So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
  Vòng Thạch Anh Tím 10Ly Loại Đẹp MSP:VTAT10630

  Vòng Thạch Anh Tím 10Ly Loại Đẹp MSP:VTAT10630

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 10Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 18 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  630.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tím 12ly Loại Đẹp MSP:VTAT12700

  Vòng Thạch Anh Tím 12ly Loại Đẹp MSP:VTAT12700

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 12 Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 16 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  VÒNG THẠCH ANH TÍM 12LY LOẠI ĐẸP MSP:VTAT12700

  VÒNG THẠCH ANH TÍM 12LY LOẠI ĐẸP MSP:VTAT12700

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 12 Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 17 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  VÒNG THẠCH ANH TÍM 12LY LOẠI ĐẸP MSP:VTAT12700

  VÒNG THẠCH ANH TÍM 12LY LOẠI ĐẸP MSP:VTAT12700

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 12 Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 17 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  VÒNG THẠCH ANH TÍM 12LY LOẠI ĐẸP MSP:VTAT12700

  VÒNG THẠCH ANH TÍM 12LY LOẠI ĐẸP MSP:VTAT12700

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 12 Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 17 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  VÒNG THẠCH ANH TÍM 12LY LOẠI ĐẸP MSP:VTAT12700

  VÒNG THẠCH ANH TÍM 12LY LOẠI ĐẸP MSP:VTAT12700

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 12 Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 17 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  700.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tím 13ly Đẹp MSP:VTAT12850

  Vòng Thạch Anh Tím 13ly Đẹp MSP:VTAT12850

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 14Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Đậm
  Số Lượng Hạt : 15 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :14mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  850.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 8Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 23 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 8Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 23 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 8Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 23 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :8mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 8Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 23 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  500.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 8 Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 22 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Vòng Thạch Anh Tím 8ly Loại Đẹp MSP:VTAT08550

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím 8Ly Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 22 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :8mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tím Bản Dẹt MSP:VTATB900

  Vòng Thạch Anh Tím Bản Dẹt MSP:VTATB900

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím Bản Dẹt Tự Nhiên Loại Đẹp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 13 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  900.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tím Lẫn MSP:VTL300

  Vòng Thạch Anh Tím Lẫn MSP:VTL300

  Chất Liệu : Thạch Anh Tím Lẫn Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Tím.Trắng Đục
  Số Lượng Hạt : 29 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  300.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline