So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
  Vòng Bản Dẹt Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:VBMN589

  Vòng Bản Dẹt Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:VBMN589

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Đường Kính Trong : 5,25 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  589.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Dời Thạch Anh Xanh (Aventurine) MSP:VTTAX550

  Vòng Bản Dời Thạch Anh Xanh (Aventurine) MSP:VTTAX550

  Chất Liệu :Thạch anh xanh (Aventurine)  Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh lục
  Số Lượng Hạt : (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:1235

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:1235

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong : 5.2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:1236

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:1236

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong :5,2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:135956

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:135956

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc :Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong : 5,9 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097262

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097262

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Nâu đỏ
  Đường Kính Trong : 5,3mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097263

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097263

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Đường Kính Trong : 5,25 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097264

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:16097264

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc :Xanh lục 
  Đường Kính Trong : 5,3mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:161361

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:161361

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Đường Kính Trong : 5,8 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:161542

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:161542

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xám
  Đường Kính Trong : 5,25 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162116

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162116

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong : 6,2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162156

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162156

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng
  Đường Kính Trong : 5,3 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162157

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162157

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Liền Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xám
  Đường Kính Trong : 5,52 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162157

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162157

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Liền Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xám
  Đường Kính Trong : 5,52 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162158

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162158

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đỏ- Vàng Cam
  Đường Kính Trong : 5,65 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162159

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162159

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xám
  Đường Kính Trong : 6 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162163

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162163

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Liền Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xám nhạt
  Đường Kính Trong : 5,2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162317

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162317

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Lục đậm
  Đường Kính Trong : 6,0 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162318

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162318

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc :Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong : 5,9 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng: Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162483

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:162483

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Cam Nhạt
  Đường Kính Trong: 5,4 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:342

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:342

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Liền lượn sóng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng phớt vàng cam
  Đường Kính Trong : 6,2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:343

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat ( Mã Não) MSP:343

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Đục
  Đường Kính Trong : 5,9 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Liền Ngọc Agat (Mã Não) MSP:151648

  Vòng Bản Liền Ngọc Agat (Mã Não) MSP:151648

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xám
  Đường Kính Trong : 5,2mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Ngọc Onyx Tự Nhiên MSP:1237

  Vòng Bản Ngọc Onyx Tự Nhiên MSP:1237

  Chất Liệu : Đá Onyx Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Đường Kính Trong :5,2 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Ngọc Onyx Tự Nhiên MSP:1238

  Vòng Bản Ngọc Onyx Tự Nhiên MSP:1238

  Chất Liệu : Đá Onyx Bản LiềnTự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Đường Kính Trong : 5,3 mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Bản Thạch Anh Trắng MSP:VBT780

  Vòng Bản Thạch Anh Trắng MSP:VBT780

  Chất Liệu : Thạch AnhTrắng Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Trong 
  Số Lượng Hạt : (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  780.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt MSP:VBMN625

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt MSP:VBMN625

  Chất Liệu : Ngọc Agat (Mã Não) Bản Dẹt Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : vàng nâu
  Số Lượng Hạt : (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  625.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11372

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11372

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục tối
  Đường Kính Trong: 5,9 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11689

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11689

  Chất Liệu :Cãendon Tự Nhiên
  Xuất xứ : Việt Nam
  Mầu Sắc : Nâu + nhiều màu
  Đường Kính Trong:  6mm
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11752

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11752

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc :Lục tối
  Đường Kính Trong: 5,3 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11756

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11756

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng đục
  Đường Kính Vòng Trong: 5,5 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.000.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11798

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:11798

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục tối
  Đường Kính Trong: 5,1 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.800.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135788

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135788

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Đường Kính Trong: 5,4 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135790

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135790

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Đường Kính Trong: 5,3 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc.

  4.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135795

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:135795

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Trắng Phớt Lục
  Đường Kính Trong: 5,4 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng:Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  7.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141276

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141276

  Chất Liệu: Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục tối
  Đường Kính Trong: 5,8mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141277

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141277

  Chất Liệu: Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Đường Kính Trong: 5,9mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.570.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141278

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:141278

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục Nhạt
  Đường Kính Trong: 5,4 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.600.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:1778

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:1778

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục tối
  Đường Kính Trong: 5,2mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:G152226

  Vòng Ngọc Phỉ Thúy Bản Liền Tự Nhiên MSP:G152226

  Chất Liệu :Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
  Xuất xứ  Myanmar (Vân Nam, Miến Điện).
  Mầu Sắc : Lục nhạt
  Đường Kính Trong: 5,2 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt, thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  6.200.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline