So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Hotline: 0949483355
  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 6 Ly Tự Nhiên MSP:VMNV1993

  Vòng Ngọc Agat (Mã Não) 6 Ly Tự Nhiên MSP:VMNV1993

  Chất Liệu : Mã Não Đỏ Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Đỏ Bã Trầu
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :18 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  199.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10 ly Tự Nhiên MSP:VAGV1033891

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10 ly Tự Nhiên MSP:VAGV1033891

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV10389

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV10389

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 18 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV10389

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV10389

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đâm
  Số Lượng Hạt : 19 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103890

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103890

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103893

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103893

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103893

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103893

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103897

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103897

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103898

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 10ly Tự Nhiên MSP:VAGV103898

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  389.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV12419

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV12419

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  419.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV12449

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV12449

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 16 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  449.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV124491

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 12ly Tự Nhiên MSP:VAGV124491

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 15 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  449.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 14ly Tự Nhiên MSP:VAGV14449

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 14ly Tự Nhiên MSP:VAGV14449

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 14 hạt (
  số lượng hat có thể cho thêm theo tay).
  Đường Kính Hạt Vòng : 14 mm

  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc ,may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  449.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 16ly Tự Nhiên MSP:VAGV16589

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 16ly Tự Nhiên MSP:VAGV16589

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 13 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 16 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  589.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 16ly Tự Nhiên MSP:VAGV16589

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 16ly Tự Nhiên MSP:VAGV16589

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 14 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 16 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  589.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 18ly Tự Nhiên MSP:VAGV18669

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 18ly Tự Nhiên MSP:VAGV18669

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 13 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 18mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  669.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 18ly Tự Nhiên MSP:VAGV18739

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 18ly Tự Nhiên MSP:VAGV18739

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 13 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 18 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  739.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 4ly Tự Nhiên MSP:VAGV04189

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 4ly Tự Nhiên MSP:VAGV04189

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 29 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 4mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt, thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  189.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV06199

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV06199

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 29 Hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Chính Sách Bảo Hành :Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng: Vòng tay trang sức.

  199.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062293

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062293

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 6 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  229.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062298

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062298

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 25 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 6mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  229.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062299

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 6ly Tự Nhiên MSP:VAGV062299

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 25 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :6 mm
  Chính Sách Bảo Hành :Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng: Vòng tay trang sức.

  229.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8 ly Tự Nhiên MSP:VAGV082899

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8 ly Tự Nhiên MSP:VAGV082899

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08259

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08259

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  259.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08289

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08289

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng đậm
  Số Lượng Hạt : 21 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng : Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08289

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV08289

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082894

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082894

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 21 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082895

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082895

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082896

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) 8ly Tự Nhiên MSP:VAGV082896

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 22 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe.
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  289.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Agate (Mã não) ly Tự Nhiên MSP:VAGV041591

  Vòng Ngọc Agate (Mã não) ly Tự Nhiên MSP:VAGV041591

  Chất Liệu : Ngọc Agate (Mã Não) Vàng Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng Nhạt
  Số Lượng Hạt : 26 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 4 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  159.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Hoàng Long 10Ly MSP:VNHL359

  Vòng Ngọc Hoàng Long 10Ly MSP:VNHL359

  Chất Liệu : Ngọc hoàng long 10Ly Tự Nhiên 
  Xuất xứ : Tân Cương
  Mầu Sắc : Vàng
  Số Lượng Hạt : 21 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :10mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Ngọc Hoàng Long 12Ly MSP:VNHL359

  Vòng Ngọc Hoàng Long 12Ly MSP:VNHL359

  Chất Liệu : Ngọc hoàng long 12Ly Tự Nhiên 
  Xuất xứ : Tân Cương
  Mầu Sắc : Vàng
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng :12mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.
  Vận Chuyển : Miễn phí trên toàn quốc

  359.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Vàng 8ly Tự Nhiên MSP:VTAV08480

  Vòng Thạch Anh Vàng 8ly Tự Nhiên MSP:VTAV08480

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng (Citrin)Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 21 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  480.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Vàng 10 ly Tự Nhiên MSP:VTAV105501

  Vòng Thạch Anh Vàng 10 ly Tự Nhiên MSP:VTAV105501

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng (Citrin)Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Chính Sách Bảo Hánh : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng: Vòng tay trang sức.

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Vàng 10 ly Tự Nhiên MSP:VTAV105505

  Vòng Thạch Anh Vàng 10 ly Tự Nhiên MSP:VTAV105505

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng (Citrin)Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 10 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng: Vòng tay trang sức.

  550.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Vàng 12 lyy Tự Nhiên MSP:VTAV12610

  Vòng Thạch Anh Vàng 12 lyy Tự Nhiên MSP:VTAV12610

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng (Citrin)Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 17 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 12 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng :Vòng tay trang sức.

  610.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Vàng 7ly Tự Nhiên MSP:VTAV07410

  Vòng Thạch Anh Vàng 7ly Tự Nhiên MSP:VTAV07410

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng (Citrin)Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 24 hạt (số lượng hạt có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 7 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc,may mắn trong cuộc sống,tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng: Vòng tay trang sức.

  410.000 đ

  chi tiết
  So sánh
  Vòng Thạch Anh Vàng 8ly Tự Nhiên MSP:VTAV084803

  Vòng Thạch Anh Vàng 8ly Tự Nhiên MSP:VTAV084803

  Chất Liệu : Thạch Anh Vàng (Citrin)Tự Nhiên
  Xuất xứ : Brazil
  Mầu Sắc : Vàng nhạt
  Số Lượng Hạt : 24 Hạt (số lượng hat có thể cho thêm theo tay).

  Đường Kính Hạt Vòng : 8 mm
  Chính Sách Bảo Hành : Vòng được bổ sung hạt nếu mất hạt,thay dây
  Ý Nghĩa : Đem lại tài lộc, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe
  Cách Sử Dụng: Vòng tay trang sức.

  480.000 đ

  chi tiết
  So sánh
Hotline: 0949483355
Hotline