So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
  Vòng Bản Thạch Anh Trắng MSP:VBT780

  Vòng Bản Thạch Anh Trắng MSP:VBT780

  Chất Liệu : Thạch AnhTrắng Bản Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Trong 
  Số Lượng Hạt : (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  780.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Tay Thạch Anh Trắng hàng Tinh Thể 14 Ly MSP:VTAT144984:

  Vòng Tay Thạch Anh Trắng hàng Tinh Thể 14 Ly MSP:VTAT144984:

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Tinh Thể
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :14 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng: Vòng tay trang sức.

  498.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Trắng 10Ly Tự Nhiên MSP:VTAT10359

  Vòng Thạch Anh Trắng 10Ly Tự Nhiên MSP:VTAT10359

  Chất Liệu : Thạch Anh Trắng Hạt Tròn 10Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Trong 
  Số Lượng Hạt : 18Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Trắng 12Ly Tự Nhiên MSP:VTAT12450

  Vòng Thạch Anh Trắng 12Ly Tự Nhiên MSP:VTAT12450

  Chất Liệu : Thạch AnhTrắng Hạt Tròn 12Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Trong 
  Số Lượng Hạt : 17Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  450.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Trắng 14Ly Tự Nhiên MSP:VTAT14498

  Vòng Thạch Anh Trắng 14Ly Tự Nhiên MSP:VTAT14498

  Chất Liệu : Thạch AnhTrắng Hạt Tròn 14Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Trong 
  Số Lượng Hạt : 13Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :14mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  498.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Trắng 18Ly Tự Nhiên MSP:VTAT18659

  Vòng Thạch Anh Trắng 18Ly Tự Nhiên MSP:VTAT18659

  Chất Liệu : Thạch AnhTrắng Hạt Tròn 18Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Trong 
  Số Lượng Hạt : 13Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :18mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  659.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Trắng 4Ly Tự Nhiên MSP:VTAT041591

  Vòng Thạch Anh Trắng 4Ly Tự Nhiên MSP:VTAT041591

  Chất Liệu : Thạch AnhTrắng Hạt Tròn 4Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Trong 
  Số Lượng Hạt : 41Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :4mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  159.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Trắng 6Ly Tự Nhiên MSP:VTAT199

  Vòng Thạch Anh Trắng 6Ly Tự Nhiên MSP:VTAT199

  Chất Liệu : Thạch AnhTrắng Hạt Tròn 6Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Trong 
  Số Lượng Hạt : 29Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  199.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Trắng 8Ly MSP:VTAT08259

  Vòng Thạch Anh Trắng 8Ly MSP:VTAT08259

  Chất Liệu : Thạch AnhTrắng Hạt Tròn 8Ly Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Trắng Trong 
  Số Lượng Hạt : 22Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :8mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  259.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline