So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
  Mẫu Vòng Thạch Anh Đen 10 ly Phong Thủy-Đep-Tinh Tế

  Mẫu Vòng Thạch Anh Đen 10 ly Phong Thủy-Đep-Tinh Tế

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 17 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ082592

  Vòng Tay Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ082592

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 21 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng: 8mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ10359

  Vòng Tay Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ10359

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 17Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ103596

  Vòng Tay Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ103596

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 17 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Đen 10Ly MSP:VTAĐ359

  Vòng Tay Thạch Anh Đen 10Ly MSP:VTAĐ359

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Đen 14Ly MSP: VTAD498

  Vòng Tay Thạch Anh Đen 14Ly MSP: VTAD498

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 14Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 14Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :14mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  498.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Đen 16Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ480

  Vòng Tay Thạch Anh Đen 16Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ480

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 16Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 14Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :16mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  480.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Đen 4Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ04159

  Vòng Tay Thạch Anh Đen 4Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ04159

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 4Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 26Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :4mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  159.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Đen 6Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ06199

  Vòng Tay Thạch Anh Đen 6Ly Tự Nhiên MSP:VTĐ06199

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 6Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 25 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  199.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Đen 8Ly MSP:VTAĐ259

  Vòng Tay Thạch Anh Đen 8Ly MSP:VTAĐ259

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 8Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 21Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :8mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  259.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Đen Kết Tram 10 Ly MSP:TAĐ10359

  Vòng Tay Thạch Anh Đen Kết Tram 10 Ly MSP:TAĐ10359

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 16Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 14 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :16mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
   

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc 7 ly Tự Nhiên MSP:VTX898

  Vòng Thạch Anh Tóc 7 ly Tự Nhiên MSP:VTX898

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Xanh (Rutin Quartz) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Xanh Lục
  Số Lượng Hạt : 25 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :7mm
  Khối Lượng : 12.83 g
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  898.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Đen 10 ly MSP:VTAĐ 1038910

  Vòng Thạch Anh Đen 10 ly MSP:VTAĐ 1038910

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ103594

  Vòng Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ103594

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 17Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ103896

  Vòng Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ103896

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 10 Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 17 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ103898

  Vòng Thạch Anh Đen 10 Ly Kết Charm MSP:TAĐ103898

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Đen 10Ly Kết Charm MSP:12359

  Vòng Thạch Anh Đen 10Ly Kết Charm MSP:12359

  Chất Liệu : Thạch Anh Đen 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline