So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 10 Ly MSP:VTAK359

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 10 Ly MSP:VTAK359

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Cắt Giác 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 19 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 10Ly MSP:VTAK10359

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 10Ly MSP:VTAK10359

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Hạt Tròn 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 19Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 12Ly MSP:VTĐK 419000

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 12Ly MSP:VTĐK 419000

  Chất Liệu : Thạch Anh Ám Khói (Khói Nhạt) Hạt Tròn 12Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Màu Sắc :Khói Nhạt
  Số Lượng Hạt : 17Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  419.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 14Ly MSP:VTAK144981

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 14Ly MSP:VTAK144981

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Hạt Tròn 14Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :14mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  419.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 16Ly MSP:VTĐK165896

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 16Ly MSP:VTĐK165896

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Hạt Tròn 16Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 13Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :16mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  589.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 4 Ly MSP:VTAK041591

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 4 Ly MSP:VTAK041591

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Cắt Giác 4Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 29 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :4mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  159.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 4Ly MSP:VTAK041591

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 4Ly MSP:VTAK041591

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Hạt Tròn 4Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 29Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :4mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  159.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói 8Ly MSP:VTAK2592

  Vòng Tay Thạch Anh Khói 8Ly MSP:VTAK2592

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói Hạt Tròn 8Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 22Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :8mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  259.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:VTAK03199

  Vòng Tay Thạch Anh Khói Tự Nhiên MSP:VTAK03199

  Chất Liệu : Thạch Anh Khói  Cắt Giác 3Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đen Khói
  Số Lượng Hạt : 46 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :3mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  199.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:1703

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:1703

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Đen 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-đen
  Số Lượng Hạt : 20 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 29,3g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.197.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline