Hotline 0949 483 355
So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062293

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062293

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  229.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08289

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08289

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103893

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103893

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 14ly Tự Nhiên MSP:VAGV14449

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 14ly Tự Nhiên MSP:VAGV14449

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 14 hạt (
  số lượng hat có thể cho thêm theo tay).
  Đường Kính Hạt Vòng : 14 mm

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc ,may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  449.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 18ly Tự Nhiên MSP:VAGV18669

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 18ly Tự Nhiên MSP:VAGV18669

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 13 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 18mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  669.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 16ly Tự Nhiên MSP:VAGV16589

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 16ly Tự Nhiên MSP:VAGV16589

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 14 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 16 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  589.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV124491

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV124491

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  449.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10 ly Tự Nhiên MSP:VAGV1033891

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10 ly Tự Nhiên MSP:VAGV1033891

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103890

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103890

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8 ly Tự Nhiên MSP:VAGV082899

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8 ly Tự Nhiên MSP:VAGV082899

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08289

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08289

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 21 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 4ly Tự Nhiên MSP:VAGV04189

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 4ly Tự Nhiên MSP:VAGV04189

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 29 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 4mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt, thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  189.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062299

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062299

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 25 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6 mm
  Chính Sách Bảo Hành :Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng: Vòng tay trang sức.

  229.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062298

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062298

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 25 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 6mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  229.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 18ly Tự Nhiên MSP:VAGV18739

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 18ly Tự Nhiên MSP:VAGV18739

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 13 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 18 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  739.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 16ly Tự Nhiên MSP:VAGV16589

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 16ly Tự Nhiên MSP:VAGV16589

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 13 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 16 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  589.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV12449

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV12449

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 16 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  449.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV12419

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV12419

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  419.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103898

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103898

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103897

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103897

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV10389

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV10389

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đâm
  Số Lượng Hạt : 19 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV10389

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV10389

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 18 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082896

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082896

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe.
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082895

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082895

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082894

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082894

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 21 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103893

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103893

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08259

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08259

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  259.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV06199

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV06199

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 29 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Chính Sách Bảo Hành :Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng: Vòng tay trang sức.

  199.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) ly Tự Nhiên MSP:VAGV041591

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) ly Tự Nhiên MSP:VAGV041591

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Nhạt
  Số Lượng Hạt : 26 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 4 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  159.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VMN082896

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VMN082896

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Đỏ Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Đậm
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 6 Ly Tự Nhiên MSP:VMNV1993

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 6 Ly Tự Nhiên MSP:VMNV1993

  Chất Liệu : Mã Não Đỏ Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đỏ Bã Trầu
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :18 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  199.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã Não) 10LyXanh MSP: NAG103899

  Vòng Ngọc Agate (Mã Não) 10LyXanh MSP: NAG103899

  Chất Liệu : Mã Não Xanh Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc :Xanh Lá
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã Não) 18 Ly MSP:VAGĐ18689

  Vòng Ngọc Agate (Mã Não) 18 Ly MSP:VAGĐ18689

  Chất Liệu : Mã Não Đỏ Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đỏ Bã Trầu
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :18 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  689.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11689

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11689

  Chất Liệu :Cãendon Tự Nhiên
  Xuất xứ : Việt Nam
  Mầu Sắc : Nâu + nhiều màu
  Đường Kính Trong:  6mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 10Ly MSP:VNAG250

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 10Ly MSP:VNAG250

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Hạt Tròn 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 18Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 12Ly MSP:12498

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 12Ly MSP:12498

  Chất Liệu : Mã Não Đen Hạt Tròn 12Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  498.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Dẹt Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:VBMN589

  Vòng Bản Dẹt Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:VBMN589

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Đường Kính Trong : 5,25 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  589.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt MSP:VBMN625

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt MSP:VBMN625

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : vàng nâu
  Số Lượng Hạt : (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  625.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162116

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162116

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong : 6,2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:342

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:342

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Liền lượn sóng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng phớt vàng cam
  Đường Kính Trong : 6,2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355