Hotline
Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
VÒNG PHONG THUỶ
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV17380

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV17380

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt :15 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 15,5mm
  Trọng Lượng : 79 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  17.380.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV17380

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV17380

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt :15 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 15,5mm
  Trọng Lượng : 79 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  17.380.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV17380

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV17380

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt :15 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 15,5mm
  Trọng Lượng : 79 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  17.380.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV17380

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV17380

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt :15 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 15,5mm
  Trọng Lượng : 79 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  17.380.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV10728

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV10728

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 15 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 14,5 mm
  Trọng Lượng : 48.76 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  10.728.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV7759

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV7759

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 19 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 11mm
  Trọng Lượng : 35,27 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  7.759.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3311

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3311

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 25 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 15,5 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.311.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV5109

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV5109

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 23.23 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.109.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3318

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3318

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 26 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 7.5 mm
  Trọng Lượng : 15,08 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.318.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV2790

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV2790

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 27 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 7 mm
  Trọng Lượng : 12.69 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.790.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3238

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3238

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 14.72 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.238.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3210

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3210

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 25 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 14,59 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.210.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV2688

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV2688

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 25 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 7.5 mm
  Trọng Lượng : 12.21 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.688.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV4586

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV4586

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 20.85 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.586.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3708

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3708

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 12.9 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.708.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV2849

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV2849

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 26 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 7 mm
  Trọng Lượng : 12.95 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.849.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV2830

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV2830

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 26 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 7.5 mm
  Trọng Lượng : 12.9 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.830.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3708

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3708

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 16.9 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.708.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3190

  Vòng Thạch Anh Tóc Vàng Siêu Vip MSP:VTV3190

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 25 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 14.5 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.190.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4490

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4490

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 21 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Trọng Lượng : 34.53 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.490.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3141

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3141

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 24.16 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.141.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2334

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2334

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 29 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 25 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.334.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2236

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2236

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 24 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 17.2 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.236.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2721

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2721

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 24 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 20.93 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.721.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV5421

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV5421

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 19 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 11 mm
  Trọng Lượng : 41.7 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.421.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1689

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1689

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 28 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 13.0 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.689.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1840

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1840

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 30 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 7 mm
  Trọng Lượng : 14,15 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.840.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1703

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1703

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 28 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 13.1 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.703.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4779

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4779

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 19 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 10,5 mm
  Trọng Lượng : 36,76 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.779.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3018

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3018

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 22 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 2321 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.018.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1575

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1575

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 31 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 12.12 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.575.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3963

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3963

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 21 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Trọng Lượng : 30,48 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.963.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4589

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4589

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng :10 mm
  Trọng Lượng : 35.3 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.589.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3517

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3517

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 22 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9.5 mm
  Trọng Lượng : 27.05 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.517.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1446

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1446

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 31 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 11.12 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.446.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1755

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1755

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 29 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 13,50 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.755.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3517

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3517

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 22 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9.5 mm
  Trọng Lượng : 27.05 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.517.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1446

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1446

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 31 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 11.12 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.446.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1755

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1755

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 29 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 13,5 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.755.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV5466

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV5466

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 19 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 11 mm
  Trọng Lượng : 42.46 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.466.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355