So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Tỳ Hưu Trang Sức
  Tỳ Hưu Ngọc Miến Điện MSP:135839

  Tỳ Hưu Ngọc Miến Điện MSP:135839

  Mã Sản Phẩm :135841
  Chất Liệu
   : Ngọc Miến Điện Tự nhiên
  Xuất xứ : Miama - Miến Điện
  Kích Thước : 20.5 x 12.6 x 6.3 mm
  Trọng Lượng : 3.00g
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ ngọc có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Ngọc Miến Điện MSP:135842

  Tỳ Hưu Ngọc Miến Điện MSP:135842

  Mã Sản Phẩm :135842
  Chất Liệu
   : Ngọc Miến Điện (Jadeit) Tự nhiên
  Xuất xứ : Miama - Miến Điện
  Kích Thước :20.5 x 11.1 x 8.8 mm
  Trọng Lượng : 2.90 
  Mầu Sắc : Trắng phớt lục
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ ngọc có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Ngọc Miến Điện MSP:135844

  Tỳ Hưu Ngọc Miến Điện MSP:135844

  Mã Sản Phẩm : 135844
  Chất Liệu
   : Ngọc Miến Điện (Jadeit) Tự nhiên
  Xuất xứ : Miama - Miến Điện
  Kích Thước : 19.4 x 11.6 x 8.1mm
  Trọng Lượng : 2.52 g
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ ngọc có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Ngọc Miến Điện MSP:135843

  Tỳ Hưu Ngọc Miến Điện MSP:135843

  Mã Sản Phẩm : 135843
  Chất Liệu : Ngọc Miến Điện (Jadeit) Tự nhiên
  Xuất xứ : Miama - Miến Điện
  Kích Thước : 18.1 x 12.9 x 9.1 mm
  Trọng Lượng :  3.30 g
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ ngọc có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Ngọc Miến Điện MSP:135846

  Tỳ Hưu Ngọc Miến Điện MSP:135846

  Mã Sản Phẩm : 135846
  Chất Liệu
   : Ngọc Miến Điện (Jadeit) Tự nhiên
  Xuất xứ : Miama - Miến Điện
  Kích Thước : 18.1 x 10.2 x 9.8 mm
  Trọng Lượng :  2.57g
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ ngọc có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:155695

  Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:155695

  Mã Sản Phẩm : 155695
  Chất Liệu
   : Ngọc phỉ Thúy (Jadeit) Tự nhiên
  Xuất xứ : Miama - Miến Điện
  Kích Thước : 39.0 x 18.0 x 16.0 mm
  Trọng Lượng : 23.3 g
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ ngọc có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:156218

  Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên MSP:156218

  Chất Liệu : Ngọc phỉ Thúy (Jadeit) Tự nhiên
  Xuất xứ : Miama - Miến Điện
  Mã Sản Phẩm : 156218
  Kích Thước : 36.2 x 18.2 x 14.5 mm
  Trọng Lượng : 18.15 g
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ ngọc có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Ngọc Trắng (Bạch Ngọc) Tự Nhiên MSP:155694

  Tỳ Hưu Ngọc Trắng (Bạch Ngọc) Tự Nhiên MSP:155694

  Chất Liệu : Ngọc (Jadeit) Tự nhiên
  Xuất xứ : Miama - Miến Điện
  Mã Sản Phẩm : 155694
  Kích Thước :47.0 x 23.8 x 15.0 mm
  Trọng Lượng : 34.50 g
  Mầu Sắc : Lục rất nhạt
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ ngọc có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Ruby Trang Sức Cao Cấp MSP:163074

  Tỳ Hưu Ruby Trang Sức Cao Cấp MSP:163074

  Chất Liệu : Ruby Tự nhiên
  Xuất xứ : Lục Yên - Việt Nam
  Mã Sản Phẩm : 136074
  Kích Thước : 19.0 x 13.0 x 8.5 mm
  Trọng Lượng :  3.64 g
  Mầu Sắc :Đỏ tím
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ  đá Ruby có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Sapphire Cao Cấp MSP:136833

  Tỳ Hưu Sapphire Cao Cấp MSP:136833

  Mã Sản Phẩm : 136833
  Chất Liệu
   : Đá Sapphire Tự nhiên
  Kích Thước :19.0 x 12.0 x 7.5 mm
  Trọng Lượng : 3.13 g
  Mầu Sắc :Lam
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu được chế tác từ đá Sapphire có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
  Cách Sử Dụng : Làm mặt dây chuyền,mặt nhẫn
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161711

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161711

  Mã Sản Phẩm : 161711
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 30.0 x 17.4 x 13.2 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 10.12g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161717

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161717

  Mã Sản Phẩm : 161717
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 29.3 x 16.4 x 13.2 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 9.97g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161718

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161718

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 161718
  Kích Thước : 26.0 x 17.4 x 13.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 14.92g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe

  3.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162576

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162576

  Mã Sản Phẩm : 162576
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 25.0 x 15.5 x 11.7mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng :6.44g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP :162573

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP :162573

  Mã Sản Phẩm : 162573
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 22.7 x 12.0 x 11.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 4.82g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162574

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162574

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 20.0 x 11.0 x 10.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 3.35g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162578

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162578

  Mã Sản Phẩm : 162587
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước :30.0 x 18.5 x 14 x 14.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 11.81g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162579

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162579

  Mã Sản Phẩm : 162579
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước :21.0 x 13.0 x 11.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 4.48 g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162582

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP: 162582

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162582
  Kích Thước : 29.0 x 19.0 x 15.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 12.63g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc cao Cấp MSP: 162585

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc cao Cấp MSP: 162585

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162585
  Kích Thước : 29.0 x 19.0 x 15.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 12.40g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161704

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161704

  Mã Sản Phẩm : 161704
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 25.5 x 14.0 x 12.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 6.67g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161706

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161706

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 161706
  Kích Thước : 27.3 x 15.0 x 13.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 8.66g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161709

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161709

  Mã Sản Phẩm : 161709
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 23.3x 13.8 x 14.3 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 7.57g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161710

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161710

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 161710
  Kích Thước : 25.5 x 17.0 x 14.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 9.32g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161712

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161712

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 161712
  Kích Thước : 23.7 x 15.0 x 13.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 7.28g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161713

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161713

  Mã Sản Phẩm : 161713
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 24.0 x 15.5 x 13.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 8.11 g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161714

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161714

  Mã Sản Phẩm : 161714
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 22.0 x 15.0 x 12.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 6.32g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.100.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161715

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:161715

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 161715
  Kích Thước : 31.0 x 20.5 x 15.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 14.92g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.650.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161716

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:161716

  Mã Sản Phẩm : 161716
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 24.0 x 15.8 x 12.30 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 7.56g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162566

  Tỳ hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162566

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162566
  Kích Thước : 17.0 x 16.0 x 12.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 8.43g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162567

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162567

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162567
  Kích Thước : 23.0x 15.5 x 13.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 6.62g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.400.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:162568

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:162568

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162568
  Kích Thước : 23.6 x 12.5 x 12.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 5.43g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162569

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162569

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162569
  Kích Thước : 25.0 x 18.0 x 16.4 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 11.22g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:162570

  TỲ HƯU THẠCH ANH TÓC CAO CẤP MSP:162570

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162570
  Kích Thước : 23.0 x 15.0 x 14.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 7.63g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162575

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162575

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 26.0 x 16.4 x 19.3 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 8.78g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.250.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162577

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162577

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162577
  Kích Thước : 31.0 x 15.0 x 12.6 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 8.57g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.380.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162578

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162578

  Mã Sản Phẩm : 162578
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 26.0 x 15.0 x 9.7 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 5.35 g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  2.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162580

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162580

  Mã Sản Phẩm : 162580
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 24.0 x 16.8 x 13.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 7.78 g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.530.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  TỲ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162584

  TỲ Hưu Thạch Anh Tóc Cao Cấp MSP:162584

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Mã Sản Phẩm : 162584
  Kích Thước : 32.0 x 17.3 x 14.0 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 11.40g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt,bảo trợ sức khỏe.

  3.450.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp MSP:161705

  Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp MSP:161705

  Mã Sản Phẩm : 161705
  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp
  Xuất xứ : Braxin
  Kích Thước : 27,4 x 17.4 x 13.5 mm (dài x rộng x cao)
  Trọng Lượng : 9.66g
  Mầu Sắc : vàng
  Ý Nghĩa : Tỳ hưu Thạch anh tóc vàng cao cấp có chứa rất nhiều năng lượng tốt, mang theo bên mình có tác dụng hỗ trợ trong việc chiêu tài lộc, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,kinh doanh phát đạt, bảo trợ sức khỏe.

  3.350.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline