So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Ve Sầu (Ngọc Thiền) Phong Thủy
  Ve Sầu Thạch Anh Tím MSP:VS1500

  Ve Sầu Thạch Anh Tím MSP:VS1500

   
  Chất Liệu : Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím
  Ý Nghĩa :Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Phong Thủy -MSP:VS1500

  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Phong Thủy -MSP:VS1500

   
  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Brazil   
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Ý Nghĩa :
  gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.
  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  1.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Hồng MSP:103589

  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Hồng MSP:103589

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Brazil   
  Mầu Sắc :  Hồng nhạt
  Kích Thước : 32.1 x 15.8 x 11.0 mm
  Trọng Lượng : 6.47 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Trắng MSP: 11836

  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Trắng MSP: 11836

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Brazil   
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước : 38.2 x 20.0 x 11.6 mm
  Trọng Lượng : 7.28 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Trắng MSP:102450

  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Trắng MSP:102450

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Brazil   
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước : 26.8 x 14.5 x 11.0 mm
  Trọng Lượng : 5.13 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Trắng MSP:103573

  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Trắng MSP:103573

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Brazil   
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước : 30.2 x 19.0 x 13.0 mm
  Trọng Lượng : 8.36 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Trắng MSP:11835

  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Trắng MSP:11835

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Brazil   
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước : 28.2 x 18.3 x 12.0 mm
  Trọng Lượng : 6.78 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Vàng MSP:

  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Vàng MSP:

   
  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Tự Nhiên
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Brazil   
  Mầu Sắc :Xanh Lục
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Đen MSP:

  Ve Sầu ( Ngọc Thiền) Thạch Anh Đen MSP:

   
  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Brazil   
  Mầu Sắc : Đen
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Hồng MSP: 105768

  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Hồng MSP: 105768

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Nhập Khẩu Brazil   
  Chế Tác : Phongthuyhoanggia.com
  Mầu Sắc :  Hồng nhạt
  Kích Thước : 29.2 x 18.0 x 11.1 mm
  Trọng Lượng : 7.74 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Hồng MSP: 105769

  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Hồng MSP: 105769

  Chất Liệu : Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Nhập Khẩu Brazil   
  Chế Tác : Phongthuyhoanggia.com
  Mầu Sắc :  Hồng nhạt
  Kích Thước : 30.8 x 16.0 x 11.5 mm
  Trọng Lượng : 7.55 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Trắng MSP:107865

  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Trắng MSP:107865

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Nhập Khẩu Brazil   
  Chế Tác : Phongthuyhoanggia.com
  Mầu Sắc : Trắng
  Kích Thước : 25.5 x 13.5 x 9.2 mm
  Trọng Lượng : 4.30 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Vàng MSP: 105770

  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Vàng MSP: 105770

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Nhập Khẩu Brazil   
  Chế Tác : Phongthuyhoanggia.com
  Mầu Sắc :  Vàng
  Kích Thước : 18.0 x 9.2 x 6.5 mm
  Trọng Lượng : 1.49 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Vàng MSP: 123643

  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Vàng MSP: 123643

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Nhập Khẩu Brazil   
  Chế Tác : Phongthuyhoanggia.com
  Mầu Sắc :  Vàng
  Kích Thước : 19.0 x 10.0 x 6.0 mm
  Trọng Lượng : 1.48 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ
  và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng 
  trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ
  gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong
  công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Anh Vàng MSP:101583

  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Anh Vàng MSP:101583

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Nhập Khẩu Brazil   
  Chế Tác : Phongthuyhoanggia.com
  Mầu Sắc :  Vàng
  Kích Thước : 19.0 x 9.0 x 6.0 mm
  Trọng Lượng : 1.26 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Xanh MSP:105090

  Ve Sầu (Ngọc Thiền) Thạch Ạnh Xanh MSP:105090

  Chất Liệu : Thạch Anh Xanh Tự Nhiên
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Brazil   
  Mầu Sắc :  Xanh Lục
  Kích Thước : 21.0 x 11.2 x 6.0 mm
  Trọng Lượng : 1.85 g
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu Ngọc Phỉ Thúy MSP:VS

  Ve Sầu Ngọc Phỉ Thúy MSP:VS

   
  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Vân Nam (Miến Điện)
  Mầu Sắc :Xanh Lục
  Ý Nghĩa :Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu Thạch Anh Vàng MSP:

  Ve Sầu Thạch Anh Vàng MSP:

   
  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Brazil   
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
  Ve Sầu Thạch Anh Vàng MSP:

  Ve Sầu Thạch Anh Vàng MSP:

   
  Chất Liệu : Thạch Anh Tím Tự Nhiên
  Xuất xứ :Nhập Khẩu Brazil   
  Mầu Sắc : Vàng chanh
  Ý Nghĩa : Gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập,thi cử.giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự đố kỵ ghanh ghét trong công việc.

  Cách Sử Dụng : Để trên bàn học,bàn làm việc,mặt dây chuyền,..
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc
   

  Liên hệ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline