 1060

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 1.8 x 5.3 cm
  Trọng Lượng  :  410 g 
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.060.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 820

  Trụ Thạch Anh Đen Brazil Tự Nhiên MSP:TTA 820

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 1.6 x 5.0 cm
  Trọng Lượng  :  410 g 
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  820.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Thạch Anh Trắng Brazil Tự Nhiên MSP:TTA3120

  Trụ Thạch Anh Trắng Brazil Tự Nhiên MSP:TTA3120

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Không mầu
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 4.5 x 6.2 x 14.5cm
  Trọng Lượng  :  480 g 
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng hòng làm việc,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.120.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Trụ Thạch Anh Trắng Brazil Tự Nhiên MSP:TTA2015

  Trụ Thạch Anh Trắng Brazil Tự Nhiên MSP:TTA2015

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Không mầu
  Kích Thước (dài x rộng x Cao) : 5.1 x 4.1 x 14.5 cm
  Trọng Lượng  : 310 g 
  Ý Nghĩa : Mang .Dùng để trấn nhà không được hướng,vị trí ngồi làm việc không tốt,hỗ trợ cho việc thăng  tiến trong công việc,mang lại cát khí cho căn nhà..
  Cách Dùng : Đặt trong phòng khách,công ty,văn phòng hòng làm việc,...

  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.015.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355