So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
Thạch Anh Tóc Vàng
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP : VTV3936

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP : VTV3936

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 21 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Trọng Lượng : 24.6 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.936.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP: VTV3610

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP: VTV3610

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 22 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9mm
  Trọng Lượng : 22.57g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.610.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1446

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1446

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 31 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 11.12 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.446.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1446

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1446

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 31 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 11.12 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.446.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1472

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1472

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 29 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 11.33g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.472.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1488

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1488

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 31 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 9.3g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.488.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1575

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1575

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 31 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 12.12 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.575.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1689

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1689

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 28 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 13.0 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.689.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1703

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1703

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 28 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 13.1 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.703.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1755

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1755

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 29 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 13,5 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.755.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1755

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1755

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 29 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Trọng Lượng : 13,50 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.755.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1840

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1840

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 30 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 7 mm
  Trọng Lượng : 14,15 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.840.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1993

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV1993

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 27 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng :7,5 mm
  Trọng Lượng : 12.46 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  1.993.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2236

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2236

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 24 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 17.2 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.236.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2334

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2334

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 29 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 25 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.334.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2721

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2721

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 24 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 20.93 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.721.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2728

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2728

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 24 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Trọng Lượng : 20,21 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.728.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2809

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2809

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 26 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 7.5 mm
  Trọng Lượng : 17.56 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.809.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2842

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2842

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 17,8g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.842.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2944

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2944

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 22 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 18,4 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.944.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2977

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV2977

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 21 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 22.9 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.977.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3018

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3018

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 22 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 2321 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.018.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3034

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3034

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 18.97g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.034.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3046

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3046

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 22 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 19,04 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.046.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3108

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3108

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 23.9 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.108.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3141

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3141

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 23 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9 mm
  Trọng Lượng : 24.16 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.141.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3517

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3517

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 22 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9.5 mm
  Trọng Lượng : 27.05 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.517.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3517

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3517

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 22 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 9.5 mm
  Trọng Lượng : 27.05 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.517.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3963

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV3963

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 21 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Trọng Lượng : 30,48 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  3.963.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4353

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4353

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Trọng Lượng : 33.49g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.353.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4490

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4490

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 21 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Trọng Lượng : 34.53 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.490.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4560

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4560

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 21 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 10.5 mm
  Trọng Lượng : 9.3g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.560.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4589

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4589

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng :10 mm
  Trọng Lượng : 35.3 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.589.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4779

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4779

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 19 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 10,5 mm
  Trọng Lượng : 36,76 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.779.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4968

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV4968

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 11 mm
  Trọng Lượng : 38.21 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  4.968.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV5016

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV5016

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 11 mm
  Trọng Lượng : 38.58g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.016.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV5421

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV5421

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 19 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 11 mm
  Trọng Lượng : 41.7 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.421.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV5466

  Thạch Anh Tóc Vàng Hàng Vip MSP:VTV5466

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng  Ly Tự Nhiên Hàng Vip
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 19 hạt

  Đường Kính Hạt Vòng : 11 mm
  Trọng Lượng : 42.46 g

  Chính Sách Bảo Hành : Thay dây trong suốt quá trình sử dụng
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  5.466.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2214

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 10Ly MSP:2214

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 10Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Trọng Lượng : 25,2g

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.133.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 11Ly MSP:2204

  Vòng Thạch Anh Tóc Cao Cấp 11Ly MSP:2204

  Chất Liệu : Thạch Anh Tóc Vàng 11Ly Tự Nhiên Cao Cấp
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng-Vàng
  Số Lượng Hạt : 20 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :11mm
  Trọng Lượng : 31,6g

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  2.686.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline